Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2023. június 1. csütörtök
Tünde, Kund
Holnap: Kármen, Anita napja lesz

ugyintezes

Hivatalos közlemények

Dabas Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §alapján pályázatot hirdet Dabasi Egyesített Óvodák INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2373 Dabas, Benedek Elek utca 2.

Print Friendly, PDF & Email

Pályázati felhívás 2021. évre a helyi védelem alatt álló értékek állagmegóvására, felújítására, helyreállítására.

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/ 2010. (VII.29.) önkormányzati rendelete településkép védelméről.

Az Önkormányzat a Rendelet hatálya alá tartozó, helyi védelem alatt álló épületek, értékek, illetve tartozékok karbantartására, felújítására, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeinek részbeni fedezésére – Dabas Város Önkormányzata a 2021-es évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet Értékvédelmi Alapjából értékvédelmi támogatást nyújt.

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt véleményező Partnerek!

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város új Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek a kidolgozásáról döntött. A tervekről és a véleményezésükkel kapcsolatos nyilvánosság biztosításáról a „Partnerségi Egyeztetések” címszó alatt 2021. október 12-től tájékozódhatnak.

Dabas, 2021. október 12.

Tisztelettel:
Kőszegi Zoltán
polgármester

Print Friendly, PDF & Email

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának kiírása.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) és az önkormányzathoz történő benyújtása  2021. október 05-november 5 között lehetséges.

Print Friendly, PDF & Email

2021-2027-es Európai Uniós pénzügyi ciklus megkezdésével, a városfejlesztési források lehívásának biztosítása érdekében szükséges a 170/2015. (IX.15.) sz. ÖK. határozattal elfogadott Dabas város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (a továbbiakban: ITS) felülvizsgálata és módosítása.

Az integrált településfejlesztési stratégia egy olyan középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési dokumentum, amely meghatározza a települések középtávú fejlesztési tevékenységeit. Összefoglalóan szemlélteti a település által elérni kívánt célokat és az ezekhez a célokhoz szükséges beavatkozásokat, valamint eszköz- és finanszírozási rendszert.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre Dabas Város Önkormányzata által fenntartott 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózatba gyermekeiket személyesen-akár időpontfoglalással is-vagy elektronikus úton,  az újonnan épülő 2370 Dabas Parragh utca 30. szám alatti Manódombi Bölcsődébe kizárólag elektronikus, vagy postai úton lehet beíratni.

A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban :Gyvt.) 41§-43§-i az irányadóak. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes ( ha a Gyvt. másként nem rendelkezik ) az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

Manódombi Bölcsőde tervezett nyitás:2021 szeptember-október

Print Friendly, PDF & Email

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Dabas Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló módosított 40/2017. (X.30.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

Print Friendly, PDF & Email

TISZTELT PÁLYÁZÓK!

A pályázatokról Dabas Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében - a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer Bíráló AD-HOC Bizottság tagjai véleményének kikérésével-1/2020.(XII.02.)-8/2020.(XII.02.) számú határozataiban döntött a 2021. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjak önkormányzati részének odaítéléséről.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21 /2016. (VI. 9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprői pari szerv a 2021. évi kéményseprői pari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette. Az alábbiakban mellékelten megtekinthető és letölthető a Pest megyei sormunkaterv.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján - www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu - elérhető.

Print Friendly, PDF & Email

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának kiírása.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) és az önkormányzathoz történő benyújtása  2020. október 05-november 5 között lehetséges.

Print Friendly, PDF & Email

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő.

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos/földhaszná ló nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő fenti számú Kormány rendelet értelmében az engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, az erre a célra létrehozott alábbi e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az engedélyköteles tevékenység – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytatható, azt követően, hogy a Hatóság döntéséről elektronikus úton értesítette a kérelmezőt.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása 0315/22-29 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében mezőgazdasági fejlesztés megvalósításának elősegítése érdekében


Dabas Város Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott 16/2017 (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §. bekezdése alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy Dabas Város Képviselő-testülete a 37/2020 (V.4.) számú önkormányzati határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök módosításának szükségességéről és arról, hogy a változásra kijelölt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a mezőgazdasági fejlesztés megvalósításának elősegítése érdekében.

Print Friendly, PDF & Email

Az alábbiakban az ORSZÁG KÖZEPE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. évi Hulladéknaptára tekinthető meg, illetve tölthető le, amely tartalmazza a szelektív hulladékok ürítési időpontja mellett az ünnepnapok (munkaszüneti napok) miatti szolgáltatás szünetelését és annak pótlására a többlethulladék elszállításának napját.

Az ismertető anyag tartalmazza továbbá azokat az információkat is, amik a 2020-as évben a lakossági zöldhulladék gyűjtéssel és a HÁZHOZ MENŐ Lakossági lomtalanítással kapcsolatosak.

Print Friendly, PDF & Email

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Print Friendly, PDF & Email

Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (továbbiakban: OHP) biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.

Az alábbiakban letölthető és megtekinthető a szolgáltatás általános elemeit, igénybevételének feltételeit ismertető anyag.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzata megkezdte új településfejlesztési koncepciójának és az új településrendezési eszközök előkészítését.

Evvel egy ütemben a jelenleg hatályban lévő Helyi Építési Szabályzat eseti módosítása is folyamatban van a Dabas, 2622 hrsz.-ú építési telek vonatkozásában. Az aktuális eseti módosítás példánya az alábbiakban letölthető és megtekinthető PDF formátumban.

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.