Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2022. szeptember 27. kedd
Adalbert
Holnap: Vencel napja lesz

Térfigyelő rendszer

TÁJÉKOZTATÁS A TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL - kameráinak elhelyezkedéséről

2015. május 1-jétől Dabas Város területén kiépítésre került a közterületi térfigyelő rendszer. A rendszer többször is bizonyította az eredményességét, így a Képviselőtestület a bővítés mellett döntött.

A működtetés célja továbbra is a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a Közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a Városban dolgozók, a Városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

Az üzemeltetést a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége a közterület-felügyelet végzi.

A rendszer használata a Ktftv„ az adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései alapján a jegyző által kiadott Városi Térfigyelő Rendszer Szabályzat alapján történik. A Szabályzat a ide kattintva honlapon megtalálható.

Sorszám Kamera helye
Címe Megfigyelt terület
1. Motel, Vasúti átjáró 5-ös x Szabadsáq út Vasúti átjáró
2. Motel, 5-ös út 5-ös x Szabadság út Gyalogátkelő
3. Motel, Dabas felé 5-ös x Szabadság út Közlekedési lámpa
4. Tatárszentgyörqy kivezető Kossuth L. 114.   Útkereszteződés
5. Tatárszentqyörqy kereszteződés Kossuth L. 114.   Útkereszteződés
6. Sári, Vásártér Vásártér x M5 3. oszlop   5-ös kereszteződés
7. Sári, Inárcsi kereszteződés 5-ös x Inárcsi bekötő  5-ös kereszteződés 
8. Sári iskola, Inárcsi út (L 5-ös x Inárcsi bekötő   Gyaloqátkelő
9. Sári, iskola, Inárcsi úti Y  Szt. János út 68.  5-ös kereszteződés
10. Tabáni út Tabáni út, a kanyarban   bekötő út Sári felé
11. Bugyisi út (LPR) Tabáni út, a kanyarban   bekötő út Bugyi felé
12. Vasút utca x Szőlő utca Vasút út 81.   Útkereszteződés
13. Kossuth x Vasút utca k  Kossuth x Vasút utca Útkereszteződés 
14. Besnyő, Illatos út (teszt) Inárcsi x Illatos út  Útkereszteződés  
15. Gyón, MÁV kereszteződés Vasút utca 129   5-ös kereszteződés
16.  Szőlők, Közösségi ház  Tinódi utca 3. Útkereszteződés 
17. Polgármesteri Hivatal  Bartók Béla út 52.  Úttest
18.  Lakótelep Semmelweis utca 1.   Gyalogátkelő
19.  Honvéd utca Dél  Honvéd utca 1.  Úttest
20.  Honvéd utca Észak Honvéd köz 2.   Útkereszteződés  
21.  Szőlők, Sportpálya PTZ  Szőlősi Dinnyés park  Sportpálya, Játszótér
22. Gyón, Vasútállomás  5-ös út az állomással szemben  Vasútállomás 
23.  Zentai Játszótér  Zentai x Esze Tamás Játszótér 
24.  Mánteleki Játszótér  Szent Jakab sétány Játszótér 
25.  Vasút Játszótér Vasút utca 1.  Játszótér  
26. Öregországút, Szabadság   Öregországút x Szabadság út Útkereszteződés 
27.  Szőlők, Temető (LPR) Szőlők, Temető (LPR)   Mogyorós x Árpád
28.  5-ös főút x Vacsi út (LPR) Vacsi utca az 5-ös út előtti része   Úttest
29.  Kossuth x Örkényi út  Kossuth x Örkényi út  Útkereszteződés
30. Dinnyés L. utca (tejüzem)  Dinnyés x Ond Vezér u.   Úttest
31.  Witzing körforgalom (LPR)  5-ös úton a körforgalom előtt  5-ös út
32. Bartók körforgalom  Bartók Béla út 41.  Körforgalom 
33.  Fő út x Bercsényi (LPR) Fő út 38.  Úttest 
34.  Ipari körforgalom (LPR)  Szent János út   D-Pack Kft.  Úttest
35.  Rákóczi úti iskola Rákóczi x Inárcsi   Gyalogátkelő
36.  Rákóczi x Szt. János út  Rákóczi x Inárcsi Útkereszteződés 
37.  Vasút utca (LPR) Vasút utca 129.  Úttest
38.  Sári, Orvosi rendelő  Szent János út 139.  Útkereszteződés
39. Kossuth park  Vasút utca 1.   Park
40.  Besnyő, szemétlerakó  Illatos út  szemét lerakó
41.  Béke x Rét utca  Béke utca, a Rét utcától nyugatra Útkereszteződés 
42.  Fenyves utca  Fenyves x Rabárerdő közút 
43.  Örkény-Fenyves  Örkényi út 137.  Úttest
44.  Szőlők, Damjanich  Szőlősi út 2.  Úttest
45.  Szőlők, Árpád vége Árpád X Toldi   Útkereszteződés
46.  Szőlő köz Honvéd utca 1.  Szőlő köz 
47.  Honvéd köz Honvéd utca 1.  Honvéd köz 
48.  Bartók X Szt. István  Szent István utca 51.  Útkereszteződés
49.  5-ös X Vásártér Vásártér x M5   Útkereszteződés
50.  Rákóczi X Besnyői  Besnyői utca 28. Útkereszteződés 
51.  Mánteleki LPR  Mánteleki X Láp utca  Úttest
52.  Inárcsi út x Mádencia utca  Gorkij utca 2.  Úttest
53.  Kegyeleti park Erkel Ferenc utca 1.  Útkereszteződés 
54. Wesselényi X5 főút LPR Wesselényi u. Úttest
55. Vörösmarty u 82 Dinnyés L. felé LRP Vörösmarty u.82. Útkereszteződés 
56. Vörösmarty u.82 Wesselényi u. felé Vörösmarty u.82. Úttest
57. Zlinszky utca Szakorvosi Rend Parkoló, Int. parkoló Zlinszky u. Parkoló, kandelláberek
58. OBO Sportcsarnok   Jubileumi Park Futókör 
Összesen: 58
     

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

A Ktftv. 7.§ (2) bekezdése szerint:
A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.

A Ktftv.7.§ (3) bekezdése előírja:
A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.

A Ktftv. 7.§ (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel a rögzítés helyszínén
a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

A felügyelet a Ktftv 7 .§ (2) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével, Ktftv 7 .§ (3) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul törli.

A felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyelőt a meghatározott határidőn belül tájékoztatta, a felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. Ha a felvételen szereplő személy a jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre kell a felvételt továbbítani.

Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére - belföldi jogsegély keretében - a Ktftv 7. § (2) bekezdés szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.

A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

A fentiekben felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket - azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas - haladéktalanul töröljük. Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet a Felügyelet a részére továbbítsa, először megvizsgáljuk, hogy a kért f elvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e a felvételen).

Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzájárul a város közbiztonságának javításához.

Kőszegi Zoltán
polgármester

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
29/561-249
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.