Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. április 13. szombat
Ida
Holnap: Tibor napja lesz

Bizottságok

Gazdasági Bizottság

A bizottság tagjai:
Bennárik Ferenc (elnök)
Pucsinszki Miklósné(alelnök)
Kosztolányi Gyula (tag)

Zelenák András (bizottság nem képviselő tagja)

Létszám: 4 fő
Kapcsolattartó: Janicsák Barbara

A bizottság üléseinek időpontja:
minden hónap harmadik keddjén, 15:30 órakor

A bizottság a következő ügyekkel foglalkozik:

 • Ellenőrzi a költségvetés végrehajtását.
 • Megvitatja és véleményezi az önkormányzat költségvetési koncepcióját, valamint az éves költségvetést.
 • Figyelemmel kíséri a költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak év közbeni teljesülését, javaslatot tesz a gazdálkodással kapcsolatos korrekciókra.
 • Szükség esetén javaslatot tesz pótköltségvetés benyújtására.
 • Szükség esetén javaslatot tesz hitelek felvételére és felhasználására.
 • Megvitatja és véleményezi a helyi adó bevezetését, megszüntetését, illetve azok mértékét.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését.
 • Szemétszállítási, víz- és csatornadíj megállapítása ügyeit véleményezi, e kérdésben javaslatot alakít ki.
 • A helyi tömegközlekedés díjaival kapcsolatos ügyeket véleményezi.
 • A vásárok, piacok gazdasági ügyeit, működésüket véleményezi.
 • Véleményezi a közterület használattal kapcsolatos díjakat.
 • Első fokon eldönti a lejárt bérletű ingatlanok újrahasznosítását, melynek alapján a bérleti szerződések megköthetők.
 • A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben tulajdonosi minőségben jár el a lakások bérletének ügykörében.
 • Előkészíti és véleményezi az építési, övezeti, átsorolási kérelmeket és az elkészült javaslatokat; az önkormányzati beruházásokat, környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból is.
 • Előkészíti és figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdonú ingatlanok részleges és teljes felújítási programját.
 • Javaslatot tesz a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok meghozatalára, a környezetvédelmi szempontokból különösen fontos védett területek kijelölésére.
 • Részt vesz a területfejlesztési elképzelések, tervek kialakításában.
 • Javaslatot tesz a költségvetésben az ágazatok számára biztosított pénzösszeg felhasználására (park- és útfenntartás, -építés, közvilágítás, bérlakásépítés és fenntartás, közműhálózat, hulladékgazdálkodás, településrendezési tervezés, környezetvédelem).
 • Figyelemmel kíséri a hagyományos területrészek értékeinek megőrzése érdekében a műemlék és városképi jelentőségű épületek, terek, utcák védelmét.
 • Az állattartással és az állattartási épületek, építmények elhelyezésével kapcsolatos ügyeket véleményezi.
 • Az önkormányzat és a vadásztársaságok közös feladatainak koordinálása.
 • Javaslattétel kialakítása a helyi jelentőségű természeti érték megóvására, fenntartására, helyreállítására.
 • Véleményezi és javaslatot tesz a városi közúti és közműfejlesztési terv elfogadása tárgyában.
 • Javaslatot tesz az önkormányzat közép- és hosszútávú lakásgazdálkodási koncepciójára.koncepciójára.
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.