Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. július 14. vasárnap
Örs, Stella
Holnap: Henrik, Roland napja lesz

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Beruházások, fejlesztések

Múzeum-templom -- Múzeum-kostol

A kisprojekt regisztrációs száma: SKHU/WETA/1901/1.1/103
A kisprojekt rövid címe: Múzeum-templom
A kisprojekt megnevezése: Kulturális örökség megőrzése - Szlovák Alkotóház és Babamúzeum, valamint templom rekonstrukció

A projekt finanszírozása:
Az ERFA-hozzájárulás maximális összege: 48 328,90 EUR
A projekt teljes költségvetése (beleértve a Vezető kedvezményezettet és a további kedvezményezetteket): 56 857,54 EUR
Kezdés időpontja: 2020.07.01
Befejezés időpontja: 2021.09.30

Letölthető dokumentum: ide kattintva

A projekt bemutatása:
Dabas Város Önkormányzata és a Egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközség, valamint a Petőfi Baráti Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a határokon átnyúló Szlovákia‐Magyarország Interreg pályázati kiírás keretében. A projekt célja a Kulturális örökség megőrzése,‐ Szlovák Alkotóház és Babamúzeum létrehozása Sáriban , valamint templomrekonstrukció megvalósítása Egyházkarcsa településen.

További információk:
www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu


A projekttel kapcsolatos híranyagok:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Együttműködés az Interreg Pályázat keretében - Sajtóközlemény - 2022. 10. 06

A nemzetközi együttműködésre épülő Interreg pályázatból megvalósított Szlovák Alkotóház és Babamúzeum, létrehozásához hozzájáruló projekt 2022. szeptember 30-án sikeresen lezárult.

A projekt megvalósítására konzorciumi együttműködésben került sor, Dabas Város Önkormányzata, az Egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközösség valamint a Petőfi Baráti Társulás közösen tervezte és valósította meg a „Múzeum-templom / Múzeum-kostol“ elnevezésű projektet. A pályázat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap keretében valósult meg (a projekt kódja: SKHU/WETA/1901/1.1/103). A Babamúzeum egy új kulturális helyszín, amely a város szlovák nemzetiségi hagyományainak megőrzését szolgálja.

A közelmúlt eseményei közül a 16. Sári Rétesutca Fesztiválon és szüreti felvonuláson is részt vettek a „Múzeum-templom / Múzeum-kostol“ projekt  szlovákiai partnerei is.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megújult az egyházkarcsai templomtorony - Sajtóközlemény - 2021. 09. 29

Dabas Város Önkormányzata, az Egyházkarcsai Római KatolikusEgyházközösség, valamint a Petőfi Baráti Társulás a múlt év nyaránsikeres pályázatot nyújtott be a határokon átnyúló Szlovákia-Magyarország Interreg pályázati kiírás keretében.

img 8553Fotó:  Szerencsés István

A projekt során a Dabas melletti Sáriban Szlovák Alkotóház ésBabamúzeum, Egyházkarcsán templomrekonstrukciómegvalósítására került sor.

A Pest megyei Dabas városában, a Sári Zarándok és KulturálisKözpontban konferenciára került sor, ahol az egyházkarcsiakbemutathatták új kiadványukat, Egyházkarcsa-Dabas-Királyfiakarcsa szakrális és szellemi öröksége címmel. A dabasikonferencián előadott Balogh Károly (Egyházkarcsa plébánosa), NagyIván (a Csallóközi Múzeum igazgatója), Bozay Krisztián(Csallóközkürt plébánosa), Balázs József (keramikus, fafaragó ésdíszítőművész), valamint felesége, Balázs Katalin (néprajzkutató éskeramikus).

img 8506Fotó:  Szerencsés István

Egyházkarcsa is teljesítette a projekt által kitűzött feladatát:a katolikus templom tornyának renoválása megtörtént.Szeptember 26-án pedig zárókonferenciára és egyházzeneifesztiválra került sor az egyházkarcsai Szent Bertalan rómaikatolikus templomban.

Az egyházzenei fesztivál keretében a Crux együttes adott koncertet.A zenei fellépést az előadók evangelizációs programmal kötöttékössze. Csodálatos volt hallgatni, hogy a fi atal emberek nemcsakszépen játszanak, hanem meghitten tesznek tanúságot Krisztusról.

A zárókonferencián Dabas Városa nevében Koztolányi Gyula számoltbe a projekt teljesítéséről. Városukban a Babamúzeum méltóképpenfogja megörökíteni a szlovák kultúra sokszínűségét.

sari babak keszitojukkelFotó:  Szerencsés István

A zárókonferencián a helyi plébános is bemutatta a toronyrekonstrukciójának egyes részleteit. A munkálatokat az IZO-BAU cégsegítségével és a műemlékvédelmi hivatal felügyeletével sikerültmegvalósítani. A templomról elmondta, annak fontos szerepe van aközösség formálódásában, jelentős szakrális hely. A rendezvényagapével zárult a felújított egyházkarcsai templom mellett.
(Forrás: Balogh Károly)

Letölthető sajtóanyag anyaga: ide kattintva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zárórendezvény meghívó - Sajtóközlemény - 2021. 09. 20

Dabas Város (mint vezető kedvezményezett), a Római katolikus egyház, Egyházkarcsai Egyházközsége (mint kedvezményezett) és a Petőfi Baráti Társaság (mint költségvetés nél-küli partner) által megvalósításra kerül a „Kulturális örökség megőrzése - Szlovák Alkotó-ház és Babamúzeum, valamint templom rekonstrukció / Zachovanie kultúrneho dedičstva -  Slovenský tvorivý dom a Múzeum bábik i rekonštrukcia kostola” című pályázat, amelynek     Zárórendezvényére 2021. 09. 26-án kerül sor Egyházkarcsán a Szent Bertalan római katoli-kus templomban . A Zárórendezvényben keretében megvalósuló konferencia és egyházzenei fesztivál lehetőséget ad arra, hogy bemutatásra kerüljenek a pályázat során elért eredmé-nyek, mélyebben megismerjék egymás kultúráját a szlovákok és magyarok, a szlovák és magyar kisebbségek. Az SKHU/WETA/1901/1.1/103 számú projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának keretében valósult meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően.

A projektet a partnerek kulturális jellemzői generálták, valamint a fejlesztési irányvonalak azonossága (turizmus és a kulturális örökség prioritásként kezelése az érintett települése-ken). A partnerek közti tudástranszfernek köszönhetően megerősödik a szlovák-magyar tu-risztikai együttműködés, valamint a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés, aktív, határokon átnyúló tapasztalatcserére adnak lehetőséget a projekt aktivitásai.

A pályázatot a több évtizedes együttműködés mellet az generálta, hogy mindkét település hasonló turisztikai erőforrással rendelkezik (amiben meghatározó a nemzeti kisebbségek hatása a helyi kultúrkincsre, valamint a vallási turizmus szerepe – Dabas népszerű zarán-dokhely, míg Egyházkarcsa és Királyfiakarcsa több zarándokút árnyékéban fekszenek [a Királyfiakarcsán található Szent Mária szobor is zarándokhely]), ugyanakkor ezen kultúr-kincs nincs megfelelően bemutatva és megóvva. A projekt átfogó célja volt számba venni a Dabas, Egyházkarcsa és Királyfiakarcsa etnikai kincstárait amelyek generálhatnak magasabb turisztikai látogatottságot, ezen kulturális értéktárat bemutatni a nagyközönségnek (konfe-renciákon, kiállításon, publikációban), valamint elvégezni 1-1 jelentősebb építkezési munkát (Dabason a létrehozandó Szlovák Alkotóház és Babamúzeumon állagmegóvó munkálatokat, míg Egyházkarcsán a nemzeti kulturális örökségnek minősített katolikus templom tornyának felső része lett felújítva).

A szlovák-magyar határ menti turizmus egyre jelentősebb gazdasági termék lesz az elkövet-kező időszakban, amihez hozzájárul az is, hogy napjainkban a koronavírus miatt nem is ajánlott messzi tájakra utazni.

Meghivo INTERREG Dabas RK Egyhazkozseg Egyhazkarcsa zarorendezveny v01

 

Letölthető meghívó anyaga: ide kattintva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nemzetiségi konferencia a Zarándokházban - 2021.08.21

A határon átnyúló Interreg fejlesztési pályázat keretében Dabas Város Önkormányzata, Egyházkarcsa plébániája valamint a Petőfi Baráti Társulás együttműködésében megvalósuló fejlesztési projekthez kapcsolódóan Nemzetiségi Kiálítást és konferenciát tartottak Dabas Sáriban.

A pályázatban résztvevő településekről érkezett résztvevőket Pálinkásné Balázs Tünde, Dabas alpolgármestere köszöntötte, aki felidézte az első találkozását a viseletbe öltöztetett „sári babákkal”, majd a projekt szlovákiai partnerei, Balogh Károly plébános és Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke beszélt a pályázat megvalósításának és a Dabassal való együttműködés jelentőségéről. A konferencián a két térség meghívott előadói a szakrális örökség, a zarándokútvonalak és a turizmus, a helyi történelmi értékek megőrzése, valamint a tradícionális viseletek, népi játékok és azok készítése témájában tartottak előadásokat.

A pályázat célja, hogy a templomfelújítás és a babaház kialakításán túl a két település lakosságának kapcsolatépítése és együttműködése, ehhez járult hozzá a konferencia is.

Feldman

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGYHÁZKARCSA – DABAS – KIRÁLYFIAKARCSA - SZAKRÁLIS ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉGE

EGYHÁZKARCSA – DABAS – KIRÁLYFIAKARCSA - SZAKRÁLIS ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉGE

Letölthető kiadvány anyaga: ide kattintva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nyitórendezvényről - Sajtóközlemény

Kulturális hídépítés Egyházkarcsa, Dabas és Királyfiakarcsa önkormányzatai között

Az Egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközség és Dabas Város Önkormányzata, valamint a Petőfi Baráti Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a határokon átnyúló Szlovákia-Magyarország Interreg pályázati kiírás keretében.
A projekt célja az országok közti kulturális örökség megőrzése, templomrekonstrukció megvalósítása Egyházkarcsa településén, valamint Szlovák Alkotóház és Babamúzeum létrehozása Dabas-Sáriban.
A koronavírus-járvány miatt a pályázók online konferencián részletezték a terveket a projektindító eseményen.

A projektről először Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere beszélt, aki kifejtette, hogy a programban résztvevő felek már több éve gyümölcsöző együttműködést folytatnak.
A projekt másik résztvevőjeként Balogh Károly, az Egyházkarcsai Egyházközség plébánosa az együttműködés fontosságát hangsúlyozta, aminek a nyitottság a jelképe. Miként a bezártság megjelöli az emberek életét, ezért fontos, hogy a kultúra és a nyitottság jelképeit építsék, s általuk az ember mindig jobbat reméljen.

A projekt keretében a partnerek egy kétnyelvű nemzetiségi kultúrát bemutató publikációt terveznek kiadni, valamint egy népzenei, nemzetiségi esemény megszervezését is vállaták. A projekt egyik eleme, a nemzetiségi fesztivál sajnos a koronavírus-járvány miatt eddig nem valósulhatott meg, de a tervek szerint jövő nyáron megvalósulhat.

A Petőfi Baráti Társulás mint társszerző vesz részt a programban és aktív szerepet vállal az egyházzenei fesztivál szervezésében is. A társulás képviseletében Erdős Péter elmondta, hogy a fesztivál mellett a kulturális turizmus fellendülését a Királyfiakarcsán elhelyezett szakrális emlék is segíti, hiszen a Magyarok Nagyasszonya szobrot évente sok turista meglátogatja.

A szlovák-magyar turisztikai együttműködés a lakosok közti határon átnyúló tapasztalatcserére is lehetőséget nyújt. A projekt további célja a régió látogatottságának erősítése a határ menti turisztikai értékek és az etnikai kincstárak bemutatásával, amelyek egyben az emberek számára kikapcsolódást és élményt nyújtanak.

Az SKHU/WETA/1901/1.1/103 számú projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának keretében valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektindító sajtótájékoztató - Otváracia tlačová konferencia / 2020.09.29./

Meghívó a weboldalon a hírek között - ide kattintva

Letölthető meghívó anyaga: ide kattintva


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 interreg tabla

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.