Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2023. június 1. csütörtök
Tünde, Kund
Holnap: Kármen, Anita napja lesz

ugyintezes

Hivatalos közlemények

Január 1-jétől a Képviselő-testület a telekre kivetett kommunális adó mértékét 12 000 Ft-ról 6000 Ft-ra csökkentette.

A 2004. évtől minden lakás- és telektulajdonosnak kommunális adót kell fizetni, kivéve a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll. Aki az eddigi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, az visszamenőlegesen 5 évre kapja a fizetendő adóról a határozatot és a befizetéshez szükséges csekket.

Print Friendly, PDF & Email

Tárgy: Hirdetmény a 2371 Dabas, Szent János út 120-122. szám alatti, 1102/2 helyrajzi számú ingatlan integrált kormányzati ügyfélszolgálat (kormányablak) kialakításával összefüggésben meglévő épület átalakítására vonatkozó építésügyi hatósági engedély ügyében.

Print Friendly, PDF & Email

Önnek is problémát okoz gyermeke nyári elhelyezése? Dabas Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 2014 nyarán minden óvoda összes telephelye végig nyitva tart.

Ennek oka, hogy minél több gyermek vegye igénybe az óvoda nyújtotta biztonságot, ellátást, étkezést, és nem utolsósorban minden szülő dolgozhasson, legalábbis ne a gyerek nyári felügyeletének hiánya miatt ne tudjon munkába járni. Kérjük, vegyék igénybe ezt a lehetőséget.

Print Friendly, PDF & Email

Amikor a híradásokban áradó folyókról, belvízről, villám árvízről, szélviharról, vagy más természeti pusztításról hallunk, akkor bizonyára sokan gondolkozunk el azon, hogy vajon hogyan is tudnának segíteni.

Keressük azon 18. életévét betöltött Pest megyében lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokat, akik kedvet éreznek az önkéntes munkához és szívesen tennének annak érdekében, hogy lakóhelyük környezete biztonságosabbá váljon.

Print Friendly, PDF & Email

Adásvételi szerződés, valamint haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésének szabályai:

1.    Az eladó/haszonbérbe adó által megfelelően kitöltött, erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával kell a jegyző előtt a kifüggesztést kezdeményezni.

Print Friendly, PDF & Email

A 2014. évi költségvetés végrehajtását meghatározza, hogy a Képviselő-testület a 2014. évet a Tisztelet és Megbecsülés Évének nyilvánította, valamint idén lettünk 25 éves város.

Dabas Város Önkormányzata az alábbi alapelveket fogalmazta meg a 2014.évi költségvetés végrehajtásánál:

Print Friendly, PDF & Email

Január 1-jétől törvényi szabályozás eredményeképpen megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mint korábbi segélyfajta, és helyükbe egy önkormányzati segély lép.

Elbírálása az Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe tartozik, a végrehajtás szabályait már megalkotta a Képviselőtestület. A rendelet honlapunkon ide kattintva megtalálható.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dabasi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény értelmében rendészeti feladatokat ellátó személyek.

Ők intézkedéseik során, amennyiben feltétlenül szükséges, testi kényszert és kényszerítő eszközöket használhatnak. Így a jogellenes cselekmény elkövetőjét feltartóztathatják, igazoltathatják, járművét átvizsgálhatják. Hamarosan gumibotot, valamit a tetten ért személy szökésének megakadályozására bilincset is fognak kapni.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az állatra vonatkozó adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az összeírás kötelező és ingyenes. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kiállítani. Akinek az adatai fent vannak a rendszerünkben, azokat is felkeressük frissítés céljából (frissebbvédőoltás, más egyéb változások).

Print Friendly, PDF & Email

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 20/A §-a értelmében az, aki 2013. november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült, 2013-ban és később is nem pénzben, hanem természetbeni támogatásként – fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlásra felhasználható – Erzsébet utalványban fog részesülni.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzata 2013. november 1-jétől a téli közfoglalkoztatás keretében számos, már régóta munkanélküli és minden igyekezete ellenére elhelyezkedni nem tudó embernek segít az egzisztenciáján javítani, illetve visszailleszkedni a társadalomba, a munka világába.

Országos szinten a Kormány célul tűzte ki 200 000 fő közfoglalkoztatását. Dabas, mint a térség legnagyobb foglalkoztatója 147 fő regisztrált munkanélküli alkalmazását kezdte meg, így 147 eddig munkanélküli jut a téli közfoglalkoztatás keretében munkához és megélhetéshez 2014. április 30-ig.

Print Friendly, PDF & Email

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy közfoglalkoztatás keretén belül 2013. november 1. és 2014. április 30. között 8.00–17.00 óráig 9 közfoglalkoztatott járja Dabas utcáit az időskorúakkal való napi kapcsolattartás érdekében.

Feladatuk, hogy személyes felkereséssel tájékozódjanak a településen élő időskorúak fűtési, élelmezési körülményeiről, egészségügyi állapotáról. Az adatgyűjtés statisztikai célból, név nélkül történik.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzata és a Remondis Kft. között létrejött megállapodás alapján Dabas városban a hulladékszállítási díj befizetése díjbeszedéssel működik.

Azoknak az ügyfeleknek, akiknek ez a mód nem felel meg számláik kiegyenlítésére, lehetőségük van csoportos beszedési megbízást adniuk pénzintézetük felé, így az aktuális számlaösszeg minden hónapban leemelésre kerül.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas város területén 2014. május 1-jéig hétfőn és pénteken 8.00 és 18.00 óra között kizárólag szélmentes időben megengedett a kerti zöldhulladék égetése.

Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, és kerülni kell a tartós füstölést. Sportpályák, zöldfelületek, parkok 150 méteres körzetén belül, valamint a közutak mentén, a közúttól számított 20 méteren belül mindig tilos a tűzgyújtás.

Print Friendly, PDF & Email

Felhívom a jogerős és végrehajtható építési engedéllyel rendelkező építtetők figyelmét, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 24-25.§-ai alapján minden építésügyi hatósági engedélyhez, vagy tudomásul vételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.

A rendelet 42.§-a értemében a 2013. október 1. után megkezdett kivitelezési tevékenységeknél az elektronikus építési napló (továbbiakban e-építési napló) használata kötelező.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 24-én megtartott rendes képviselő-testületi ülésén elfogadta Dabas Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2013–2018 közötti időszakra. ( A program anyaga megtekinthető ide kattintva)

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (1) bekezdése értelmében minden települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet kétévente felül kell vizsgálnia.

Print Friendly, PDF & Email

Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

„Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltak, valamint az egyéb építésügyi jogszabályok megtartásán túl, csak a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően szabad.”

Print Friendly, PDF & Email

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az Állami Autópálya Kezelő Zrt. lehetőséget biztosít díjmentes viszonylati jegy  váltására.

Díjmentes viszonylati jegy igénylésére a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány alapján kerülhet sor, kizárólag a hatósági bizonyítványban meghatározott díjköteles útszakaszokra vonatkozóan.

Print Friendly, PDF & Email

NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE

MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ AZ ÉRINTETTEKNEK?
A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon is megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez azt jelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézők számára.

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.