Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. július 12. péntek
Izabella, Dalma
Holnap: Jenő napja lesz

Roma nemzetiségi Önk.

Július 10-én tartották a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását.

A Cigány Szervezetek a Felzárkózásért Országos Szakmai Szövetség jelöltjei – Kovács Józsefné, Lakatos Annamária, Lakatosné Baranyi Veronika, Oláh Gézáné, Zsigárné Petrik Rita – jutottak be a testületbe.
Július 21-én Dr. Pacsirta István, a Dabasi HVB elnöke ismertette a választási eredményeket, átadta a megbízóleveleket, majd a megjelent képviselők eskütétele következett.

Print Friendly, PDF & Email

A Dabasi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (2) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva Dabas városában a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2022. július 10. (vasárnap) napjára tűzi ki.

A Határozat a következő linken tekinthető meg: https://www.dabas.hu/index.php/onkormanyzat/valasztasi-informaciok/valasztas-2022/idokozi-roma-nemz-vallasztas/3996-hvb-1-2022-iv-20-szamu-hatarozata

Print Friendly, PDF & Email

Rafael Gyula  (*Sári, 1951. november 16. – Budapest, 2021. február 2.)

Váratlan hirtelenséggel elhunyt Rafael Gyula Dabas Város Roma nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Közhasznú Alapítvány elnöke.

Rafael Gyula a dabasi és térségi közélet aktív, meghatározó tagja volt, roma vezetőként évtizedek óta fáradozott elsősorban a dabasi roma közösségért.

Print Friendly, PDF & Email

ROMA-NEMZ-KUL-19-0035
Részvétel a Szentkúti Országos Roma Zarándoklaton 2019.
A projekt tájékoztató anyaga: letölthető és megtekinthető ide kattintva

Részvétel a Szentkúti Országos Roma Zarándoklaton

Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása" elnevezésű pályázati felhívására benyújtott ROMA-NEMZ-KUL-19-0035 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Részvétel a Szentkúti Országos Roma Zarándoklaton" című projektjét az Emberi Erőforrások Minisztériuma 600.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata régóta támogatja a roma közösség kulturális életét és közösségi programjait. A helyi cigány közösségből sokan elkötelezetten vallásosak, és -rendszerint családi, baráti társaságban - látogatnak zarándokhelyeket, zarándokutakat. Szándékunkban áll évente legalább egy alkalommal közösségi keretek között részt venni zarándoklaton. Célunk elsősorban a Mária-út magyarországi és Kárpát-medencei állomásainak meglátogatása, illetve a hazai szakaszok végigjárása.

2016-ban csatkai búcsújáró helyen a magyarországi cigányság legkedveltebb zarándokhelyén voltunk 2017-ben Máriapócson, 2018-ban pedig Máriagyűdön jártunk, minden évben pályázati támogatásból tudtunk eljutni. Idén Mátraverebély-Szentkúti Országos Roma Zarándoklatra szeretnénk eljutni.

A pályázat keretében egy zarándokutat tervezünk a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyhez. A hagyomány szerint 1091-92-ben Szent László királyellenségei elöl menekült, és egy szakadék fölé ért. Innen reménytelen volt a továbbjutás, de lovával ugratott egyet, és ekkor fakadt itt az első forrás.

Az első gyógyulás a XIII. században történhetett, amikor a Szűzanya , karján a kis Jézussal, megjelent egy verebélyi néma pásztornak, és azt parancsolta neki, hogy ásson a földbe, és az előtörő vízből igyon. A fiú engedelmeskedett, és visszakapta beszélőképességét. 2006-ban, a Nagyboldogasszony búcsún Erdő Péter bíboros, prímás a búcsújáróhelyet, mint Magyarország legjelentősebb búcsújáróhelyét Nemzeti Kegyhellyé nyilvánította. Szeretnék, ha a szentségekben megtapasztalt isteni jóság a béke, a megbocsátás és a szolidaritás szá lait fonná ember és ember között. Ezért igyekeznek testvéri szeretettel fogadni minden embert.

A Szűz Mária tisztelet szorosan összekapcsolja a magyarság és a cigányság vallásos lelkületét, valószínű, hogy ennek mindkét részről az ázsiai múltba visszanyúló gyökerei vannak. Az ősanya kultusz a történelem századain keresztül átváltozott Mária tiszte letté. Innen ered a cigányságnak az a nemzetközi szinten élő nagyon eleven szokása, hogy kiválasztanak egy-egy Mária kegyhelyet, ahová évről-évre zarándoklatot vezetnek, és ezt a kegyhelyet ajándékokkal halmozzák el. A zarándoklat - mint vallási esemény - közös útja a pasztorációnak, erre a cigányok nagyon fogékonyak. A cigány családokban sokkal erősebb a kötődés a gyermekekhez, mint a magyar családokban, és ezen keresztül érzik szükségét az égi természetfeletti oltalomnak, melyet a Szűz Mária személyében kérnek, kapnak gyermekeik számára.

Köszönjük az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, hogy 2019-ben is támogatta pályázatunkat, így ellátogathattunk a szentkúti kegyhelyhez. Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő esztendőkben is lehetőséget kapunk roma nemzetiségi és egyben vallásos hagyományaink ápolására pályázati forrásokból.

Dabas, 2019.11.22.

Rafael Gyula
Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke

 

Print Friendly, PDF & Email

ROMA-NEMZ-TAB-19-0031
„Dabasi roma gyerekek hagyományőrző és nyelvi táborozása 2019.
A projekt tájékoztató anyaga: letölthető és megtekinthető ide kattintva

Dabasi roma gyerekek hagyományőrző és nyelvi táborozása

Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a „Nemzetiségi táborok 2019. évi költségvetési támogatása" elnevezésű pályázati felhívására benyújtott ROMA-NEMZ-TAB-19-0031 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Dabasi roma gyerekek hagyományőrző és nyelvi táborozása" című projektjét az Emberi Erőforrások Minisztériuma 800.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Köszönet a döntéshozóknak, hogy 2019-ban is megnyertük a roma gyermekek nyelvi táboroztatásának lehetőségét, amelyet sikeresen meg is valósítottunk a pályázatban megjelölt időpontban. A pályázattól nem tértünk el, annak minden pontját a pályázatban beadott feltételeknek megfelelően hajtottuk végre.

15 roma származású gyermeket plusz egy fő kísérővel vettünk részt a táborozáson, azoknak a céloknak megfelelően, amit évek óta mint roma elnök kötelező feladatomnak tekintek: a fiatalok körében valócéljaimnak való megvalósítását amelynek keretén belül a roma gyermekek elsajátítják a régi roma kultúrát, hagyományokat, ősei nk maradandó és elismert hagyományait.

Ezeknek a megismerésén keresztül el kell mélyítenünk a roma identitástudat megerősítését, hogy merjék vállalni a romaságukat, de ezen keresztül úgy kell mindezeket elsajátítani, hogy illeszkedjen a társadalmi elvárás roma integrációjához. Dabas városban a roma lakosság összetétele 70%-ban romungro (magyar anyanyelvű cigány) ezért folyamatosan igény merül fel a lovári nyelvjárás megismerésére, mert mindenki érzi, hogy ő cigány, de nem tudnak vele mit kezdeni és hátrányos megkülönböztetésként élik meg származásukat. Ezért fontos a roma identitástudat elmélyítése, mivel származásukról ők nem dönthettek, hogy milyen nemzetiségbe születtek. Tudom, hogy ha elmélyítjük bennük a roma identitástudatot, és a gyerekek mindennap ezzel élnek, akkor ez előnyükre válik és nemzetiségüket elfogadva nagyobb lehetőség van arra, hogy a társadalmi elvárásokhoz tudjanak integrálódni.

A táboroztatásokat minden évben pályázati támogatásból tudjuk biztosítani, ezért örülünk annak, hogy az idén is lehetőséget kaptunk erre. A táborban való részvétel feltételei a megfelelő tanulmányi eredmények, és a megfelelő viselkedés az iskolában. Újabban azt is feltételként szabom, hogy az iskolai közéletben mennyire tudnak bekapcsolódni. Ennek érdekében a kapcsolatom folyamatos az oktatási intézmények vezetőivel, és kikérem véleményüket egy-egy személyt illetően, hogy meg-e érdemli a táboroztatást.

A program nagyon jól sikerült, a gyerekek nagyon örültek, de élvezték a fürdéseket is és a tábor napjai nagyon jó hangulatban teltek el. Én a lovári cigány a cigány nyelv ismereteit tanítottam a gyermekeknek. Bízom benne, hogy az eljövendő esztendőkben is sikerül majd elnyernünk a pályázati támogatást, és ezzel ki tudunk nevelni a településen az iskolás gyerekek közül egy olyan új generációt, amely a magyar társadalomnak hasznos tagjaivá válik

Dabas, 2019.11.22.

Rafael Gyula
Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke

 

Print Friendly, PDF & Email

NEMZ-KUL-18-0663
Máriagyűdi zarándoklat 2018
A projekt tájékoztató anyaga: letölthető és megtekinthető ide kattintva

Máriagyűdi zarándoklat 2018

Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2017. 10.27. megjelentetett NEMZ-KUL-18 kódszámú, „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása” elnevezésű pályázati felhívására benyújtott NEMZ-KUL-EPER-18-0663 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Máriagyűdi zarándoklat 2018” című projektjét 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

2018.05.20.-án reggel 7 órakor volt a találkozás a zarándoklatra való indulásra. Az SZ+S Trans KFT-t bíztuk meg az utaztatásra. 50 fős buszt béreltünk és a részvétel a pályázat alapján is 48 főre nyertünk támogatást, ezért csak ennyien vehettünk részt, holott az igények nagyobbak lettek volna. Indulás előtt ki lettek osztva az ásványvizek, aprósütemények és a szendvicsek. A zarándoklaton nem csak felnőttek, hanem gyerekek is részt vettek2 éves kortól 14 éves korig.

Dabas roma lakosai keresztény hívők, ezért az igény mindig magasabb, mint amennyi támogatást kapunk. Az utazás időtartalma nagyon hosszú volt, de én, mint Elnök előzőleg áttanulmányoztam a Szent hely történelmét,így az utazási idő alatt ezt megosztottam, illetve előadást tartottam a romáknak és a beszélgetések erről folytak, majd egyházi énekeket énekeltünk.

A projekt fotó anyagai: letölthető és megtekinthető ide kattintva

cc01

Print Friendly, PDF & Email

NEMZ-TAB-18-0228
Dabasi roma gyerekek hagyományőrző és nyelvi táborozása Dömsödön 2018.
A projekt tájékoztató anyaga: letölthető és megtekinthető ide kattintva

romtamlogo

Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2017.10.27. megjelentetett NEMZ-TAB-18 kódszámú, „Nemzetiségi táborok 2018. évi költségvetési támogatása” elnevezésű pályázati felhívására benyújtott NEMZ-TAB-EPER-18-0228 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Dabasi roma gyerekek hagyományőrző és nyelvi táborozása Dömsödön” című projektjét 650.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Köszönet az EMMI-nek, hogy 2018-ban is megnyertük a roma gyermekek nyelvi táboroztatásának lehetőségét, amelyet sikeresen meg is valósítottunk a pályázatban megjelölt időpontban. A pályázattól nem tértünk el, annak minden pontját a pályázatban beadott feltételeknek megfelelően hajtottuk végre.  

15 roma származású gyermeket plusz két fő kísérővel vettünk részt a táborozáson, azoknak a céloknak megfelelően, amit évek óta mint roma elnök kötelező feladatomnak tekintek: a fiatalok körében való céljaimnak való megvalósítását amelynek keretén belül a roma gyermekek elsajátítják a régi roma kultúrát, hagyományokat, őseink maradandó és elismert hagyományait. Ezeknek a megismerésén keresztül el kell mélyítenünk a roma identitástudat megerősítését, hogy merjék vállalni a romaságukat, de ezen keresztül úgy kell mindezeket elsajátíttatni, hogy illeszkedjen a társadalmi elvárás roma integrációjához. Dabas városban a roma lakosság összetétele 70%-ban romungro (magyar anyanyelvű cigány) ezért folyamatosan igény merül fel a lovári nyelvjárás megismerésére, mert mindenki érzi, hogy ő cigány, de nem tudnak vele mit kezdeni és hátrányos megkülönböztetésként élik meg származásukat. Ezért fontos a roma identitástudat elmélyítése, mivel származásukról ők nem dönthettek, hogy milyen nemzetiségbe születtek. Tudom, hogy ha elmélyítjük bennük a roma identitástudatot, és a gyerekek mindennap ezzel élnek, akkor ez előnyükre válik és nemzetiségüket elfogadva nagyobb lehetőség van arra, hogy a társadalmi elvárásokhoz tudjanak integrálódni.

A táboroztatásokat minden évben pályázati támogatásból tudjuk biztosítani, ezért örülünk annak, hogy az idén is lehetőséget kaptunk erre. A táborban való részvétel feltételei a megfelelő tanulmányi eredmények, és a megfelelő viselkedés az iskolában. Újabban azt is feltételként szabom, hogy az iskolai közéletben mennyire tudnak bekapcsolódni. Ennek érdekében a kapcsolatom folyamatos az oktatási intézmények vezetőivel, és kikérem véleményüket egy-egy személyt illetően, hogy meg-e érdemli a táboroztatást.

A gyermekek és a felnőttek körében is nagyon közkedvelt Kovács Gyula személye, aki az Európai Romákért civil szervezet országos elnöke, valamint Ráckeve Város roma önkormányzatának elnöke is. Előző években Choli-Daróczi József oktatta, tanította a tábor keretén belül a gyermekeket, amelyet Kovács Gyula nagyon magas szinten elsajátított a roma történelem, hagyományok, roma kultúra ismertetésében. Én mint lovári cigány a cigány nyelv ismereteit tanítottam a gyermekeknek.
A program nagyon jól sikerült, a gyerekek nagyon örültek, de élvezték a fürdéseket is és a tábor napjai nagyon jó hangulatban teltek el. Bízom benne, hogy a 2019. évben is sikerül majd ha kiírásra kerül, elnyernünk a pályázati támogatást, és ezzel ki tudunk nevelni a településen az iskolás gyerekek közül egy olyan új generációt, amely a magyar társadalomnak hasznos tagjaivá válik.
 
Dabas, 2018. július 23.

Rafael Gyula
elnök


A projekt fotó anyagai:
letölthető és megtekinthető ide kattintva

 

cc01

Print Friendly, PDF & Email

NNEMZ-TAB-17-0072
Dabasi roma gyerekek hagyományőrző és nyelvi táborozása Dömsödön 2017.
A projekt tájékoztató anyaga: letölthető és megtekinthető ide kattintva

romapalyazat2017

Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016. december 02.-án megjelentetett NEMZ-TAB-17 kódszámú, „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatása” elnevezésű pályázati felhívására benyújtott NEMZ-TAB-EPER-17-0072 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Dabasi roma gyerekek hagyományőrző és nyelvi táborozása Dömsödön” című projektjét 850.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Dabas Város roma lakosainak összetétele, 70%-a rumungló ( magyar anyanyelvű cigány) ezért folyamatos igény merül fel főleg a gyerekek körében, hogy megtanulják a lovári cigány nyelvet. Kialakult kapcsolatunk van Csík Tamás újságíró- főszerkesztővel, aki több esetben tartott a gyerekek és a felnőttek részére is lovári nyelv oktatást. Ezen kívül roma hagyományokról és kultúráról is több ízben tartott már előadásokat. Az idei táborunkban ő volt előadó. A tábor ideje alatt reméljük sikerült a gyermekekben a roma indentitás tudatot megerősíteni, megismergettek a régi roma kultúrával, hagyományokkal. Az is célunk volt, hogy a roma indentitás tudat, úgy kerüljön kialakításra, amely a roma kultúra és hagyományok megismerésén át vezet, hogy egy úttal illeszkedjen a társadalmi elvárás a roma integrációhoz. Igaz, hogy nem teljes összegben nyertük meg a megpályázott támogatási összeget de mi így is örültünk mert el tudtunk vinni 15 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket Dömsödre és ott megtartani a pályázati kiírásnak megfelelő hagyományőrző és anyanyelvi tábort, és egyúttal tudtuk biztosítani a gyermekek részére az üdülés lehetőségét is. A tábor ideje alatt minden alkalommal a nyelvi program végén alig várták a másnapot, hogy újra hallgathassák az előadást. Az előadások után a gyerekek a hagyományőrző szakkörökön vettek részt. A szakkört kettő hagyományőrző roma asszony tartotta. A nagy népszerűségnek örvendett hagyományos roma tánc oktatást és a szabadidős programok keretében gyöngyfűzést tanulhattak a gyerekek illetve rajzolással festéssel tölthették a gyerekek a szabadidejüket. A gyerekek egy része már ismerte a cigány táncokat mivel Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és a vele szorosan együtt működő Alapítványnak van egy cigány tánc csoportja és az ott táncoló gyerekek közül is jöttek a táborba. Így ők nagy segítségére voltak az oktatásban. A két roma asszony önkéntes munka keretén belül vett részt a táborban. A gyerekek a tábor végén megköszönték az Elnök Úrnak és a Roma Önkormányzatnak, hogy elvitte őket táborozni.


A projekt fotó anyagai:
letölthető és megtekinthető ide kattintva

 

cc01

Print Friendly, PDF & Email

A Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány támogatást nyert a TÁMOP 1.4.1-11/2 Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása pályázati konstrukcióra benyújtott pályázatra.  

A támogatás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot nyert Szociális Földprogram pályázati kiíráson "Földműveléssel a jövőnkért" elnevezésű Szoc-Fp-14-A-0035 jellel ellátva. A program keretén belül 14 főt tudunk foglalkoztatni, közfoglalkoztatás keretén belül a munkaügyi központ által támogatott rendszerben.

Print Friendly, PDF & Email

DABAS VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2008. szeptemberében  pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Gyermekek és fiatalok integrációs programjai tárgyú pályázati felhívás b.) ifjúságügyi komponensére (kódszám:TÁMOP-5.2.5-08/1).

A pályázat címe: „Dabasi Roma Tanoda”

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.