Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. július 14. vasárnap
Örs, Stella
Holnap: Henrik, Roland napja lesz

TÉB nyilvántartás

Czagányi László: „A Dabasi Református Egyházközség története tulajdon iratai tükrében” című kötete

INFORMÁCIÓK Czagányi László: „A Dabasi Református Egyházközség története tulajdon iratai tükrében” című kötete
Javaslati adatlap: letöltés
Jegyzőkönyv: 
TÉB határozata:
Melléklet: letöltés
Pest Megyei Értéktár Bizottság határozata:
Pest Megyei Értéktár nyilvántartása:
Javaslattevők: Valentyik Ferenc
Felvétel ideje: 2022.12.06.
Megyei értéktárba továbbítva:
Kategória:  Kulturális örökség
Megyei Értéktár döntése:

Czagányi László: „A Dabasi Református Egyházközség története tulajdon iratai tükrében” című kötete

A 134 oldalas kötetet a Dabasi Református Egyházközség 1993-ban, temploma építésének 200. évfordulóján a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint a Lakitelek Alapítvány támogatásával adta ki. Fedélterv: Czagányi László. Készült: Schultz Bt., Dabas. Nyomtatta és kötötte a Dabas-Jegyzet Kft.

Tartalom

Dr. Hegedűs Lóránt püspök: Előszó
Csontos József lelkipásztor: Ajánlás
Elöljáróban
I. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK
A középkori Dabasról
A félholdas zászló uralma alatt
Két korszak határán
II. A „HELVÉTZIAI VALLÁSTÉTELT TARTÓ ALSÓ DABASI SZENT EKKLÉSIA” TÖRTÉNETE AZ ÜLDÖZTETÉSTŐL A SZABAD VALLÁSGYAKORLATIG
Az egyház alapítói
Az alapítók egyháza
Szélesebb horizontról
Prédikátorok, leviták, iskolamesterek
III. A GYÜLEKEZET FÉNYKORA, A FÉNYKOR GYÜLEKEZETE
Az új templom
A gyülekezet
Az egyház haszonvételei
Prédikátorok, harangozók, és javadalmaik
Oskolamesterek a reformkori Alsódabason
A népiskolai törvény megvalósításának göröngyös útján
Gondoskodás az egyház szegényeiről és a szegény egyházakról
Alsódabas a protestáns művelődés szolgálatában
Dabas téglái a református főiskolák falában
Az egyház és a haza szolgálatában
IV. A TEMPLOM TÖRTÉNETÉNEK MÁSODIK ÉVSZÁZADA
Az egyház helyzete Alsódabas polgári korszakában
A nemesi egyház válsága, avagy a változások gazdasági háttere
Az egyház megújulása
A református iskola utolsó nagy korszaka
A háború és a megszállás tragédiái
Mindent a gyermekekért – semmit az iskoláért
Amikor a puszta fennmaradás volt a tét
Küzdelem a temetőkért és a szellemi örökség megmentéséért
A „kemény” és a „puha” diktatúra évtizedeinek egyházi élete
AZ ALSÓDABASI REFORMÁTUS EGYHÁZ TISZTSÉGVISELŐI
Felhasznált irattári anyagok rövidítései
Irodalom
Dr. Hegedűs Lóránt püspök előszavának részlete:
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16). Ezt a ma is mindennél időszerűbb életigazságot hirdette és hirdeti mostanáig e mű szerint a dabasi református keresztyén szent gyülekezet. Amik történetében megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg. Nép- és nemzetpusztító háborúk véres vajúdásában megszületik a reformációs bibliás hit csodája, mintha egy kitörő tűzhányóból egy mesesziget kelne életre. Nem győzettetik meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzi meg (Róma 12,21). Így érkezik el a gyülekezet fénykora és a fénykor gyülekezete az olvasóhoz.”

A gyülekezet lelkipásztorának ajánlásából:
„Hiszem, hogy minden közösségnek erkölcsi kötelessége megismerni saját történetét. Ezen könyv ismeretében pedig állíthatom, hogy múltunk megismerése érdekes és tanulságos is. A jelen eseményei a múlt fényében ugyanis jobban megérthetők, sőt másként is alakíthatók.”

A Dabasi Református Gyülekezet Missziói Nyilatkozata:
„Mi, dabasi reformátusok hisszük és valljuk, hogy Istennek célja van velünk. Ennek a hitnek a jegyében akarjuk megszervezni gyülekezetünk életét. Gyarlóságunk, kicsinyhitűségünk és időhiányunk ellenére meg akarjuk osztani hitünk kincseit másokkal. Imádkozunk és cselekszünk azért, hogy sok tagja legyen közösségünknek. Szeretnénk elérni, hogy a megkeresztelt gyermekek szüleikkel együtt részt vegyenek istentiszteleteinken, a fiatalok pedig legyenek aktívak gyülekezetünk életében. Szorosabb kapcsolatot kívánunk tartani látogatások révén azokkal az idős és beteg református testvérekkel, akik koruk és egészségi állapotuk miatt nem tudnak részt venni gyülekezeti alkalmainkon.”

A szerző összegzése:
„Tudom, ez a munka nem teljes, kiegészíthető, pontosítható, főleg a Ráday Levéltár gazdag forrásanyagával.  Egyelőre arra vállalkozhattam, hogy „tulajdon iratai tükrében” (a mintegy tíz-tizenötezer oldalra tehető helyben megmaradt iratokat feldolgozva) mutassam be az egyházközség történetét. Minden gyengesége és hiányossága mellett annak reményében teszem e kötetet a gyülekezet asztalára, hogy bár ez nem mérhető össze azoknak az adományoknak az értékével, amikkel az eklézsia  nagynevű hősei büszkélkedhettek, de talán e „tsekélyke” adalék is hozzájárulhat nemes céljaik megvalósításához.”

A kötetet a „Dabasi esték” rendezvénysorozat keretében ismerhették meg az olvasók. A kiadvány bevétele a református gyülekezet kasszáját gyarapította. A puritán formavilágot tükröző, adatokban viszont rendkívül gazdag kötet az elmúlt közel három évtizedben a dabasi helytörténet alapművévé, forrásává vált, de a körzeti hatása is egyértelműen kimutatható. Kiválóan egészíti ki az 1975-ben kiadott „Tanulmányok a 700 éves Dabas történetéből” című monográfia első részét, mely köztudottan a tudomány szintjét képviselő szerzők tollából született. Az ugyancsak köztudottan szerényebb színvonalú, és ezért korlátozottan használható 1945 utáni második részhez képest viszont egyértelműen más dimenziót és forrásértéket képvisel.

A könyv OSZK jelzete: MC 115.036, tartalma bárki számára teljes terjedelemben ingyenesen letölthető a Dabasi Református Gyülekezet honlapjáról. Antikvár forgalomban kb. az eredeti ár tizenötszöröséért kapható.

A kötet megkerülhetetlen forrása városunk és körzetünk történetének, ezért értéktári besorolásának indokoltsága nyilvánvaló, kiválóan gyarapítja a „kulturális örökség” kategóriát.  


Bibliográfia

Reformátusok Lapja: Dabasi esték. 1993. szeptember 12. p. 6.

Petrőczi Éva: … és végül. de nem utolsósorban. Reformátusok Lapja, 1994. január 9. p. 8.

Pogány György: A dabasi református egyház alapítványa. Pest Megyei Hírlap, 1994. február 24. p. 13.

Pogány György: Pereskedés Dabas faluért. Pest Megyei Hírlap, 1994. május 21. p. 21.

Pogány György: Kossuth Lajos szülei Dabason. Pest Megyei Hírlap, 1994. október 10. p. 13.

M. Gy.: Mióta van sárgadinnye Magyarországon? Tizenegy könyvet írt az inárcsi remete. Népszabadság - Pest Megyei Krónika melléklet, 1995. április 14. p. V.

Matula Gy. Oszkár: Czagányi tanár úr. Népszabadság - Pest Megyei Krónika melléklet, 1998. február 9. p. 32.

Bardoly István: Műemléki bibliográfia 1991-2000. Magyar Műemlékvédelem XII. Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai, Budapest, 2005. p. 300.

Aradi Ilona: Pest megye helytörténeti bibliográfiája 1991-2000. Pest Megyei Levéltár, Budapest, 2016. p. 87.

Feldman László, Kotán Sándorné, Pálinkásné Balázs Tünde (szerk.): Példaképek – Czagányi László. Dabas Város Önkormányzata, Dabas, 2019. pp. 22-25. Fotók: Karlik Dóra.

http://refdabas.atw.hu/czaganyi.doc

 

Összeállította: Valentyik Ferenc

Czagányi László: „A Dabasi Református Egyházközség története tulajdon iratai tükrében” című kötete

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás

 

Czagányi László: „A Dabasi Református Egyházközség története tulajdon iratai tükrében” című kötete

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás

 

Czagányi László: „A Dabasi Református Egyházközség története tulajdon iratai tükrében” című kötete

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.