2020. július 4. szombat
Ulrik, Babett
Holnap: Emese, Sarolta napja lesz

Az EP-Választásról

Magyarország köztársasági elnöke május 25-re írta ki az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választását.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A dabasi lakcímmel rendelkező választópolgárok kérelemére az alábbi adatokat lehet rögzíteni:

 • fogyatékosságra való tekintettel segítség igénylése,
 • személyes adatok kampánycélú kiadásának letiltása,
 • az EU más tagállamának Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb május 15-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az EP tagjainak választására ne terjedjen ki.

E kérelmek benyújtására lehetőség van személyesen a hivatalban, levélben vagy ügyfélkapun keresztül. Kérelemnyomtatvány a www.valasztas.hu honlapról tölthető le.

A 16.00 óra után beérkező kérelmeket a következő napon kell elbírálni. Az EU más tagállamának állampolgára – ha magyarországi lakcímmel rendelkezik – kérheti névjegyzékbe vételét (május 9-ig) vagy névjegyzékből való törlését (a szavazást megelőző 10. napig nyújtható be) az EP tagjainak választásán.

A szavazóköri névjegyzék már csak az adott választáson választójoggal rendelkező, választásra jogosult állampolgárok adatait tartalmazza.

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kaptak. Aki nem kap vagy elvesztette, jelentkezzen a HVI-nál.

Természetesen a szavazóköri névjegyzékhez is lehet kérelmet benyújtani:

 • mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt állampolgár továbbra is kérhet mozgóurnát. Az erre vonatkozó kérelmet a HVI bírálja el, és május 23-án 16.00 óráig kell a kérelmeket a hivatalba eljuttatni. A szavazás napján pedig az SZSZBnél lehet azt igényelni 15.00 óráig.
 • Külképviseletben történő szavazásra is be lehet nyújtani kérelmet, ha a dabasi lakos a választás napján éppen külföldön tartózkodik. Ennek határideje május 17., 16.00 óra.
 • Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén a jelenlegitől eltérő szavazókörben tartózkodik (településen belül is előfordulhat). Az erre vonatkozó igényt legkésőbb május 23-án 16.00 óráig be kell juttatni a hivatalba.

Május 23-án 16.00 óra után a névjegyzék lezárásra és kinyomtatásra kerül, ezt követően abba választópolgárt sem felvenni, sem törölni nem lehet. A központi névjegyzékbe az állampolgár a saját adataiba betekinthet, arról másolatot kérhet a HVI-nél. A többi állampolgár adataiba történő betekintésre nincs lehetőség.

Választási kampány május 25-én 19.00 óráig, a választás végéig tart.

A kampány eszközei:

 • plakát
 • jelölő szervezet vagy jelölt általi közvetlen megkeresés
 • politikai reklám, politikai hirdetés
 • választási gyűlés

Plakátot csak a vonatkozó jogszabályok és a közterület-használatról szóló rendelet előírásainak megfelelően lehet elhelyezni, és a választást követő 30 napon belül el kell távolítani.

Az új törvény megszüntette a kampánycsend intézményét. A választás napján azonban a kampány korlátozásokkal gyakorolható, így:

 • választási gyűlés nem tarható, és a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható
 • továbbra is tilos a szervezett szállítás, ennek érdekében nyilvános felhívás nem tehető közzé,
 • politikai reklámot, politikai hirdetést nem lehet közzétenni,
 • Közvélemény-kutatást lehet ugyan végezni, de csak a szavazóhelyiségből kilépőt lehet megkérdezni, és a kutatás eredményét csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.

Szavazni kizárólag személyesen, a választási értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben lehet.

A szavazás napján reggel 6.00–19.00 óráig lehet szavazni belföldön:

 • az állampolgár lakcíme szerinti szavazókörben,
 • átjelentkezéssel, ha a szavazás napján Magyarországon de lakcímétől eltérő szavazókör területén tartózkodik.

Aki a külképviseleti névjegyzékben szerepel, az a külföldön működő diplomáciai konzuli képviseleten szavazhat.

A választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a joguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

Akinek szükséges, az általa választott segítő közreműködését veheti igénybe, vagy az SZSZB két tagja segíti az arra rászorulót, vagy elmagyarázza a tudnivalókat.

A választópolgárt a szavazást megelőzően azonosítani kell. Ehhez személyazonosító igazolványra, útlevélre vagy jogosítványra és minden esetben lakcímkártyára van szükség. Kérem, okmányait mindenki vigye magával, ellenkező esetben nem szavazhat! Akinek okmányai lejártak, vagy lakcíme, házszáma megváltozott, de lakcímkártyáját még nem cseréltette ki, az haladéktalanul tegye meg az okmányirodában. Csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

A szavazólapot a választópolgár jelenlétében kell lepecsételni. A szavazólapot borítékba helyezi és az urnába dobja.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. A szavazat érvényességét nem érinti, ha a szavazólapon az érvényes szavazat mellett bármilyen megjegyzést tesznek.

Látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe.

Szavazólap elrontása esetén az SZSZB a lapot bevonja, külön e célra szolgáló borítékba helyezi és a rontott helyett új szavazólapot ad ki. Erre csak egyszer van lehetőség.

A szavazólap kitöltésének ideje alatt, csak a választópolgár, és ha szükséges, segítője tartózkodhat a szavazófülkében.

A választást 19.00 órakor le kell zárni. Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi az urnák sértetlenségét, majd felbontja azokat. A szavazólapokat külön kötegelik, illetve többször átszámolják, majd a szavazóköri jegyzőkönyv kitöltésével megállapítják a szavazóköri eredményt. Munkájukat a jegyzőkönyvvezető (a HVI tagja) segíti.

A kötegelt szavazólapokat és a jegyzőkönyvet ellenőrzés és összesítés céljából haladéktalanul az HVI-ba kell szállítani .

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy éljenek választójogukkal, és május 25-én szavazzanak!

Kérdéssel, kérelemmel fordulhatnak az HVI-hoz: Dabas, Szent István tér 1/B, tel.: +36-29/561-249, +36-29/561-220. Információt
találhatnak a választással kapcsolatban a www.dabas.hu és a www. valasztas.hu honlapon.


Rigóné dr. Roicsik Renáta, a HVI vezetője

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.