Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2023. június 1. csütörtök
Tünde, Kund
Holnap: Kármen, Anita napja lesz

ugyintezes

Hivatalos közlemények

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dabas Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló módosított 40/2017. (X.30.) Önkornányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Dabas Város Önkormányzata
2370 Dabas, Szent István tér l/b
Tel. szám: 29/561-200

2. A pályázat célja:
Az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. A pályázat tárgya:
Dabas belterületi 2160 hrsz.-ú, 3381 m2 területű, kivett kúria megnevezésű, természetben a Dabas, Lakos dr. utca 27. szám alatt található (243 m2 nagyságú lakóépület) Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan értékesítése. Az ingatlan per-, teher és igénymentes, teljesen közművesített.

5. Pályázati biztosíték:
A pályázat során biztosíték nem kerül kikötésre.

6. Pályázati feltételek:
Bármely természetes személy.

7. az Ingatlan kikiáltási ára:
152 000 000 Ft, azaz egyszázötvenkét millió forint.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Dabasi Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér l/b)

9. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a 2160 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére." Az ajánlattevők ajánlataikat minden oldalon eredeti aláírással lássák el. Az ajánlatok benyújtása személyesen vagy meghatalmazott útján lehetséges.

10. A pályázatok elbírálása:
A pályázat nyertese az az ajánlattevő, aki a pályázati feltételeknek megfelel.
Előnybe részesül az a pályázó:
-aki az önkormányzat kulturális tevékenységében partnerséget vállal

A pályázat elbírálásánál előnybe részesül az az ajánlattevő, aki a fentieken kívül a legelőnyösebb árajánlatot teszi és a vételárat egy összegben fizeti meg.
A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 10. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével- vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
- pályázó neve, címe
- a pályázónak nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja - e a pályázati felhívásban, kiírásban foglalt feltételeket, az ajánlat benyújtásával a pályázó a Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,
- a pályázónak egyértelműen nyilatkozni kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű magajánlást kér a kiíró)
- pályázati kiírásban meghatározott egyéb nyilatkozatok, igazolások, mellékletek.

12. Az ajánlatok benyújtásának határideje és bontási ideje, helye:
Ajánlat 2022. október 31. 8 óráig beérkezőleg nyújtható be a Dabasi Polgármesteri Hivatalba.
Nyilvános bontásának ideje: 2022. október 31. 9 óra, 207 sz. iroda helyiség.
Az ajánlatok elbírálására maximum 45 nap áll rendelkezésre.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartalma:
A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. Pályázat elbírálása:
A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult, Képviselő-testület jóváhagyásával.

15. A pályázatra vonatkozóan további információ kérhető:
Dabas város polgármesterétől a hivatalban személyesen vagy a 06/29-561-211 telefonszámon.

16. Egyéb információk:
Az ingatlant megtekinteni a pályázat kiírójával előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre a 06/29-561-211 telefonszámon van lehetőség.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást- akár indoklás nélkül is- eredménytelennek minősítse.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 201 1. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zámi a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan- nyilvántartásban történő átvezetésének költségeit a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló módosított 40/2017. (X.30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti pályázati szabályzat alapján került kiírásra, és az ajánlat benyújtásával a pályázó a Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek kell, hogy elismerje.

A pályázat kiírása a Dabasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.dabas.hu), kerül meghirdetésre.

Dabas, 2022. október 14.
      

Tisztelettel:

Kőszegi Zoltán
 Polgármester


Letölthető pályázati anyag:
letoltes ikon pdf01

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.