Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. július 12. péntek
Izabella, Dalma
Holnap: Jenő napja lesz

Hatósági Iroda

NÉV INFORMÁCIÓK
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Aljegyző, hatósági irodavezető

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 107.
Telefon:
06/29/561-245
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Adóügyi ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 212.
Telefon:
06/29/561-243

Feladatkörök:

 • gépjárműadó
 • kommunális adó
Bertalan Emese Laura

Beosztás: Adóügyi ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 213.
Telefon:
06/29/561-265

Feladatkörök:

 • idegenforgalmi adó
 • építményadó
 • talajterhelési díj
 • adóigazolás
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Adóügyi ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 213.
Telefon:
06/29/561-289

Feladatkörök:

 • iparűzési adó
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 212.
Telefon: 06/29/561-268

Feladatkörök:

 • Testületi ügyintézés
 • Hagyaték
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: anyakönyvvezető

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 110.
Telefon:
06/29/561-220

Feladatkörök:

 • Anyakönyvvezető
 • Ország Közepe Kistérségi Társulás referense
 • Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás referense
 • Termőföld kifüggesztés
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Beosztás: ügyintéző

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 113.
Telefon:
06/29/561-260

Feladatkörök:

 • Önkormányzati referens,
 • kisebbségi referens
 • Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat referense
 • Települési Értéktár Bizottság referense
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 111/A.
Telefon: 06/29/561-249

Feladatkörök:

 • személyi ügyek
 • talált tárgyak
 • zenés-táncos rendezvények
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 104
Telefon: 06/70/337-0830

Feladatkörök:

 • Egészségügyi referens,
 • Gr. Vay Péter Szolidaritási alap
 • 4 Szirom Családi Bölcsőde
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Beosztás: ügyintéző

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 109.
Telefon:
06/29/561-223

Feladatkörök:
 • ügyiratok iktatása

Zsákai Lénárd
Vonnák Zsolt

Beosztás: közterület-felügyelők

Iroda: Polgármesteri Hivatal hátsó épület 004.
Telefon:
06/29/561-248

Feladatkörök:

 • szabálysértések megakadályozása, felderítése, szankcionálása
 • közterületek rendjének ellenőrzése, engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzése, engedélyben előírtak betartatása
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Informatika, irodaszer beszerzés

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 105.
Telefon: 06/29/561-262

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Beosztás: Informatika

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 105.
Telefon: 06/29/561-262

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Beosztás: Informatika

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 105.
Telefon: 06/29/561-262

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Beosztás: ügykezelő

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 106.
Telefon:
06/29/561-258

Feladatkörök:
 • Kereskedelem
 • telepengedély
 • szálláshely
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • gyermekétkezteté
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Beosztás: ügykezelő

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 104.
Telefon:
06/29/561-263

Feladatkörök:
 • panaszügyek
 • lakcímnyilvántartás
 • társasházak törvényességi felügyelete
 • birtokvédelem

Adóügyi feladatok:

Print Friendly, PDF & Email

A rokkantsági nyugdíjrendszer változásai


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. január 1-jétől jelentősen módosultak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai. Ez évtől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék (RSZJ), bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg.

2012. április 29-én Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete új rendeletet fogadott el a települési szilárd-hulladék kezeléséről. E rendelet újraszabályozta a helyi hulladékszállítás szabályait, mind a szolgáltató, mind az igénybe vevő kötelezettségeit stb.. Többek között a rendelet újraszabályozta a hulladékszállítási díj alóli mentesség és kedvezmények rendszerét is a következőképpen.

Lakásfenntartási támogatás

Tisztelt Dabasi Lakosság!

A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7. §-a, 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseivel módosította. Az új szabályokat a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt 2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A lakásfenntartási támogatás rendszerszerű átalakítására az energiatámogatással (szociális alapú gázár- és távhőtámogatással) kapcsolatos kormányzati döntésekkel összhangban kerül sor. A törvény több ponton módosítja a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszerét, a módosítás főbb elemeit az alábbiakban foglalom össze:

Print Friendly, PDF & Email

Üzletek éjszakai zárva tartása
Felhívom Tisztelt Üzemeltetők és Vendéglátósok figyelmét, hogy 2011. 05. 01.-én hatályba lépett Dabas Város Önkormányzata Képviselő- testületének 17/2011 (III. 2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról. A Rendelet célja a lakosság nyugalmának, pihenéshez való jogának biztosítása, és az ifjúság és a közrend védelme.

E rendelet kimondja, hogy Dabas város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek:

 • a) Hétfőtől–csütörtökig 22.00–05.00 óra között
 • b) Pénteken 24.00–05.00 óra között
 • c) Szombaton 02.00–05.00 óra között
 • d) Vasárnap 22.00–05.00 óra között
nem tarthatnak nyitva.

A tilalom alól mentes nap a december 31.-e.

Print Friendly, PDF & Email

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői és üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység
Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet be kell jelenteni a jegyzőnek, aki nyilvántartást vezet a szolgáltatás nyújtókról. Hasonlóképpen nyilvántartásban regisztrálják a gazdálkodó szervezeteket, illetve az egyéni vállalkozókat, ezért a nyilvántartásba vételhez minden esetben mindkét nyomtatvány kitöltendő.

Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet 2009. november 11-től be kell jelenteni a jegyzőnek.

A jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén a jegyző nyilvántartásba veszi a szolgáltatási tevékenység végzőjét.

Print Friendly, PDF & Email

Új szabálysértési törvény:

2012. április 15-én hatályba lépett a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. Az új törvény jelentősen megváltoztatta a korábbi gyakorlatot.

Dabas város jegyzőjének általános szabálysértési hatásköre megszűnt, így a fenti időponttól a Pest Megyei Kormányhivatal vette azt át. A rendőrség hatásköre változatlan marad. Szabálysértés észlelése esetén helyszíni bírság kiszabására jogosult a rendőrség mellett a közterület-felügyelő és a mezőőr is. A közterület-felügyelő széles jogkörben járhat el a közbiztonság és a közrend megóvása érdekében. Az alábbi tényállások esetében mezőőr is kiszabhat helyszíni bírságot:

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatban:
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatósáról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a kedvezménye 2017. augusztus 1-jén fennáll, ismételten Erzsébet utalványban részesül.

Az Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatása összege ez évben emelésre és differenciálásra került az alábbiak szerint: az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 6500 Ft differenciált összegű támogatásban, az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 6000 Ft alapösszegű támogatásban részesül.
Az utalványokat – a korábbi évekhez hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján augusztus 24-től átvehetik személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Kérdés esetén érdeklődhetnek a 06-29/561-268-as telefonszámon, vagy a Dabasi Polgármesteri Hivatal I. emelet 104-es hivatali helyiségében.

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.