Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. április 13. szombat
Ida
Holnap: Tibor napja lesz

Képviselő-testület

2012 november hónap

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 29-én ülést tartott.

A Képviselő-testület módosította az alábbi rendeleteit:

Dabas Város 2012. évi költségvetéséről szóló 11/2012. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a kiadási és bevételi előirányzatok tekintetében (59/2012. (XI. 30. és 60/2012. (XI. 30. önk. rend.)

 • az állatok tartásáról (61/2012. (XI. 30.) önk. rend.) szóló rendeletét – miszerint szabályozza a rendelet hatályát és az az alóli kivételeket. Tartalmazza az állattartás általános elveit, céljait, a részletes rendelkezések körében az állattartás általános szabályait, a haszonállat tartásának építésügyi és környezetvédelmi előírásait. Pontosítja a rendeletben használt fogalmakat. Szabályozza a haszonállattartást különös tekintettel a trágyatárolás, rágcsálóirtás tekintetében, a kutya- és macskatartás feltételeit többlakásos és családi házas ingatlanok esetében, a közterület igénybevételeit, a tartható állatok számát, tartásuk követelményeit és következményeit. A záró rendelkezések körében szabályozza a rendelet hatályba lépését, a régi rendelet hatályon kívül helyezését és a meglévő állattartó helyek átalakításának határidejét.
 • a helyi iparűzési adóra vonatkozó rendeletét (62/2012. (XI. 30.) önk. rend.) – szabályozza a rendelet hatályát, a rendelet hatálya alá tartozó adóalanyok körét, az adó mértékét, a bejelentést, a bevallások benyújtását, az adóelőleg fizetését. Adómentességet nem állapít meg. Tartalmazza a rendelet hatályba lépését és a régi rendelet hatályon kívül helyezését.
 • a magánszemélyek kommunális adójának rendeletét (63/2012. (XI. 30.) önk. rend.) - szabályozza a rendelet hatályát, az adókötelezettek körét, az adóalanyokat, az adómentességeket, az adó méltányosságból való elengedését, a mértékét, a bejelentést, bevallást. Tartalmazza az adó befizetésének előírásait, a rendelet hatályba lépését és a régi rendelet hatályon kívül helyezését.
 • az építményadóról rendelkező önkormányzati rendeletet (64/2012. (XI. 30.) – szabályozza a rendelet hatályát, az adóalanyok körét, az adómentességeket, az adó alapját, a bejelentést, bevallást. Az adó mértékét 475 Ft-ban állapítja meg. Tartalmazza az adó befizetésének előírásait, a rendelet hatályba lépését és a régi rendelet hatályon kívül helyezését.
 • az idegenforgalmi adóra vonatkozó önkormányzati rendeletét (65/2012. (XI. 30.) – szabályozza a rendelet hatályát, valamint az idegenforgalmi adó határozatlan időtartamát, a rendelet hatálya alá nem tartozó, mentességet élvező személyek körét a törvényi mentességeken kívül, a vendégéjszaka fogalmát, az adóbeszedésre kötelezettek körét, a szállásadó kötelezettségeit, így a vendégkönyv vezetését, a mentesség igénybevételének feltételeit, igazolását. Az adó alapja a vendégéjszakák száma. Az adó mértékét 300 Ft-ban állapítja meg. Tartalmazza az adó befizetésének előírásait, a rendelet hatályba lépését és a régi rendelet hatályon kívül helyezését. A rendelethez 4 melléklet kapcsolódik.
 • 66/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól (10/2011. I. 26. önk. rend.) – a rendelet 3. melléklete módosításra szorult, összevonásra került az anyakönyvvezető és a szervező feladata és díjazása.
 • 67/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét, az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól szóló (34/2004. (VII. 16.) rendelet – az ingatlan általános iskolaként működött, de a főépületben már nincs tanítás, így az ingatlan visszaadásának nincs akadálya.

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:

 • 229/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában módosította Dabas Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének függelékeit: 2. függelék: A képviselők névsora, 6. függelék: Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek felsorolása, 10. függelék: Hatályos önkormányzati rendeletek nyilvántartása, 5. függelék: Dabas Város Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata.
 • 230/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatban elfogadta Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító okiratának mellékelt módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
 • 231/2012. (XI. 29.) számú ök. határozatában a város 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, – 232/2012.(XI. 29.) számú ök. határozatában a 2012. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és 233/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában a 2013. évi ellenőrzési ütemtervet fogadta el.
 • 234/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában jóváhagyta a Kossuth Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 • a Halász Boldizsár Városi Könyvtár helyszínét 2013. január 1-jétől átteszi a Dabas, Ravasz László utca 2. szám alá, és ezért a felmerülő javítási és karbantartási költségekre 5 000 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. A testület engedélyezi a bútorbeszerzés tárgyában a Helyi Beszerzési Szabályzat alkalmazásának mellőzését, valamint a könyvtári szolgáltatás szüneteltetését 2012. december 17.–2013. február 3-ig (235/2012. (XI. 29.) számú önk. határozat.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2208. hrsz.-ú, Bajcsy-Zs. u 11. szám alatti – volt könyvtár – épületét ingyenes használatba adja 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Járási Tankerület részére (236/2012. (XI. 29.) számú önk. határozat)
 • 237/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában a testület hozzájárul – a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében álló – Dabas 0746/2 helyrajzi számú „kivett országos közút” megnevezésű ingatlan megosztását követően kialakuló Dabas 0746/6 helyrajzi számú 300 m2 alapterületű „kerékpárút” megnevezésű ingatlan tulajdonjogát Dabas Város Önkormányzata (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) térítésmentesen meg kívánja szerezni, valamint vállalja a megnevezett „kerékpárút” üzemeltetését. A telekalakításra (megosztásra) a MÉTER Bt. által készített 240/2008. munkaszámú változási vázrajz alapján kerül majd sor.
 • a testület elfogadta a „SERPICO” Közbiztonsági Közalapítvány 2011. évi munkájáról készült közhasznú jelentést (238/2012. (XI. 29.) számú önk. határozat)
 • a Képviselő-testület vállalja a pénzügyi lebonyolítói feladatkört a Nemzeti Kulturális Alap által a Bálint András Alapítvány részére folyósított támogatásfelhasználásához (240/2012. (XI. 29.) számú önk. határozat)
 • 241/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában hozzájárult a természetben a 2373 Dabas, Kossuth Lajos utca 87. szám alatt található, ingatlan tulajdonjogát közcélú feladatok ellátásának terhe, valamint a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény13. § (5.) bekezdése szerinti 15 éves időtartamú elidegenítési tilalom fenntartása mellett dr. Zlinszky Jánosra ruházza át ajándékozás jogcímén. A Vagyongazdálkodási rendelet 5. § (1.) bekezdése értelmében a testület meghatalmazza Kőszegi Zoltán polgármestert, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szükséges hozzájárulását megszerezze, a jóváhagyott ingatlanátruházási szerződést Dabas Város nevében önállóan, akár ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, akár közokiratba foglaltan aláírja, szükség esetén az illetékes hatóságoknál eljárjon, valamint a tulajdon átruházáshoz szükséges valamennyi további nyilatkozatot megtegye, illetve a szerződést aláírja. A Képviselő-testület visszavonhatatlanul hozzájárul a tulajdonjog-változás ingatlannyilvántartási átjegyzéséhez.
 • 242/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában nyilatkozik, hogy a hulladékgyűjtést, -szállítást továbbra is társulási formában kívánja ellátni, valamint a 243/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában döntött arról, hogy a társulás adminisztratív feladatokat ellátó (egy fő) munkatársának foglalkoztatását vállalja, amennyiben a társulásban résztvevő önkormányzatokkal a feladat finanszírozására külön szerződést kötnek.

A rendeletek megtekinthetőek a rendelettárunkban ide kattintva.

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.