Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. július 12. péntek
Izabella, Dalma
Holnap: Jenő napja lesz

TÉB nyilvántartás

A „Kossuth Zsuzsanna élete és munkássága” című videófilm

INFORMÁCIÓK A „Kossuth Zsuzsanna élete és munkássága” című videófilm
Javaslati adatlap: letöltés
Jegyzőkönyv: 
TÉB határozata:
Melléklet: letöltés
Pest Megyei Értéktár Bizottság határozata:
Pest Megyei Értéktár nyilvántartása:
Javaslattevők: Valentyik Ferenc
Felvétel ideje: 2023.02.07.
Megyei értéktárba továbbítva:
Kategória:  Kulturális örökség
Megyei Értéktár döntése:

A „Kossuth Zsuzsanna élete és munkássága” című videófilm

Elöljáróban fontos rögzíteni, hogy a Tisztelt Értéktár Bizottság Kossuth Zsuzsanna életútjának dabasi vonatkozásait már 2016 decemberében tárgyalta, így jelen javaslat a szükségtelen ismétléseket mellőzi. Érdemes viszont a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium egykori névadásának körülményeit felidézni, melyek Kosztolányi Gyula igazgató úrnak köszönhetően 2017-ben váltak közismertté:

„Kossuth Zsuzsanna esetében 1994-ben új időszámítás kezdődött, hiszen akkor vette fel nevét a térség meghatározó oktatási egységévé vált Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium. Kosztolányi Gyula igazgató úr visszaemlékezése szerint humánszakos kollégái kitartásának köszönhető a névadás, ugyanis: „… a szakmai tanárok s így én is elvként a műszaki életben világhírűt alkotott magyar emberről történő névválasztás mellett törtünk lándzsát. A sok név közül még nem jutottunk egyezségre. Az ilyen egyezség előtt látogattuk meg Kossuth Zsuzsanna és a Kossuth család jobb megismerése végett a Ceglédi Kossuth Múzeumot.” Meglepetésre az egyik muzeológus hölgy rosszallását fejezte ki, hogy „egy szerinte negatív személyről akarjuk az iskolánkat elnevezni”. Ugyanakkor itt hangzott el pozitívumként, „hogy korát megelőzve a solferinói csata (1859) előtt, azaz a Nemzetközi Vöröskereszt megalakulása előtt már az ellenség sebesültjeit is ápolta, ami korábban még nem volt szokásos. Ezzel az ismerettel döntöttünk Kossuth Zsuzsanna mellett, ugyanis Kossuth Zsuzsannát a több szakmát tanító iskolában valamennyi diák elé példaképül állíthatjuk. A dabasiak Kossuth család iránti tisztelete is a névválasztásunk mellett szólt.” A történet csattanója röviddel a névadás után jött el, amikor a fenntartásának hangot adó muzeológus hölgy önmagától jelentkezett és - becsületére váljék – beismerte tévedését. Kiderült, hogy véleményét olyan forrásra alapozta, melynek megalapozatlansága időközben nyilvánvalóvá vált. Végezetül gratulált és nagyon is helyénvalónak nevezte, hogy Kossuth Zsuzsannáról oktatási intézményt neveztek el Dabason.”

 
AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYŐRZÉS ALAKULÁSA 2017 – 2020:

 KOSSUTH ZSUZSANNÁS NYAKKENDŐ, SZÍNDARAB, PROJEKT-HÉT, VENDÉGSZEREPLÉS ÉS EMLÉKHELYAVATÓ

Kossuth Zsuzsanna hagyományának felelevenítése 2017-ben kezdődött az iskolában, a névadó születésének 200. évfordulóján. Szóládi Erika tanárnő felvetette, hogy legyen egy nyakkendő,, amely az iskola minden tagjának  - tanárok, iskolai dolgozók és diákok - összefogását jelképezi, melyet a tanári kar egyhangúlag megszavazott.
Így természetesen Zsuzsanna hímzett portréképe került középre. A nyakkendő különlegessége, hogy Zsuzsanna eredeti kézírásából vett monogramja díszíti. Ez úgy keletkezett, hogy az MNL (Magyar Nemzeti Levéltár) Országos Levéltárából kikértük néhány levelének másolatát, és az azon található aláírásának két kezdőbetűjét rakták össze.

2017 márciusában a Projekt-hét keretein beül egyhetes rendezvénysorozattal emlékeztek meg névadójukról és a Szabadságharc eseményeiről. Előadták „A mi Kossuth Zsuzsannánk" című színdarabot Szóládi Erika rendezésében, melyben egy egész osztály vett részt,, elzarándokoltak a Kossuth-házhoz és Kossuth László sírjához, vetélkedőt szerveztek Kossuth Zsuzsanna életéről az iskola könyvtárában, elkészült a pákozdi csata terepasztala és táncházzal is gazdagították a hét eseményeit.

Tavasszal Szóládi Erika két további programot is szervezett, először egy emléksétát a dabasi Kossuth-házhoz és a Kegyeleti Emlékparkba, majd nem sokkal ezután pedig egy sárbogárdi kirándulást, melyen több kolléga és diák is részt vett.

A színdarabot tavasszal előadták a gyóni Zárdaköz Idősek Otthonában is.

2017. november 7-én vendégszerepeltek a MEVE (Magyar Emlékekért a Világban Egyesület) meghívására Budapesten, a Mátyás templom Plébániájának dísztermében a színdarab kamara változatával. A nagy sikerű előadáshoz gratulált Dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója és Deák Nóra, az ELTE Angol-Amerikai Intézetének vezető könyvtárosa és kutatója is. A MEVE Egyesülettel és elnökével, dr. Messik Miklós úrral valamint Deák Nórával azóta is jó kapcsolatot ápolnak a kollégák.

2017 decemberében Dabas Város Önkormányzata az iskolának ítélte „A 2017. év egyik legkiemelkedőbb kulturális eseménye Dabason" címet, melyet a városi rendezvényen vehettek át.

2020. március 12-én, Magyarországon egyedülálló módon, állandó emlékhelyet avattak fel Kossuth Zsuzsanna számára az aulában. Erre az iskola fennállásának 30. évfordulójának tiszteletére került sor. Az állandó kiállítás tablóit a MEVE egyesülettől kapták. Az emlékhely avató műsorban szereplő diák színjátszók felidézték Kossuth Zsuzsanna életútját, s újból megelevenedett Kossuth Zsuzsanna és Kossuth Lajos, valamint szabadságharcos katonák és ápolónők alakja.


A VIDEÓFILM HÁTTERE ÉS ELKÉSZÜLÉSE

2021.

A javasolt videófilm Kossuth Zsuzsanna születésének 204. évfordulójára készült el. A film nem pusztán az iskola diákjai számára készített oktatóvideó, hanem mind a dabasi, mind a széleskörű hazai közönség, illetve a külhoni magyarság érdeklődésére számot tartó alkotás hazánk egyik kiemelkedő, de még mindig nem eléggé méltatott történelmi személyiségéről.

A munkálatok 2021. január-áprilisig folytak a COVID járvány ideje alatt. A próbák a délelőtti online oktatás után a délutáni órákban, maszkban zajlottak az iskolában. Csodálatos, hogy három diák, Mihalovics Paloma Michele, Holi Barbara (jelenleg is az iskola tanulója) és Kovács Márk Krisztián ebben az időszakban is vállalta a filmbéli szereplést, valamint Tőkés László stúdiós kollégánk és Kovács Márk Krisztián a film vágását és zenei összeállítását. A Kossuth Zsuzsanna februári születésnapjára tervezett film végül április végére lett kész. Májustól folytatódott a jelenléti oktatás, és így június 14-én, a festményavató ünnepség keretén belül került sor a film premier vetítésére. Gróf Nyáry Éva festőművész asszony az iskolának adományozott egy, az iskola számára festett olajfestményt, melyen a fiatal Kossuth Zsuzsanna arca látható. A festmény jelenleg is az igazgatói folyosót díszíti. A filmet méltatták a jelenlévő vendégek, többek között Gróf Nyáry Éva, Deák Nóra és dr. Messik Miklós úr is. Az eseményt díszebéd zárta.

A szövegkönyv hátteréül a már korábban megírt műsorok szövege - színdarab, kamaraelőadás, emlékhely avató műsor - szolgált. S az elhangzó eredeti Kossuth Zsuzsanna-idézetek szinte kézzelfoghatóan közénk hozzák a névadó alakját, gondolatait, érzésvilágát.

A film a mai valóságban kezdődik az iskolában, majd a három diák elmeséli egymásnak, hogy Kossuth Zsuzsannáról álmodtak. Így álmukban az egyik diáklány átváltozik Kossuth Zuzsannává, míg a másik kettő megmarad diáknak, akik beszélgetnek, mai fogalommal élve "riportot készítenek Zsuzsannával" a történelmi eseményekről és a személyes élményeiről, küzdelmeiről. A diákok érdeklődéssel, rendkívüli átéléssel, hangsúlyozással és természetességgel játsszák el mind Zsuzsannát, mind önmagukat. Hangjukban érződik a Zsuzsanna iránti tisztelet, a csodálat, a fájdalom, a tragikus sorsával való azonosulás. Így a mai fiatalok számára Zsuzsanna alakján keresztül közel hozzák a történelmi időket, sorsán keresztül pedig érződik, milyen az igazi hazaszeretet, mit élhetett át az, akit elszakítanak hazájától és soha többé nem térhet vissza.  
 
 A filmben korabeli képek, rajzok, festmények, valamint a téma hangulatához remekül illeszkedő kortárs zenei betétek segítségével végig követhetjük a Kossuth család életútját, háttérben a Szabadságharc eseményeivel. Megismerhetjük a Kossuth család emigrációs éveit egészen Zsuzsanna 1854. június 29-én bekövetkezett haláláig. A film nagy érzelmi magaslatokat és mélységeket jár be, a Szabadságharc hősies küzdelmeitől az eltiprás borzalmáig, Zsuzsanna nemes emberi helytállásától a végső küzdeni akarásáig, majd korai, tragikus haláláig. A film hol lelkesít, hol fájdalommal tölt el és többször könnyeket csal a néző szemébe.

A filmben térképen ábrázolt feltételezett utazás hosszas keresgélés, angol és magyar nyelvű irodalom elolvasása után körvonalazódott és egyre inkább bebizonyosodott, hogy más útvonalon nem mehettek. A tengeri úton való utazás kizárt, hiszen nagyon hosszú utat kellett volna megtennie a korabeli gőzhajóknak, akár dél felé, Wales megkerülésével, akár észak felé, Skóciát körbe hajózva értek volna el Liverpoolig. Azt már Dr. Csorba László és Deák Nóra bebizonyították, hogy Liverpoolban szálltak fel a Baltic nevű gőzhajóra, de hogy jutottak el odáig? S ekkor bukkant rá Szóládi Erika tanárnő egy olyan angol nyelvű cikkre, amely leírja, hogy a korabeli migrációs útvonal Brüsszelből az angliai Hull-ig gőzhajóval vezetett, majd onnan a már rendkívül szerteágazó vasúthálózaton, gőzvasúttal a Leeds - Manchester - Liverpool útvonalon folytatódott. Nagy valószínűséggel kizárt, hogy másfelé utazhattak! A Londonon keresztüli utazást Deák Nóra kutató zárta ki, mert akkor találkozhatott volna az akkor már Londonban száműzetésben élő Kossuth Lajos Kossuth Zsuzsannával, de erről nincs semmilyen leírás. Ugyan korabeli hajó- és vonatjegyekkel, valamint feljegyzésekkel nem lehet bizonyítani az utazás tényét, de ha logikusan végig gondoljuk, más útvonal kizárt. Ezért merte a tanárnő már a filmbe beletenni a térképet a berajzolt útvonallal.    

A műsorban közreműködtek:

Kossuth Zsuzsanna – Mihalovics Paloma Michele 10. F
Diáklány – Holi Barbara 10. F
Diák – Kovács Márk Krisztián mv.
Stúdiómunkák – Tőkés László és Kovács Márk Krisztián
A tortát sütötték – Herczeg Éva és Fekecs Eugénia 10. B
Írta és rendezte – Szóládi Erika

Köszönetnyilvánítás (Felhasznált források):
1. Deák Nóra-Dr. Csorba László: Magyar emlékek az Egyesült Államok Keleti-partvidékén (III.)
2. Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület (MEVE), Budapest.
3. Nyáry Éva: Kossuth Zsuzsanna (olajfestmény)
4. Kertész Erzsébet: Kossuth Zsuzsanna. Kossuth Könyvkiadó, 1983
5. https://nemzetipanteon.hu/
6. https://www.dabas.hu/index.php/onkormanyzat/teb-ertektar/2045-kossuth-laszlone-eletutjanak-dabasi-vonatkozasai
7. https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Zsuzsanna
8. https://www.youtube.com/watch?v=c7BEUE9UBNg
9. Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna országos főápolónői kinevezése. Az 1848/1849-i minisztériumi levéltár – Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány, Kormányzó-elnökség – Általános iratok (H 2) – 1849:5697.
10. https://bmkk.eu/wp-content/uploads/2018/02/ https://bmkk.eu/wp-content/uploads/2018/02/H%C3%ADrmond%C3%B3_2017_12_Ksz_docMIR-1.pdf
11. http://old.kossuthzs-szeged.edu.hu:8080/bemutatkozunk/nevadonkrol
12. Szóládi Erika tanárnő (ÉSZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, Dabas) elmélete Kossuth Zsuzsanna és a gyerekek utazásáról Brüsszelből Liverpoolba – a térképes dián az útvonal jelölve -, melyről a kutatás folyamatban van.
Felhasznált zenék:
1. Franz Schubert: Serenade (Sergei Egorov)
2. Liszt Ferenc: Les Funérailles
3. Klapka induló (Budapesti Koncert Fúvószenekar, Borst Rudolf)
4. Stephen Foster: Old Folks at Home (2nd South Carolina String Band)
5. Bródy János – Aleva Zsófia: Itt születtél ezen a tájon

TOVÁBBI KUTATÁS ÉS KRIPTA-TÚRA

2021 szeptemberében Deák Nóra és dr. Messik Miklós meghívták Szóládi Erika tanárnőt, hogy csatlakozzon ahhoz a kutatáshoz, melynek során Kossuth Zsuzsanna elhunyt kisfiának, ifj. Meszlényi Rudolfnak a sírját keresik meg. Így jutottak el Szolnokra a Belvárosi Szentháromság templomba, ahol ugyan a kisfiú sírja már nem található meg, de jártak lent az altemplomban, ahol eredetileg eltemették. A kis Rudolf 1848. február 6-án született és 1849. januárjában halt meg útközben, amikor Pestről Debrecenbe menekültek.

HAGYOMÁNYÁPOLÁS A FILM ELKÉSZÜLÉSE UTÁN:
DABASI VETÍTÉS ÉS VETÉLKEDŐ
2021-2022.

Az alkotás az iskolai bemutatót követően a XXII. Dabasi Napok rendezvénysorozatának 2021. szeptember 16-i programjában is szerepelt.
Utóélete 2022. márciusában tovább gazdagodott, mint azt az iskolai hírek tanúsítják:

„FOLYTATÓDOTT A HAGYOMÁNYÁPOLÁS AZ ÉRDI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN

Iskolánkban tavaly a Kossuth Zsuzsanna születésnapi köszöntője című filmmel emlékeztünk meg névadónk születésnapjáról, idén pedig 16 lelkes csapat részvételével vetélkedőt rendeztünk 205. születésnapja alkalmából.
Diákjaink a feladatlap változatos kérdéseinek köszönhetően adhattak számot tudásukról Kossuth Zsuzsanna életét illetően. A vetélkedőre különböző forrásanyagokból készülhettek a csapatok. Egy térképen be kellett rajzolniuk Kossuth Zsuzsanna és családja feltételezett utazását Brüsszelből Liverpoolba, melyhez az információt - Szóládi Erika tanárnő kutatásaira alapozva - az iskolánkban tavaly bemutatott közel félórás filmből lehetett megtudni. A film jelenleg is elérhető a Youtube csatornán.
Tanulóinknak lehetősége nyílt beöltözni szabadságharcos katonáknak illetve ápolónőknek is.
Arra a kérdésre, hogy miért példaértékű Kossuth Zsuzsanna áldozatos munkája és tevékenysége, a csoportok az alábbi válaszokat adták:
- „Igen, mert önzetlenül segített az embereken, szenvedélyesen, alázattal dolgozott. Nem volt számára lehetetlen. A külföldi katonákkal is úgy bánt, mint a mieinkkel.”
- „Nem adta fel, amikor várandósan egyedül maradt férje halála után.”
- „Az életét adta a hazáért.”
- „Nemcsak lelkiismeretes és fáradhatatlan volt hivatásában, hanem könyörületes is, hiszen az ellenséget is gyógyította. Mindent megtett a hazájáért és a családjáért, és ez csak elismerést érdemelhet.”
- „Igen, azért, mert erős, talpraesett asszony volt, aki a sok fájdalma ellenére is sok embernek segített elvárások és ítélkezések nélkül.”
- „Igen, mert példaértékű életet élt.”

ÚJBÓLI VENDÉGSZEREPLÉS A MEVE MEGHÍVÁSÁRA BUDAPESTEN
ÉS TABLÓ A KUTATÁSI EREDMÉNYEKRŐL

Az iskolát az a megtiszteltetés érte - immár második alkalommal -, hogy 2022. március 8-án este vendégszerepelhettek a MEVE (Magyar Emlékekért a Világban Egyesület) meghívására Budapesten. Hat diák szereplő – a Kossuth Zsuzsanna szerepét eljátszó diáklány, ápolónőknek és katonáknak beöltözött diákok – Kossuth Zsuzsannától származó eredeti idézeteket „keltettek életre”, s ezzel odavarázsolták névadójukat a jelen valóságába.
Szóládi Erika tanárnő egy prezentáción keresztül bemutatta Kossuth Zsuzsanna és családja feltételezhető utazását a száműzetésük alatt Brüsszelből Liverpoolba 1853-ban. Ezek az információk nagyban felkeltették a magyar történelem nagyjainak élete iránt elkötelezett egyesületi tagok érdeklődését. A diákok és a tanárnő sok gratulációban és elismerésben részesültek.
Kutatási eredményeit egy tablóban foglalta össze a tanárnő a MEVE felkérésére, melyet iskolánkban a MEVE ajándékaként állítottunk ki. Ezáltal újabb kiállítási anyaggal bővült az országban egyedülálló Kossuth Zsuzsanna Emléksarok, mely megtekinthető az iskola nyitva tartási idejében. Az angol nyelven is olvasható tabló másik példányát az egyesület a londoni magyar szervezeteknek fogja bemutatni.

A FILM VETÍTÉSE A SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÉPZÉSEN

2022 őszén a filmet az iskolánkban szervezett Szociális gondozó képzés keretében is levetítette Bálintné Reiszki Zsuzsa ifjúsági védőnő, mint a tanfolyamhoz tartozó kiegészítő tanagyagot.

KOSSUTH ZSUZSANNÁS EMLÉKTÁRGYAK:
MÉZESKALÁCS ÜTŐFA, SISAKOK, KARDOK, FEJKÖTŐ, KOSZORÚ, TERÍTŐK, SZUVENÍR BÖGRE ÉS TÁNYÉR

Sajnos Kossuth Zsuzsannától, a leveleit nem számítva, semmilyen tárgyi emlék nem maradt fenn. Így, ennek hiányában, készült pár olyan tárgy, amelyen Zsuzsanna látható.
2020 márciusában Szóládi Erika tanárnő megtervezett és megrendelt egy mézeskalács ütőfát, melyet Szabó Attila debreceni fafaragó mester gyönyörűen kifaragott diófából. Az ütőfán Kossuth Zsuzsanna stilizált arcképe és a ’Dabas’ felirat látható, az ő kézírásának betűivel.  Éppen időben készült el, így az emléksarok avató műsor vendégeinek már Kossuth Zsuzsannás mézeskaláccsal kedveskedhettek. Azóta több jeles alkalommal is sültek a mézeskalács figurák ajándékba.
A tanárnő azért, hogy a fellépő diákok korhű jelmezben legyenek, a katonáknak papírsisakot készített, magyar és osztrák sapkarózsával, valamint a Zsuzsannát játszó diáklánynak egy korabeli divat szerinti főkötőt varrt. A lányoknak a saját ruhatárából adott hosszú ruhákat, a fiúk pedig egy alkalommal kölcsönkapták Papst József Dabasi Hagyományőrző Honvédtüzér Alapítványától a korhű jelmezeket. A karbantartó kollégák pedig kardokat gyártottak. Az emléksarokavató műsorra a tanárnő készített egy koszorút is filcből és csipkéből, a magyar nemzeti színű szalaggal átfűzve. A csipke Zsuzsanna csipkekészítését jelképezi. A vendégváró asztalokra pedig már több alkalommal is a tanárnő által vart abroszokat terítik fel, melyek piros és kék kékfestő anyagból készültek és ezáltal a reformkori „Divat a magyar!” szellemiséget sugallják.
A szigetújfalusi Bögremanufaktúra cég keramikus házaspárja munkájának eredményeként, Szóládi Erika ötlete alapján, elkészült egy Kossuth Zsuzsanna arcképét ábrázoló bögre és kistányér, melyeket a közeljövőben szeretnének több példányban is beszerezni és az iskola különböző eseményeire érkező vendégeinek, valamint a vetélkedőkön helyezést elérő, illetve az év végén kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak tervezik ajándékba adni.
Így próbálja az iskola és a tanárnő nemcsak szellemiségében megőrizni s tovább vinni, hanem apró tárgyakban is megjeleníteni névadójának emlékét.

JÖVŐBELI TERVEK

1/ A jövő hónapban, 2023. február 17-én harmadik alkalommal rendeznek Kossuth Zsuzsanna-vetélkedőt az iskolában. A programban feladatlap kitöltése, szóbeli quiz-kérdések és kis jelenetek eljátszása szerepelnek.
2/ 2024. tavaszára tervezi az iskola a Kossuth Zsuzsanna nevét viselő iskolák országos találkozóját. Jelenleg hat ilyen iskola működik Magyarországon. Ez alkalmat ad az iskoláknak egymás hagyományőrző tevékenységének megismerésére, iskolák közötti kapcsolatok kialakítására. A vetélkedő és színjátszó program végén az iskola szakács és pincér tanulói közreműködésével vendégül látják a meghívottakat.

Az események számbavétele jól tükrözi, hogy Kossuth Zsuzsanna emlékének magasszintű ápolásához kivételes elhivatottságú pedagógus szükséges. Szóládi Erika tanárnő szakmai munkáját Stégner Péter igazgató úr jellemzéséből ismerhetjük meg:

„Szóládi Erika 2014. júliusa óta tagja az ÉSzC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium tantestületének, mint főállású tanár. 1987-ben szerzett angol-orosz szakos középiskolai tanári diplomát az ELTÉ-n, nappali szakon.
1988-ban Budapestről Dabasra költözött, ahol először a Táncsics Mihály Gimnáziumban kezdett el tanítani angol és orosz nyelvet. Három évig az iskola dániai cserekapcsolatának felelőse volt, szervezte és kísérte a Dániába történő utazásokat, valamint gondoskodott a hozzánk érkező dán csere csoportok programjáról.
Éveken át vezetett nyelvvizsgás szakköröket, és számos diákjából (4 fő) mára már angol tanár lett.
Már ekkor nagy lelkesedéssel fordult a diákszínjátszás felé. Színpadra átdolgozta Maurice Maeterlinck „A kék madár” című meséjét, valamint a „The Gift of the Magi” című O.Henry novellát, mindkettőt angol nyelven, melyeket diákcsoportjaival adott elő a gimnázium aulájában.
Két alkalommal egy hetes nyári angol nyelvi tábort szervezett Tőserdőre, valamint szintén két alkalommal saját maga szervezte angliai útra vitte diákjait nyelvgyakorlás és a kulturális ismeretek gyarapítása céljából.  
2000-ben elköltözött Kecskemétre, ahol a KEMÜ Kandó Kálmán Szakközép és Szakiskolájában folytatta pedagógusi munkáját 2014-ig. Ezen időszak utolsó 8 évében az idegen nyelvi munkaközösség vezetőjeként is tevékenykedett, 12 német és angol szakos kollégája munkáját fogta össze.
Itt is sikerrel folytatta a nyelvvizsgás diákok felkészítését, valamint a diákszínjátszást. Színpadra vitte Hans Christian Andersen dán meseíró ”A hókirálynő” című meséjét, melyet egy karácsonyi rendezvényen adtak elő a diákok.
Számos Christmas party-t szervezett kollégáival.
Két alkalommal is részt vett kollégáival kísérő tanárként és tolmácsként a Shell EcoMarathon versenyén a hollandiai Rotterdamban.
2001-ben megalakította a Fürkész Természetvédő Túracsapatot, s ettől kezdve rendszeresen vitte túrázni a diákjait, megszerettetve velük a túrázást, annak szépségével és nehézségeivel.
Több különböző angol nyelvi továbbképző tanfolyamon, illetve angol nyelvtanári táborokban is részt vett az évek során.
2004 októberében Kecskemét Megyei Jogú Város egy oklevélben megköszönte a tanárnő kiemelkedő oktató-nevelő munkáját.
2014-ben visszaköltözött Dabasra és sikeresen megpályázta az ÉSzC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium angol nyelvtanári állását. Azóta töretlen lelkesedéssel, és igényes szakmai színvonalon tanítja az angol nyelvet.
Iskolánkban folytatja a Fürkész Természetvédő Túracsapat programjait, melyeket hol diákok, hol kollégák, hol mind diákok és kollégák számára hirdet. Jól sikerült csapatépítő programokat is szervezett már a tantestületnek.
2017. óta részt vesz iskolánk hagyományőrző programjaiban, lelkesen áll elő ötleteivel. Ezt részletesen leírtuk a mellékelt levelünkben.
Megírta “A mi Kossuth Zsuzsannánk” című színdarabot Kertész Erzsébet kisregénye alapján, valamint újra színpadra vitte a “Kék madár” című mesét, melyet egy karácsonyi ebéd előtt adtak elő diákjai a tanári karnak. A színdarabokkal vendégszerepeltek mind az Átrium Idősek Otthoná-ban, mind a Zárdakert Idősek Otthoná-ban, ahol az idősek nagy szeretettel fogadták diákjainkat.  
Az Idegen Nyelvi Munkaközösség tagjaként több vetélkedő illetve két iskolai Projekt-hét és Projekt-nap főszervezőjeként is tevékenykedett az évek során.
Egy alkalommal saját szervezésű angliai utazásra vitte diákjait, illetve 2021 novemberében részt vett az Erasmus Mobilitás+ pályázat keretében kísérő tanárként Portugáliában.
Tehetséggondozó szakköröket és korrepetálásokat is tart évek óta. Az utóbbi 2 évben a legmagasabb tanóra számban foglalkoztatott tanár iskolánkban.”

ÖSSZEFOGLALÁS

A YouTube nyilvános videómegosztó webhelyen elérhető 27:37 perces, azaz közel félórás alkotás az iskola több éves hagyományápolási tevékenységének kimagasló eredménye.
Tartalmi vonatkozásban az alapos háttérkutatást és imponáló ismeretanyagot tükröző összeállítás rendezője jó érzékkel az iskola mindennapjaiba illeszti Kossuth Zsuzsanna élettörténetét. A műsorban a Kossuth családhoz kötődő vonatkozásokon túl is méltányos a dabasi építészeti és természeti értékek bemutatása. A diákszereplők a képekkel gazdagon illusztrált, zenei aláfestéssel kísért képsorokkal áthidalják az időbeli és térbeli különbségeket. A célközönséget, az iskola diákságát tekintve érzelmi csúcspontot hoz Bródy János „Szabadnak születtél” című záródala Aleva Zsófia előadásában.
Összességében a Kossuth Zsuzsanna életét és munkásságát bemutató videófilm értékei elvitathatatlanok. A legnagyobb erénye, hogy megtalálta az utat a fiatalokhoz, s mindezt úgy teszi, hogy nem enged a minőségből. Egyértelműen kiváló módszertani minta más, hasonló helytörténeti témák adaptálásához, és követhető-követendő példaként jelentősen gyarapítja értéktárunk kulturális örökség kategóriáját is.
Mottóul szolgálhat a film Kossuth Zsuzsannáról szóló záró mondata:
„Szükségünk van ilyen nemes, nagyszerű példaképekre, amikor küzdelmes, nehéz időkben meríthetünk életéből hitet, erőt és tanulhatunk Tőle dolgozni, küzdeni, áldozni, szenvedni… és szeretni.”

Bibliográfia

https://www.youtube.com/watch?v=c7BEUE9UBNg
https://www.youtube.com/watch?v=Ap9GgRYAj5c
Valentyik Ferenc: 200 éve született Kossuth Zsuzsanna. Dabasi Újság, 2017. február. pp. 14-15.
Dabasi Újság: XXII. Dabasi Napok – 2021. szeptember 12-19. 2021. szeptember. p. 3.
https://www.kzsdabas.hu/index.php?subaction=showfull&id=1649683198&archive=&start_from=&ucat=3&
A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2022. év I. félévében, pdf.
https://magyaremlekekert.hu/a-magyar-emlekekert-a-vilagban-egyesulet-meve-rendezvenyei-2022-ev-i-feleveben/
Az ÉSZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium dokumentumaiból

Összeállította: Valentyik Ferenc

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.