Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. július 19. péntek
Emília, Esztella
Holnap: Illés napja lesz

ugyintezes

Hivatalos közlemények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dabas Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló módosított 40/2017. (X.30.) Önkornányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Dabas Város Önkormányzata
2370 Dabas, Szent István tér l/b
Tel. szám: 29/561-200

2. A pályázat célja:
Az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. A pályázat tárgya:
Dabas belterületi 2160 hrsz.-ú, 3381 m2 területű, kivett kúria megnevezésű, természetben a Dabas, Lakos dr. utca 27. szám alatt található (243 m2 nagyságú lakóépület) Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan értékesítése. Az ingatlan per-, teher és igénymentes, teljesen közművesített.

Print Friendly, PDF & Email

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) és az önkormányzathoz történő benyújtása 2022. október 03-november 03 között lehetséges.

A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2022. november 03.
További információk: Dabasi Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/b) telefon: 29/561-200 és 29/561-260

Print Friendly, PDF & Email

Kevesen gondolnák, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása szempontjából a lakossági eredetű szennyezés áll az élen a szálló por és az egészséget súlyosan károsító policiklusos aromás szénhidrogének tekintetében.

Ennek jelentős része az elavult vagy szabálytalanul üzemeltetett lakossági tüzelőberendezések, illetőleg a helytelenül megválasztott tüzelőanyagok felhasználása következtében kerül a levegőbe.

Print Friendly, PDF & Email

A Kormány 259/2022 (VII.21) számú rendeletével az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló Kormányrendeletét családi fogyasztási közösségekre is kiterjesztette.

A kedvezmény társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belüli több, de legfeljebb 4 önálló lakás tekintetében vehető igénybe úgy, hogy az ingatlanon lévő lakás rendeltetési egységek számát hatósági bizonyítvány igazolja.

Ehhez kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba, amelyhez mellékelni kell az ingatlan alaprajzát, egy nem hivatalos helyszínrajzot. Minden benyújtható elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímen, ügyfélkapun, postai úton (Dabas, Szent István tér 1/B.) és személyesen az ügyfélszolgálaton. A benyújtott kérelmet helyszíni adatfelvétel követi.

Print Friendly, PDF & Email

2021-2027-es Európai Uniós pénzügyi ciklus megkezdésével, a városfejlesztési források lehívásának biztosítása érdekében szükséges városunknak ún. Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) elkészíteni.

Az FVS egy olyan középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési dokumentum, amely meghatározza a középtávú fejlesztési tevékenységeinket. Összefoglalóan szemlélteti a város által elérni kívánt célokat és az ezekhez a célokhoz szükséges beavatkozásokat, valamint eszköz- és finanszírozási rendszert.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/ 2010. (VII.29.) önkormányzati rendelete Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelete alapján.

Az Önkormányzat a Rendelet hatálya alá tartozó, helyi védelem alatt álló épületek, értékek, illetve tartozékok karbantartására, felújítására, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeinek részbeni fedezésére – Dabas Város Önkormányzata a 2022-es évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet Értékvédelmi Alapjából értékvédelmi támogatást nyújt.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján 2022-es évben az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal kerül sor. Az összeírás háromévente kötelező. A jelenleg fennálló adatállomány felülvizsgálatára, pontosítására van szükség.

Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az ebre vonatkozó adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt Érintettek!

Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága (EEB) 2022. évi kulturális feladatok finanszírozására elkülönített kerete terhére  pályázatot ír ki kulturális programok támogatása címmel, 1.208.000,- Ft keretösszeg erejéig.

A pályázat célja: 2022-ben megvalósuló kulturális programok támogatása.
A programokat 2022. december 31. napjáig meg kell valósítani.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §alapján pályázatot hirdet Manódombi Bölcsőde INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2370 Dabas, Parragh utca 30.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §alapján pályázatot hirdet Dabasi Egyesített Óvodák INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2373 Dabas, Benedek Elek utca 2.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21 /2016. (VI. 9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprői pari szerv a 2022. évi kéményseprői pari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette. Az alábbiakban mellékelten megtekinthető és letölthető a Pest megyei sormunkaterv.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján - www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu - elérhető.

Print Friendly, PDF & Email

Pályázati felhívás 2021. évre a helyi védelem alatt álló értékek állagmegóvására, felújítására, helyreállítására.

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/ 2010. (VII.29.) önkormányzati rendelete településkép védelméről.

Az Önkormányzat a Rendelet hatálya alá tartozó, helyi védelem alatt álló épületek, értékek, illetve tartozékok karbantartására, felújítására, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeinek részbeni fedezésére – Dabas Város Önkormányzata a 2021-es évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet Értékvédelmi Alapjából értékvédelmi támogatást nyújt.

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt véleményező Partnerek!

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város új Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek a kidolgozásáról döntött. A tervekről és a véleményezésükkel kapcsolatos nyilvánosság biztosításáról a „Partnerségi Egyeztetések” címszó alatt 2021. október 12-től tájékozódhatnak.

Dabas, 2021. október 12.

Tisztelettel:
Kőszegi Zoltán
polgármester

Print Friendly, PDF & Email

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának kiírása.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) és az önkormányzathoz történő benyújtása  2021. október 05-november 5 között lehetséges.

Print Friendly, PDF & Email

2021-2027-es Európai Uniós pénzügyi ciklus megkezdésével, a városfejlesztési források lehívásának biztosítása érdekében szükséges a 170/2015. (IX.15.) sz. ÖK. határozattal elfogadott Dabas város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (a továbbiakban: ITS) felülvizsgálata és módosítása.

Az integrált településfejlesztési stratégia egy olyan középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési dokumentum, amely meghatározza a települések középtávú fejlesztési tevékenységeit. Összefoglalóan szemlélteti a település által elérni kívánt célokat és az ezekhez a célokhoz szükséges beavatkozásokat, valamint eszköz- és finanszírozási rendszert.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre Dabas Város Önkormányzata által fenntartott 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózatba gyermekeiket személyesen-akár időpontfoglalással is-vagy elektronikus úton,  az újonnan épülő 2370 Dabas Parragh utca 30. szám alatti Manódombi Bölcsődébe kizárólag elektronikus, vagy postai úton lehet beíratni.

A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban :Gyvt.) 41§-43§-i az irányadóak. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes ( ha a Gyvt. másként nem rendelkezik ) az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

Manódombi Bölcsőde tervezett nyitás:2021 szeptember-október

Print Friendly, PDF & Email

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Dabas Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló módosított 40/2017. (X.30.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

Print Friendly, PDF & Email

TISZTELT PÁLYÁZÓK!

A pályázatokról Dabas Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében - a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer Bíráló AD-HOC Bizottság tagjai véleményének kikérésével-1/2020.(XII.02.)-8/2020.(XII.02.) számú határozataiban döntött a 2021. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjak önkormányzati részének odaítéléséről.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21 /2016. (VI. 9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprői pari szerv a 2021. évi kéményseprői pari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette. Az alábbiakban mellékelten megtekinthető és letölthető a Pest megyei sormunkaterv.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján - www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu - elérhető.

Print Friendly, PDF & Email

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának kiírása.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) és az önkormányzathoz történő benyújtása  2020. október 05-november 5 között lehetséges.

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.