2021. február 28. vasárnap
Elemér, Oszvald, Román
Holnap: Albin, Albina napja lesz

Kitüntetettek

PRO URBE Dabas díj 2019

A DABAS 30 éves város ünnepe és a "Legyen példa az életed" jelmondat jegyében kerültek átadásra a PRO URBE Dabas plakettek és díszoklevelek az OBO arénában. Dabas Város Önkormányzata ezzel a díjjal ismerte el azoknak az egyesületeknek, vállalkozásoknak, személyeknek a munkáját, akik a 30 év valamelyik szakaszában, huzamosan sokat tettek Dabas közösségi életéért, kultúrájáért vagy a jelenlegi városkép, infrastruktúra és intézményrendszer kialakításán munkálkodtak.

Az ünnepi eseményről készült képek megtekinthetőek képgalériánkban ide kattintva.

Az alábbiakban a díjazottak névsora olvasható:

SÁRIÉRT DÍJ
Bozsik Rózsának a Sári Szlovák Önkormányzat vezetőjének, valamint
Weisz Teréznek a Sári Szlovák Önkormányzat vezetőhelyettesének
a sári szlovák nemzetiségi hagyományok ápolásáért, Sári településrész határon túli kapcsolatainak építéséért végzett munkásságáért.
Mráz Máriának a sári nemzetiségi hagyományok ápolásában,
különösen is az édesanyja, Mráz Mátyásné Vera néni által készített, népviseletbe öltöztetett babákból létrehozott kiállítás megvalósításáért, gondozásáért.

FELSŐDABASÉRT DÍJ
Józsa Ferenc szakoktatónak
a Felsődabas arculatát jelentősen meghatározó középületek, a Nemes-kúria és a Tv –s Iskola felújításában, a felsődabasi katolikus öregtemető síremlékeinek megmentésében vállat kiemelkedő szakmai munkájáért.
Rudas Anita pedagógusnak
a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósított környezettudatosságra nevelő programok megvalósításáért.
Takács Lászlóné kulturális programszervezőnek
a felsődabasi településrészen megszervezett kulturális programok, kiállítások, közösségi események színvonalas megvalósításáért

ALSÓDABASÉRT DÍJ
Bese Józsefnek
az alsódabasi településrészen végzett támogató tevékenységéért, a kiemelkedő fotó és képzőművészeti tevékenységéért.
Jáger Évának
a református gyülekezeti házban létrehozott adománypont működtetéséért, az alsódabasi programok szervezésében és megvalósításában nyújtott támogatásáért.
Konczik Mihálynak
a Jubileumi Park és környezete, a lakótelep természeti környezetének szépítésében, a környezetvédelemben, különösen is az illegális hulladéklerakás felszámolásában vállat szerepéért.
Pelikán Bencének
a Gombay-Dinnyés-kúria, települési értéktár gondnokának a helyi értékek megőrzésében, dokumentálásában és rendszerezésében vállat szolgálatáért.

GYÓNÉRT DÍJ
Havasi Lászlónénak
mindannyiunk gyóni dadusának a gyóni óvodákban végzett sok évtizedes munkájáért, valamint a gyóni időskorúak hasznos szabadidő eltöltésének szervezésében, a településrész programjainak megvalósításában vállat önzetlen szolgálatáért.
Jakó Csabának
a gyóni tájház alapítójának és gondnokának, a 17 évvel ezelőtt, a városban ELSŐKÉNT Gyónon létrehozott tájház környezetének, valamint tárlatának gondozásáért.
Janicsák Jánosnénak
a Gyóni Géza Emlékszoba gondnokának, a valamint a Gyóni Evangélikus Nyugdíjasklub alapító vezetőjének a településrész irodalmi hagyatékának ápolásáért és az időskorúak szabadidős programjaiban vállat szervező munkájáért.

DABASI-SZŐLŐÉRT DÍJ
Baginé Tóth Arankának
a kapuit 20 évvel ezelőtt megnyitó Dabasi-szőlősi Szőlőkert Óvoda tagóvoda-vezetőjének, a tagintézmény működésében vállat szolgálatáért a településrész nevelési intézménye arculatának kialakításáért, az ott folyó nevelő munka elismeréseként.
A 20 éves Szőlőkert Óvoda közösségének
a Dabasi-szőlősi településrészen zajló kulturális és közösségi eseményekben való részvételért, az óvodáskorú gyermekekért 20 éven keresztül végzett nevelő munka elismeréseként.
Kovács Istvánnénak
a 2014-ben Pro Urbe díjjal kitüntetett Bátki János Nyugdíjasklub alapítójának és korábbi vezetőjének. A településrész közösségét formáló időskorú közösségek létrehozásáért és vezetéséért, a nyugdíjas korosztály hasznos szabadidő eltöltésében vállalt szervező munkájáért, valamint a településrész közösségének formálásáért, amellyel maradandó módon hozzájárult Dabasi-szőlők fejlődéséhez.

Pro Urbe egyéni kitüntetések, emlékplakett:
1.    Roicsik Lászlónénak, Editkének
a Dabason és térségében élő látássérültek szervezetében végzett sokéves vezetői munkájáért, a látássérült sorstársai megsegítéséért.

2.    Burom Györgynének, Ica maminak
a színvonalas kézzel készített kokárdák megalkotójának, akinek a kokárdáit minden dabasi iskolás, óvodás gyermek, sőt, határon túli testvéreink is viselhetik.

3.    Péli Lászlóné, Marika néninek
a Gyóni Géza Nyugdíjasklub egyik alapítójának, aki a közösségnek hosszú időn keresztül volt vezetője az időskorúak megsegítésért, a város hagyományainak ápolásáért, különösen a Gyóni Gyorsasági versenyek emlékezetének megőrzéséért végzett munkásságáért.

4.    Böcsödi Lászlóné, Marika néninek
városunk jelenleg legidősebb, élete 100. évében járó polgárának, a generációk összetartásáért, a múlt értékeinek átörökítéséért.

5.    Szűcs Mária Katalinnak
a Dabasi Újság, a városi kiadványok, könyvek és a városi események meghívói arculattervezőjének a magas színvonalú, igényes kiadványok szerkesztéséért, amellyel városunk arculatát alakította.

6.    Csernus Dórának
az önkormányzati tulajdonú Kognitív Hungary Kft. vezetőjének a város hírnevét öregbítő nemzetközi sportesemények szervezéséért, valamint a városközpont megformálásában, a város fejlesztésében vállat munkásságáért.

7.    Paulay-Veres Tündének
a Dabasi otthonteremtő Kft. ügyvezetőjének a város hírnevét öregbítő nemzetközi sportesemények szervezéséért, valamint a Kft vezetőjeként a fiatal családok otthonteremtésért végzett munkássága elismeréseként.

8.    Ordasi Brigittának
a Rádió Dabas műsorvezetőjének a Dabason és a térségben élő lakosság tájékoztatásában, a rádiós műsorok szerkesztésében és vezetésében végzett több mint egy évtizedes színvonalas munkájáért.

9.    Csébi Orsolyának és Pásztor Gergelynek
Dabas egyik mintaértékű házaspárjának a néphagyományőrzésben, különösen is a néptáncoktatásban vállat szerepükért. A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium igazgatójaként végzett kiemelkedő pedagógiai munkásságért. A városért végzett áldozatos közösségépítő munkáért, amelyet hat gyermekükkel együtt végeznek.

10.    Dr. Bábel Balázs
Kalocsa-kecskeméti érseknek, aki idén ünnepelte érseki beiktatásának 20. évfordulóját, a város keresztény közösségének megerősítésért, Dabas kulturális és közösségi eseményein végzett szolgálatáért, a hagyományaink megőrzésében és az értékek megmentésében végzett munkásságáért.

11.    Lakos Árpádnak és Petróczy Attilánének
A város és különösen is a gyóni városrész hagyományainak megőrzéséért, a lovaskultúrához kapcsolódó programok szervezéséért, a városi események szervezésében és megvalósításában nyújtott több évtizedes szolgálatukért.

12.    Dr. Sándor Istvánnak valamint Dr Ecsedy Gábornak
A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben évtizedek óta végzett magas színvonalú sebészorvosi munkásságáért, amellyel a Dabason és a térségben élő emberek gyógyulásához hozzájárultak. Valamint az egynapos sebészet működésében vállalt kiemelkedő szakmai vezető szerepükért.

13.    Rizmajer Antal és Rizmajer Antalné
Antalnak a város egészségügyi ellátásában végzett három évtizedes munkásságáért, valamint Marikának a felsődabasi, kisdabasi közösség formálásában a Kisdabasért Egyesület vezetőjeként a helyi és nemzetközi kulturális és gasztronómiai események szervezésében végzett áldozatos szolgálatáért, amelyben férje mindig segítője, támasza volt.

14.    Dr. Tarján Béla
ideggyógyásznak, a Dabason és térségében élők mentális gyógyulásában, a rendkívüli élethelyzetbe került betegek lelki felemelésében szeretetteljesen vállalt szolgálatáért.

15.    Pánczél Károly országgyűlési képviselőnek
Dabas város és a térség fejlődésért országgyűlési képviselőként végzett munkájáért, a dabasi emberek mindennapi életét megkönnyítő infrastrukturális beruházások elősegítéséért.

16.    dr. Berze Éva
gyermekgyógyásznak, a dabasi egészségügyi ellátásban végzett több mint 32éves áldozatos munkásságáért.

17.    Dr. Kántor Attila gyógyszerésznek
a dabasi gyógyszertár működtetésében a betegek megelégedéséére végzett magas színvonalú szakmai munkájáért, a betegek segítéséért, a vásárlóbarát gyógyszertári ellátás megszervezéséért.

18.    Farkas Gábor néptáncoktatónak
a dabasi néptánc együttesek szakmai vezetéséért, a városban zajló népzenei és néptánckultúrához kötődő színdarabok, előadások magas színvonalon való megszervezéséért.

19.    Charlie Chen és Sunny Chen vállalkozók részére
Dabas és a kínai Longquan település között kialakult testvérvárosi kapcsolat ösztönzéséért, a települések közötti szakmai együttműködések szervezéséért

20.    Pacsirta András mesterembernek
a város arculatát jelentős mértékben meghatározó közintézmény-fejlesztésekben nyújtott magas színvonalú szakipari munkájáért, a település ünnepi díszvilágításának minőségi megvalósításáért.

21.    Dr. Garajszki Gábor
Járási hivatalvezetőnek, városunk korábbi jegyzőjének a város közösségét szolgáló közhivatalok vezetésében vállalt több évtizedes szolgálatáért, a dabasi polgárok által elérhető közhivatali szolgáltatások folyamatos fejlesztéséért.

22.    Rigóné Dr. Roicsik Renáta jegyzőnek
a város közhivatalában eltöltött közel két évtizedes közszolgálatáért, a település jegyzőjeként a Polgármesteri Hivatal működésének megszervezésében nyújtott kiemelkedő szakami vezetői munkájáért.

23.    Jurácsik Andrea
egészségügyi referensnek a D-Alma Program megálmodójának a városban élő gyermekek és fiatalok egészségtudatos nevelésében, valamint a bölcsődei ellátás megszervezésében végzett kiemelkedő szakmai munkájáért.

24.    Kovács Ferencné Anikónak
Városunk címerépülete, a Halász Móricz-kúria gondnokának, a városi programok szervezésében és megvalósításában nyújtott több mint egy évtizedes áldozatos odaadó munkásságáért.

25.    Stefkó Károly
a település arculatát formáló oktatási, sport és közösségi létesítmények tervezésében, építésében nyújtott megbecsülést érdemlő színvonalas szakmai munkájáért.

26.    Virbling Lászlónak
mindannyiunk „Lisztes” Lacijának a város egyik legfontosabb közmű szolgáltató cégénél végzett több évtizedes, szívvel-lélekkel, a dabasi emberek megsegítését mindig szem előtt tartva végzett példamutató munkájáért, amellyel hozzájárult a helyi közösség épüléséhez.

27.    Kovács Györgynek
aki a jó gazda módjára körültekintően, nagy odafigyeléssel dolgozik a város közterületeinek és sportlétesítményeinek karbantartásán, üzemeltetésén.

28.    Gábor Emese szobrászművésznek
a Dabas arculatát formáló minőségi tervezésű és kivitelű köztéri szobrok ( Széchenyi, 56-os emlékmű, Bragyova György, Dr. Lelik Ferenc szobra) megalkotásáért.

29.    Terhes Dénes tájépítésznek
 a városközpont és a településrészek hosszútávú arculatformálásában, a kert és tájépítészeti beruházások megvalósításában nyújtott szakmai támogatásáért.

30.    Podoba Gábor kőfaragónak
a település arculatát formáló köztéri alkotások minőségi elhelyezésében és környezetének alakításában huzamosabb ideig végzett

31.     Jasper Lórántnak a DAKÖV Kft. vezetőjének
A település vízi közmű ellátásának megszervezéséért, a kiépített rendszer működtetésért és az önkormányzatok tulajdonában álló vállalkozás vezetőjeként vállat szervező, koordináló munkája elismeréseként.

32.    Tomor Lajosné Anci néninek
A település fiatal nemzedékeinek óvodai nevelésében több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő szakmai munkája, a tanulmányaikat folytató és pályakezdő óvodapedagógusok mentorálása terén elért eredményei, a minőségi helyi köznevelés alapjainak megvalósítása terén elért szakmai eredményei elismeréseként.

33.    Szeltner Árpád
nyugalmazott pedagógusnak a város közoktatásában évtizedeken keresztül végzett áldozatos példamutató oktató nevelő munkája, a felnövekvő nemzedékek környezettudatos szemléletének formálása terén végzett munkássága elismeréseként.

34.    Újvári Erzsébet gyógypedagógusnak
a Dabason és környékén élő korai fejlesztésre, fejlesztő mozgásra szoruló gyermekek és fiatalok fejlesztésében, a térség gyógypedagógiai ellátásában végzett több évtizedes áldozatos munkássága elismeréseként

35.    Gogolák Jánosné hitoktatónak
a dabasi gyermekek hitbéli és erkölcsi nevelésében végzett több évtizedes áldozatos, példamutató munkájáért, az elesettek és rászorulók gyámolításáért.

36.    Tóth Szilviának
a dabasi Egyesített óvodák intézményvezetőjének a település köznevelési intézményeinek fejlesztéséért, az óvodákban folyó kimagasló színvonalú szakmai munkájáért.

37.    Kollár László és Kollár Lászlóné
a város egyházi iskolájában hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő pedagógiai munkásságuk elismeréseként, a katolikus közösségek építéséért végzett áldozatos szolgálatukért

38.    Pájer György
baróti, erdélyi testvérvárosunkban élő programszervezőnek a Határtalanul Program és más nemzetközi projektek keretében az erdővidéki Baróta és környékére látogató dabasiak kulturális, közösségi programjainak megszervezésében és lebonyolításában évek óta végzett kiemelkedő munkásságáért.

39.    Csontos József nyugalmazott lelkésznek
a település közéletében több évtizeden keresztül végzett áldozatos közösségformáló munkássága elismeréseként a rendszerváltás és Dabas várossá válásának 30. évfordulóján.

40.    Homoki Ivánnak és Homokiné Balogh Pálmának
a város hírnevét öregbítő különleges kézműves termékek, különösen is a mézbor, a Beebor brandjének megalkotáséért, a termék minőségi kivitelezéséért, amellyel a hazai szakmai grémium elismerését is kivívták

41.    Temesi István vállalkozónak
a város közösségét, a településen élők közgondolkodását formáló civil kezdeményezések életre hívásáért, különösen is a Movember, Ments Manust program, a helyi civil szervezetek működését segítő kezdeményezések megvalósításáért.

42.    Újvári Tibor virágkertésznek
a település arculatát formáló dísznövények telepítéséért, a kulturális és közösségi programok mentorálásáért, a város egészét érintő építő jellegű kezdeményezésekért, különösen is a FILI 2017. évi látogatásában végzett szervező munkájáért, amellyel önkormányzati munkánkhoz jelentősen hozzájárult.

43.    Gugyerás László és családja részére
a város több településrészében sokéve működő, a lakosság mindennapi szükségleteinek ellátását biztosító üzlethelységek üzemeltetéséért, a településen zajló sport és kulturális események támogatásáért.

44.    Simon Attila és Simon Attiláné részére
több évtizedes vállalkozói munkájuk elismeréseként a színvonalas, minőségi képkidolgozásban és a fényképészeti tevékenységhez szükséges eszközök biztosításában a városi programok támogatásában nyújtott tevékenységükért.

45.    Sikari Orbán kertépítőnek
a város arculatát jelentősen meghatározó közterületek, intézményi zöldfelületek kialakításában és gondozásában hosszabb időn keresztül nyújtott körültekintő, minőségi munkájáért.

46.    Bálint Ferencnek és Bálint Ferencnének
a Dabasi Újság és a városi kiadványok minőségi nyomdai kivitelezéséért, a horgászat sportág népszerűsítésében, a Malév Dabas Horgásztó környezetének fejlesztésében, valamint a horgászathoz kapcsolódó események, programok versenyek szervezésében végzett munkásságukért.

Dabas várossá válásának 30. évfordulója alkalmából, a település közösségéért végzett áldozatos szolgálatuk elismeréseként PRO URBE díszoklevelet vehettek át az alábbi szervezetek képviselői:

Aranykígyó Patika munkaközössége
Zárdakert Idősek Otthona munkaközössége
Átrium Idősek Otthona munkaközössége
Fiatal Műemlékvédők Egyesülete munkaközössége
Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona munkaközössége
Együtt Segítő és Családsegítő Szolgálat munkaközössége
Galéria Alapítvány munkaközössége
Kerekes László Alkotókör munkaközössége
Nhsz OKÖT Nonprofit Kft. munkaközössége
Felsőhomokhátság Leader Egyesület munkaközössége
Dabas Városi Rendőrkapitányság munkaközössége
Dabasi Mentőállomás munkaközössége

 

Print Friendly, PDF & Email

VÁROSHÁZA

hivatal01

Elérhetőségek:

Postacím:
2370 Dabas
Szent István tér 1/B.

Telefon:
29/561-201
Fax:
29/561-291
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13-16
Szerda: 8-16
Péntek: 8-12

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.