Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. július 12. péntek
Izabella, Dalma
Holnap: Jenő napja lesz

Hirdetményi közzétételek

Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék a Kelemen Ügyvéd i Iroda (1137 Budapest, Szent István körút 18. II/1„ eljáró ügyvéd: dr. Kelemen Tibor ügyvéd) által képviselt Taróczyné Kollár Mariann (1064 Budapest , Rózsa utca 55. 7/9.) felperesnek - a dr. Alvári Andrea kamarai jogtanácsos á ltal képviselt Pest Vármegyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház utca 7.) alperes ellen ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott határozat (hiv. szám: 132.422/2023.) felülvizsgálata iránt indult perében a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 1. törvény (továbbiakban: Kp.) 20. §(4) bekezdése alapján a keresetlevél közlésével értesíti Benda Györgyné egyéb érdekeltet (hirdetmény útján) a perbelépés lehetőségéről.

Print Friendly, PDF & Email

Az ügy tárgya: A Dabasi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán 13030/610/2023. bü. számon folyamatban lévő büntetőeljárásban Csorba Gábort - a Büntetőeljárásról szóló XC. törvény (továbbiakban Be.) 135. § (1) bekezdése alapján - tájékoztatom, hogy a Dabasi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály 13030/306/2024. bü. számú határozatát a Dabasi Rendőrkapitányság 2370 Dabas, Szent István tér 1. szám alatti hivatalos helyiségében munkanapokon 07.30 - 16.00 óra közötti időben a fent nevesített előadónál személyesen, vagy meghatalmazottja útján átveheti.

Print Friendly, PDF & Email

VÉGREHAJTÁSI HIRDETMÉNY

Az ügy tárgya: Erste Bank Hungary Zrt. végrehajtást kérőnek - néhai Prauda Gáborné adós elleni végrehajtási ügyében a bíróság
a végrehajtást kérőjogosult kérelmére /hivatalból elrendeli a 18.Vh.116/2024/5. sorszámú végzés / ítélet / bírósági meghagyás hirdetményi kézbesítését azzal, hogy a hirdetményt tizenöt napra közzé kell tenni a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap), valamint tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtáblájára és a címzett utolsó isme1t belföldi lakóhelyén a polgármesteri vagy közös önkormányzati hivatal hirdetőtábIájára.

Print Friendly, PDF & Email

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárásban tartott közmeghallgatásról.

Az ügy tárgya: A Bádi Farm Kft. által az Ócsa, külterület 0478/2 hrsz.-ú íngatlanon 11Ócsa VII. - homok" védnévre tervezett bánya létesítésére vonatkozó megismételt környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 10. pont a) alpontja alapján. (KE0-24314-7-2023)

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.