Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. április 19. péntek
Emma
Holnap: Tivadar, Odett napja lesz

ugyintezes

Hivatalos közlemények

Pályázati kiírás intézményvezetői munkakör betöltésére

Dabas Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §alapján pályázatot hirdet Dabasi Egyesített Óvodák INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2373 Dabas, Benedek Elek utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. ev1 XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (Vlll.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • az óvodában pedagógus -munkakör betöltéséhez szükséges - a 2011. évi CXC. törvény 3. sz. melléklete szerinti- felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő , határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXll I. törvény 20.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok nem állnak fenn, továbbá nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • dabasi intézményben szerzett gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rigóné dr. Roicsik Renáta nyújt, a +3629561249 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dabas Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2370 Dabas, Szent István tér 1/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/6855/2022 , valamint a munkakör megnevezését: INTÉZMÉNYVEZETŐ.
 • Személyesen: Kőszegi Zoltán Polgármester, Pest megye, 2370 Dabas, Szent István tér 1 /8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követően bírálja el a pályázatokat, valamint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.dabas.hu - 2022. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dabas.hu honlapon szerezhet.

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.