Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2023. szeptember 25. hétfő
Eufrozina, Kende
Holnap: Jusztina, Pál napja lesz

ugyintezes

Hivatalos közlemények

Pályázati kiírás intézményvezetői munkakör betöltésére II.

Dabas Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §alapján pályázatot hirdet Manódombi Bölcsőde INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2370 Dabas, Parragh utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető a fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett, önállóan vezeti és képviseli a Manódombi Bölcsődét, valamint együttműködik a Dabasi Intézményfenntartó Központtal az intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó költségvetési szervvel. Ennek keretében felelős a Manódombi Bölcsőde által ellátott közfeladat (gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás formájában) jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a Manódombi Bölcsőde számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az intézményvezető ellátja különösen: a Manódombi Bölcsőde szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetését, a szakmai munka szervezését, biztosítja a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes és gazdaságos végrehajtását, az intézmény szolgáltatásainak zavartalan, jogszabályi feltételek szerinti biztosítását, munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény alkalmazottai felett, felel az intézmény használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú kormányrendelet az irányadóak. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőfokú iskolai végzettség és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) számú NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások 2. A), B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok;
 • cselekvőképesség;

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) számú EMMI rendelet 6. §-ában meghatározott vezetőképzés megléte
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó szakmai önéletrajza
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelések
 • a végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata ( az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be)
 • A Kjt. 41§-ában meghatározott összeférhetetlenségi, valamint • nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében e) pontjában meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) számú EMMI rendelet 6. §-ában meghatározott vezetőképzés teljesítését
 • Hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez
 • Pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról
 • Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jurácsik Andrea nyújt, a +36703370830 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dabas Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2370 Dabas, Szent István tér 1/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/6169/2022 , valamint a munkakör megnevezését: INTÉZMÉNYVEZETŐ.
 • Elektronikus úton Rigóné dr. Roicsik Renáta részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Rigóné dr. Roicsik Renáta, Pest megye, 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a szakmai bizottság véleményezési eljárását követően a megbízási jogkör gyakorlója, Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő soron következő ülésen dönt. A döntésről a pályázókat az elbírálást követően a pályázat kiírója értesíti.A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.dabas.hu - 2022. március 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 22.

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.