Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2022. augusztus 18. csütörtök
Ilona, Ilka
Holnap: Huba napja lesz

TÉB nyilvántartás

A dabasi műkedvelő színjátszás kezdetei

INFORMÁCIÓK A dabasi műkedvelő színjátszás kezdetei
Javaslati adatlap: letöltés
Jegyzőkönyv: letöltés
TÉB határozata: letöltés
Pest Megyei Értéktár Bizottság határozata:
Pest Megyei Értéktár nyilvántartása:
Javaslattevők: Valentyik Ferenc
Felvétel ideje: 2018.09.04.
Megyei értéktárba továbbítva:
Kategória:  Kulturális örökség
Megyei Értéktár döntése:

A dabasi műkedvelő színjátszás kezdetei

Városunkban az amatőr színjátszás köztudomásúan a legnépszerűbb kulturális tevékenységek egyike és ez nemzedékekre visszamenőleg, jó példákkal igazolható. A kezdetek azonban kiestek a helyi emlékezet rostáján, ezért nagy segítségünkre van ez ügyben az 1930-ban megjelent Magyar Színművészeti Lexikon III. kötetének „Műkedvelő társulatok” szócikke:
„Műkedvelői társulatok hazánkban mindenütt alakultak, leginkább azonban oly helyeken, ahova hivatásos színtársulatok csak gyéren látogathattak el. Ezen alakulásoknak erkölcsi hasznuk is volt, amennyiben nagyban megkedveltették a közönséggel a színészet pártolását.”
E bevezető után bő 100 évre visszamenőleg, 1818-tól kezdődően településeként lajstromozzák az ismert társulatokat, s előkelő helyen, az 1843. évnél tűntetik fel Dabast.
A lexikon szerkesztőit a Honderű című szépirodalmi, művészeti és divatlap első évfolyamának két írása igazolja.

1843. szeptember 23:
„Jövő szerdán a dabasi nemes ifjúságból alakult műkedvelő társaság fogja adni Dabason a miskolcziak számára Nagy I. úr Tisztújítását. Szívünkből óhajtjuk, hogy minél szebb siker díjazza nemes fáradozásukat. A szomszédos helységek lelkesb lakói szívesen kéretnek a czél elősegélésére.”

1843. november 4:
„Dabas, oct.’ 30. Alulírottnak szerencséje van, a dabasi ifjúságból, - miskolczi, fehérvári, s megyéjökbeli szerencsétlen tűzkárvallottak fölsegélésére, több színművek előadására összeállott műkedvelő egylet megbízásából ezennel jelenteni: hogy a hírlapok útján s különösen ezen lapok hasábjaiban közzétett előadási határidő, több közbejött körülmények miatt meg nem tartathatván; az előadások nem előbb mint november utolján fognak megtörténni; a midőn is, a bizonyos előadási határnapokat, a megjelenni s ez által a kitűzött szép czélra adakozni óhajtó nagyérdemű közönség kedvéért, e lapokban jó előre közzé teendi. Oct.’ 31. 1843.                                                                                             

Halász József
mint a fönnebbi egylet rendezője.

Miután a Dabas Gyóni Olvasó Társaság is ebben az évben alakult, - alapító tagjai között a Halász család legjobbjaival – könnyen belátható, hogy a família a kultúra területén is úttörő szerepet vitt. Ráadásul a műkedvelő egylet létrejötte is jól értelmezhető a reformkor helyi fórumként. A kúriák falai között felvirágzó amatőr színjátszás gyakran szolgált jótékony célokat, mint ebben az esetben is.
A választott darab, Nagy Ignác Tisztújítása a kor sikeres eredeti magyar vígjátéka volt, mely 1843-ban jelent meg a pesti színpadon, azaz teljes újdonságával és frissességével került Dabasra is. A Regélő Pesti Divatlap augusztus 31-i beszámolója szerint: „Huszonhárom nap alatt tízszer adatott, első adatása óta minden másodnap, s nemhogy csökkent volna e sűrű adatások által a közönség részvéte iránta, sőt ellenkezőleg, egyre növekszik, s a mai estve (1843. augusztus 27.) tizedszeri adás és bérletszűnés dacára oly telve lőn a színháznak minden zuga, hogy hasonló tömegben színházunkat látogattatni rég nem láttuk.”

A darab kiválasztása és begyakorlása a rendező, azaz dabasi Halász József (*1823 †1850) érdeme. Róla annyit tudunk, hogy Halász József és Halász Emerencia harmadik fiaként Alsó-Dabason született, jogot tanult. Irodalmi tevékenysége Szinnyei József figyelmét is kiérdemelte. Ügyvédi oklevelének megszerzése után 1848 tavaszán beállt a pesti nemzetőrségbe, ahol hamarosan főhadnagy lett. A móri ütközetben fogságba esett, később 1850-ben, Königgrätzból szabadult, de még abban az évben meghalt.

Nincs arról adatunk, hogy a dabasi műkedvelő egylet törekvését végül mekkora siker koronázta és milyen összegű bevétellel tudták segíteni a tűzkárosultakat. Az viszont biztosra vehető, hogy a novembervégi előadás helyszínéül az úri kaszinó nagyterme szolgált, ugyanis erre más településen is volt példa.

Ez az összefogás később is mintául szolgált. A XX. század első évtizedében Gyóni Géza fotói között is feltűnik amatőr előadás pillanata, majd 1916. december 31-én a Vay-kastélyban megnyílt Első Magyar Hadiárvaház javára rendeztek nagyszabású előadást az alsódabasi ifjak. Erről 1917. január 18-án, rövidhírben a Budapesti Hírlap is számot adott:
„A Vay Péter pápai protonotárius által létesített gyóni hadiárvaház javára az alsódabasi társaság ifjúsága Sáska Dinnyés Lajosné vezetésével műkedvelő előadást rendezett. Az előadás tiszta jövedelme 3183 korona 28 fillér volt.”
Az amatőr színjátszás dabasi térhódítását jelzi, hogy a XX. században a kúriák falai közül kikerült az iskolák és egyházi felekezetek körébe is.

Érdemes feljegyezni, hogy az úttörő közép- és kisnemesi körből nem került ki egyetlen színész vagy színésznő sem, mert – mint Vay Sándor/Sarolta írta a XX. század fordulóján: „szülői átok kísérte azt, aki a színi pályára lépett”.

A dabasi műkedvelő színjátszás kezdete településünk sokszínű kulturális örökségének jó példája, jelentősen gazdagítja településünk értéktárát.

 

Bibliográfia

Budapesti Hírlap: A társadalom és háború. 1917. január 18; p. 11.

Czagányi László:
- Politikusok, honvédek, honvédtisztek. Dabasiak az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban. Dabas, 2008; p. 76.
-  Ezer dabasi pillanat. Dabas, Pressman Bt., 2010; pp. 197-198.


Honderű szépirodalmi, művészeti és divatlap:
- Pesti Salon heti szemléje. 1843. szeptember 23; p. 377.
- Vidéki Futár. 1843. november 4; p. 582.

Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon III. kötet. Budapest, Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete, 1930; pp. 299-300.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IV. kötet. Budapest, Hornyánszky Viktor Könyvkiadó-hivatala, 1896; p. 332.

Összeállította: Valentyik Ferenc

A dabasi műkedvelő színjátszás kezdetei

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
A dabasi műkedvelő színjátszás kezdetei

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.