Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. június 14. péntek
Vazul, Herta
Holnap: Jolán, Vid napja lesz

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Beruházások, fejlesztések

Dabasi Bóbita Óvoda megépítése

A PROJEKT

Projekt neve: "Lendületben a Dabasi Dobos Ovisok. A Bóbita Óvoda új akadálymentes épületének környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő építése a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzési és szakmai fejlesztési (TAMOP) programmal kiegészítve"

Projekt időtartama: 2009.02.16. - 2009.11.16.
Projekt összköltsége a pályázat szerint: bruttó 391.437.720,-Ft
Az építési beruházás összege: 275.941.927,-Ft +ÁFA
Az önkormányzat saját forrása: 39.143.772,-Ft

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Dabas Város Önkormányzata (2370 Dabas, Szent István tér 1/b., telefon: 29/561-200)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: VÁTI Kht. Budapesti Területi Iroda (H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32., Telefon: (+36 1)224-3100, telefax: (+36 1)224-3105, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Megvalósításra vonatkozó adatok:
Kivitelező: Lasancz-Bau Kft. (1155 Budapest, Kolozsvár út 35., tel.: 37/500-409)
Műszaki ellenőr: Fabók Ferenc (Tel.: 30/265-3854)
Tervező: Dankó Zsófia (É1 01-0805.)
KLOCC Bt. (1165 Budapest, Májusfa u. 12.)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 


ujmagyarorszag03

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 352.293.948,-Ft.

HÍREK

Dabasi Újság IX. évfolyam, 4. szám, 2009. április:
Dabas Város Önkormányzata a "Lendületben a Dabasi Dobos Ovisok" című uniós pályázaton támogatást nyert a Bóbita Óvoda új akadálymentes épületének megépítéséhez. Március 6-án megtörtént az óvoda alapkőletétele a Szent István úton, a Vasbolttal szembeni általános iskola mögötti területen. Az óvodások kedves műsora nyitotta meg a rendezvényt, majd Kőszegi Zoltán polgármester méltatta az esemény jelentőségét.
A polgármester, a jelen lévő képviselők, az óvónők és gyerekekegyütt helyezték el a betonágyba azt az urnát, amely a jelenkor üzenetét, az óvodások néhány rajzát, és más apró ereklyéit tartalmazta.

Dabasi Újság IX. évfolyam, 5. szám, 2009. május:
Előző számunkban tájékoztattuk a Tisztelt Olvasóinkat, hogy az új Bóbita Óvoda építése elkezdődött. Az alapok elkészültek már, jelenleg a falazási munkálatok folynak. Az építkezés az ütemtervnek megfelelően halad, miközben az iskola zavartalanul működik. Az óvoda előirányzott átadási időpontját (2010. március) a kivitelező tartani tudja.

PROJEKT LEÍRÁS (általános leírás, műszaki adatok)

Projekt összefoglalása:
A megvalósuló, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztés (új akadálymentes óvodaépület építése) biztosítja a dabasi Bóbita Óvoda minőségi nevelő munkájához szükséges infrastruktúra megteremtését és a mozgásukban akadályozottak hozzáférését az óvodai szolgáltatásokhoz. Az eszközbeszerzési és bútorozási részelem támogatja a pedagógiai program hatékonyságát és a gyermekek (köztük HH és SNI) kulcskompetenciáinak fejlesztését.

Fejlesztés indokoltsága:
Infrastrukturális indokoltság: az óvodai nevelésnek helyet biztosító épületek állapota leromlott, egyes épületek fejlesztése költséghatékony módon nem megoldható (lsd. tervezői nyilatkozat), a műemléki épület átfogó átalakítása műemléki szempontok miatt sem kivitelezhető. A sokhelyszínű elhelyezés pazarló és nem támogatja a működési hatékonyság javítását. Az épületek helykiosztása nem igazodik a csoportbontás igényeihez, egyes helyiségek (fejlesztő szoba, sószoba) teljesen hiányoznak. A növekvő gyermeklétszám szükségessé teszi a szabadidős és környezeti nevelési tevékenységhez kapcsolódó helyiségek (udvar, multifunkciós összenyitható közösségi tér 100 fős kapacitással, környezeti nevelési demonstrációs foglalkoztató) kialakítását is.
Demográfia és intézményi kapacitás-kihasználtság: a településen az országos átlaggal ellentétesen több évtizede lakosságszám (a település új lakórészeinek köszönhetően) dinamikusan növekszik, korösszetétele kiemelkedően kedvező. A kapacitáskihasználtság kiemelkedően magas (megközelíti a 100%-ot!), és ugyanez prognosztizálható a következő évekre is, ami ugyancsak a fejlesztésindokoltságát támasztja alá. Az intézmény a település kistérségi központi jellegéből fakadóan a környező településekről (Ócsa, Táborfalva, Örkény, Hernád, Újlengyel) is fogad gyermekeket.
HH és SNI gyermekek felzárkóztatása: mind az idei tanévben, mind a következő években szociálisan rászorult, családi viszonyaiban problémás (csonka családok), integrációs-beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek magas (és növekvő) aránya várható, érdekükben az intézményi környezet fejlesztése, az eszközellátottság javítása és a szakmai-módszertani fejlesztés (TÁMOP) kiemelten indokolt.
Közoktatás költséghatékony és fenntartható működtetésének biztosítása: az infrastrukturális fejlesztés hiányában az intézmény többhelyszínű elhelyezése pazarló. A megújuló energiaforrások használatára jelenleg nincs lehetőség, az új épület környezetbarát és energiatakarékos kialakítása költséghatékony (és karbantartási költségeiben rövidtávon kedvező költségszintű) üzemeltetést tesz lehetővé.
Esélyegyenlőségi célcsoportba tartozók egyenlő hozzáférése: az intézmény mozgásában akadályozott gyermekei egyenlő hozzáférésének biztosítása érdekében az új épület fizikai akadálymentesítése teljes körű lesz. Az egyéb fogyatékos-célcsoportba tartozók egyenlő hozzáférését segítő, hiányzó eszközök (hallássérülteket és balkezeseket segítő eszközök) beszerzése - az arra vonatkozó konkrét intézményi igények miatt - mindenképpen indokolt.
MKM rendeletben előírt eszközök beszerzése: a rendeletben rögzített eszközcsoportokban az óvoda jelenleg súlyos hiányossággal küzd, az intézmény-elhelyezési racionalizálás (kevesebb feladatellátási hely) segíti a hiányzó vagy pótlásra szoruló eszközök költséghatékonyabb beszerzését.
Gyermekek kompetenciafejlesztését támogató (mozgásjavító, vizuális nevelési, zenei, anyanyelvi, logikai, életviteli) eszközök hiánya: az intézményből hiányzó vagy elavult eszközök akadályozzák a gyermekek korai fejlesztését, ezen hiányzó eszközök jelen pályázatban kerülnek beszerzésre.
Más önkormányzati intézmények és lakosság részére nyújtott szolgáltatások fejlesztése: az óvoda jelen pályázatban megvalósuló egyedi fejlesztése (sószoba, korszerű udvar, környezeti nevelési demonstrációs foglalkoztató, fejlesztő szoba, multifunkciós közösségi tér, kézműves és zenei foglalkozások) elérhető mind a többi közoktatási intézmény, mind szervezett formában a szülők és lakosság számára is.
Környezeti nevelési program továbbfejlesztése: az intézményben jelenleg is folyó környezeti nevelési program hatásai erősíthetők a beszerzendő, a fejlesztett udvarral és környezeti demonstrációs foglalkoztatóval.

Projekt célja:
Közvetlen: a pazarló, a pedagógiai munkát nem támogató intézményi környezet új óvodaépülettel történő (környezetbarát üzemeltetést és költséghatékony fenntartást lehetővé tévő) fejlesztése, a hiányzó funkcionális (fejlesztő szoba, sószoba, szabadidős) helyiségek kialakítása. Az új csoportszobák kialakításával kielégíteni a növekvő gyermeklétszámból fakadó óvodai elhelyezési igényeket.
Teljes körű fizikai és infokomm. akadálymentesítés.
Esélyegyenlőségi eszközbeszerzéssel (hallás, látás, balkezes, beszédfogy.) támogatni a fogyatékossággal élők egyenlő hozzáférését, kompetenciafejlesztő eszközök (zenei, nyelvi, életviteli, anyanyelvi) vásárlásával hozzájárulni a fejlesztő pedagógiai munka hatékonyságához, javításához.
A TÁMOP-kosár szakmai fejlesztésével erősíteni az intézmény menedzsmenti kapacitásait, biztosítani az új kompet. fejlesztő programok bevezetését.
Szabadidős tevékenységhez kapcsolódó intézményi környezet és eszközök (udvar, játszótér, kialakítása, sport-szabadidős, ill. mozgásjavító eszközök) biztosítása.
A város közoktatási intézményei számára új és elérhető szolgáltatások biztosítása (multifunkciós tér, udvar), az intézményi fejlesztéseredményeinek a lakosság számára történő hozzáférhetővé tétele.
A művészeti (zenei) fejlesztés hagyományainak erősítése (Dabasi Dobos Ovisok, városi óvónői énekkar) a zenei eszközök beszerzésével.
Zöldfelület kialakítása, a környezeti nevelési eszközök beszerzésével és a környezeti demonstrációs foglalkoztató kialakításával a körny. nevelési program támogatása.
Hosszú távú: az új óvodai épülettel (napkollektor, környezetbarát-energiatakarékos megoldások) költséghatékony és fenntartható üzemeltetés feltételeinek biztosítása. Pedagógiai programban rögzített szakmai programon keresztül a magas arányú HH és SNI gyermekek korai fejlesztése és integrációja. Szakmai együttműködéssel és pályázati tevékenységgel a meglévő intézményközi (közoktatási, egyéb önkormányzati és civil) kapcsolatok erősítése.

Projekt célcsoportja:
Közvetlen célcsoport: a magasabb szintű szolgáltatásokkal érintett 195 fő (07-08-as tanév, majd utánkövetési időszak végére 210 fő), melyből (leány: 48,1 %) óvodai nevelésben részesülő. A gyermekek közül 3 fő mozgásában, 1 fő látásában, 1 fő hallásában akadályozott, 40 gyermek vesz igénybe logopédiai szolgáltatást. 30 gyermek HH, 11 gyermek HH. A gyermekek 20 %-a csonka családban nevelkedik, 33 gyermek családja részesül gyermekvédelmi támogatásban. 26 gyermek esetében van munkanélküli szülő a családban, 5 esetében egyik szülő sem dolgozik. A korszerűbb intézményi környezetben dolgozó 20 fő pedagógus és 13 fő egyéb munkatárs (akik közül 33 fő nő).
Indoklás: a komplex fejlesztés az intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek kompetenciafejlesztő és akadálymentes intézményi környezetét teremti meg, illetve biztosít korszerű munkakörnyezetet a pedagógiai munka ellátásához.
Közvetett célcsoportok: a projektbe bevont partnerszervezetek, közte az együttműködő közoktatási intézményt (Kossuth Lajos Általános Iskola, Gyermekjóléti Szolgálat, Cigány Kisebbségi Önkormányzat), az intézmény Fenntartója, az intézményi nyitott szolgáltatásokat (sportolási lehetőségek, más közoktatási intézmények nevelői és pedagógusok) igénybe vevő külsősök (évente kb. 2200 fő), a fejlesztés környezetében élő 16000 fő városi lakos, a gyermekek szülei (370 fő), a disszeminációs tevékenységet elért 50000 fő évente.
Indoklás: a Fenntartó korszerű, költséghatékonyan üzemelő intézménnyel gazdagodik, ahol a pedagógiai munka hatékonyabb, a szülők magasabb színvonalú fejlesztést biztosító intézménybe tudják gyermekeiket íratni, a partnerek együttműködve tanulják meg a komplex EU-s fejlesztés megvalósítási módszertanát, a disszeminációs célcsoportban kedvező kép alakul ki az EU-s fejlesztésekről.

A fejlesztés részletes szakmai tartalma:
A projekt engedélyes szintű tervekkel rendelkezik, a rehab szakmérnök a terveket jóváhagyta. A nevesített partnerekkel a program szakmai tartalmára nézve egyeztetés történt. A célcsoport igényeinek feltárására érintett-elemzést végeztünk.
1. Projektmenedzsmenti tevékenység (megvalósítás napi szintű irányítása, admin. feladatok és pénzügyi feladatok ellátása, közbeszerzési tevékenységgel kapcsolatos feladatok irányítása, disszeminációs feladatok ellátásnak és a projektzárás irányítása). Felelős: projektmenedzser. Közreműködők: pénzügyi szakértő, partnerek képviselői, közbeszerzési szakértő, szállítók. Idő: 1-24 hó.
A támogatási szerződésben rögzített feladat-, idő- és költségterv, keretein belül a projektmenedzser és pénzügyi szakértő az operatív feladatokat önállóan végzi. A projekt-végrehajtás első hónapjában elkészül a projekt részletes közbeszerzési és versenyeztetési terve, amely biztosítja az előírások maradéktalan betartását. Emellett a projektmenedzsmenti munka keretében negyedévente előre feladatterv készül, amely tartalmazza az elvégzendő szakmai előrehaladással kapcsolatos feladatokat az azokhoz szükséges erőforrások mértékét és rendelkezésre bocsátásának feltételeit, illetve az egyéb kötelezettségekkel (disszemináció, lakossági tájék.) kapcsolatos feladatokat. A negyedév végén az adott időszakra vonatkozóan szakmai jelentés készül, amely bemutatja a projekt előrehaladását, az esetleges eltérések okait és az abból fakadó kockázatok kezelésének módját, szükség esetén javaslatot fogalmaz meg az önkormányzat felé szerződésmódosítási kérelmek előterjesztésére.
2. Építési tevékenység: (műszaki ellenőr kiválasztása és építési közbeszerzés lefolytatása; építési közbeszerzés lefolytatása; építési tevékenység megvalósítása). Felelős projektmenedzser. Közreműködik: közbeszerzési szakértő, műszak ellenőr, szállítók. Idő: 2-19. hó.
A projekt eredményeként 6 csoportbeosztás, akadálymentes új óvoda kerülne megépítésre, amely kiváltaná a 2 korszerű pedagógiai munkára nem megfelelő feladat-ellátási helyet. Új funkciók: sószoba, különálló fejlesztő-szoba, udvar és játszótér, tornaszoba, multifunkciós egybenyitható közösségi tér, környezeti demonstrációs foglalkoztató.
Az építés során alkalmazásra kerülő környezetbarát és energiatakarékos megoldások: építőanyag, szigetelőanyag, vízbázisú festék, napkollektor, zöldfelület kialakítása, anyagválasztás (tető, padló és burkolat), fűtési rendszer szabályozható, radiátorok, termosztát, fűtési körök, mozgásérzékelők, fényforrások és helyi pontvilágítás, mozgásérzékelős kapcsolók, víztakarékos vizesblokk, bontási hulladék újrahasznosítása, energiatanúsítvány megszerzése.
A projekt szakmai célkitűzéseit támogató építészeti megoldások: csoportbontásban folyó pedagógiai munkát segítő helyiségbeosztás, egybenyitható közösségi terek, sószoba, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés, közösségi terek (játszótér, udvar) kialakítása.
3. Eszközbeszerzési tevékenység: (eszközlista-specifikáció véglegesítése és versenyeztetés; beszerzés és installáció). Felelős: projektmenedzser. Közreműködik: közbesz. szakértő, szállítók. Idő: 20-23 hó.
A fejlesztés komplexitását biztosító beszerzendő eszközcsoportok a következők: zenei és életviteli kompetenciafejlesztő, mozgásfejlesztő és koordinációs, környezeti nevelési demonstrációs és egyéb (palackprés, kerékpártároló), SNI és fogyatékosok egyenlő hozzáférését biztosító, bútorozás, MKM--rendelet szerinti kötelező eszközök. A szelektív hulladékgyűjtés és elemgyűjtés feltételeit a Fenntartó biztosítja térítésmentesen.
A fejlesztés komplexitásának és a szakmai fenntarthatóság biztosítása érdekében az eszközbeszerzési és építési programot a TAMOP-kosárból (a kötelező programelemeken felül, illeszkedve az intézmény szakmai programjához és intézményi adottságokhoz) a következő elemekkel egészítjük ki: menedzsmenti képzések, mentor és folyamat-tanácsadói szolgáltatás.

Az épülő óvoda műszaki alapadatai:
Helyszín: 2370 Dabas, Szent István út 34. (hrsz.: 2129)
Óvoda épület által felhasznált terület: 1306 m2
Beépítettség a meglévő iskolával együtt: 16,5%

Hasznos alapterületek:
Földszinti alapterület: 1154,2 m2
Tetőszint: 243,9 m2
Összes hasznos alapterület: 1398,1 m2

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.