Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. március 2. szombat
Lujza
Holnap: Kornélia, Nelli napja lesz

Hatósági Iroda

NÉV INFORMÁCIÓK
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Aljegyző, hatósági irodavezető

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 107.
Telefon:
06/29/561-245
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Adóügyi ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 212.
Telefon:
06/29/561-243

Feladatkörök:

 • gépjárműadó
 • kommunális adó
Bertalan Emese Laura

Beosztás: Adóügyi ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 213.
Telefon:
06/29/561-265

Feladatkörök:

 • idegenforgalmi adó
 • építményadó
 • talajterhelési díj
 • adóigazolás
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Adóügyi ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 213.
Telefon:
06/29/561-289

Feladatkörök:

 • iparűzési adó
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Alpolgármesteri munkatárs,

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 116.
Telefon:
06/29/561-254

Feladatkörök:

 • Alpolgármesteri munkatárs
 • polgárvédelem
 • katasztrófavédelmi ügyek
 • kifüggesztések
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: főelőadó

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 126.
Telefon: 06/29/561-218

Feladatkörök:

 • települési létfenntartási támogatás
 • települési lakhatási támogatás
 • települési gondozási támogatás
 • szociális tárgyú igazolások
 • települési gyógyszer támogatás
 • első lakáshoz jutók támogatása
 • mezőgazdasági szociális támogatás
 • köztemetés
 • közterület-használat engedélyezése
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 212.
Telefon: 06/29/561-268

Feladatkörök:

 • Testületi ügyintézés
 • Hagyaték
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: anyakönyvvezető

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 110.
Telefon:
06/29/561-220

Feladatkörök:

 • Anyakönyvvezető
 • Ország Közepe Kistérségi Társulás referense
 • Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás referense
 • Termőföld kifüggesztés
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Beosztás: ügyintéző

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 113.
Telefon:
06/29/561-260

Feladatkörök:

 • Önkormányzati referens,
 • kisebbségi referens
 • Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat referense
 • Települési Értéktár Bizottság referense
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 111/A.
Telefon: 06/29/561-249

Feladatkörök:

 • személyi ügyek
 • talált tárgyak
 • zenés-táncos rendezvények
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 104
Telefon: 06/70/337-0830

Feladatkörök:

 • Egészségügyi referens,
 • Gr. Vay Péter Szolidaritási alap
 • 4 Szirom Családi Bölcsőde
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Beosztás: ügyintéző

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 109.
Telefon:
06/29/561-223

Feladatkörök:
 • ügyiratok iktatása

Zsákai Lénárd
Vonnák Zsolt

Beosztás: közterület-felügyelők

Iroda: Polgármesteri Hivatal hátsó épület 004.
Telefon:
06/29/561-248

Feladatkörök:

 • szabálysértések megakadályozása, felderítése, szankcionálása
 • közterületek rendjének ellenőrzése, engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzése, engedélyben előírtak betartatása
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Informatika, irodaszer beszerzés

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 228.
Telefon: 06/29/561-262

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Beosztás: Informatika

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 228.
Telefon: 06/29/561-262

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Beosztás: ügykezelő

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 106.
Telefon:
06/29/561-258

Feladatkörök:
 • Kereskedelem
 • telepengedély
 • szálláshely
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • gyermekétkeztetés
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Beosztás: ügykezelő

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 104.
Telefon:
06/29/561-263

Feladatkörök:
 • panaszügyek
 • lakcímnyilvántartás
 • társasházak törvényességi felügyelete
 • birtokvédelem

Adóügyi feladatok:

Print Friendly, PDF & Email

2012. április 29-én Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete új rendeletet fogadott el a települési szilárd-hulladék kezeléséről. E rendelet újraszabályozta a helyi hulladékszállítás szabályait, mind a szolgáltató, mind az igénybe vevő kötelezettségeit stb.. Többek között a rendelet újraszabályozta a hulladékszállítási díj alóli mentesség és kedvezmények rendszerét is a következőképpen.

A rokkantsági nyugdíjrendszer változásai


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. január 1-jétől jelentősen módosultak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai. Ez évtől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék (RSZJ), bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg.

Lakásfenntartási támogatás

Tisztelt Dabasi Lakosság!

A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7. §-a, 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseivel módosította. Az új szabályokat a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt 2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A lakásfenntartási támogatás rendszerszerű átalakítására az energiatámogatással (szociális alapú gázár- és távhőtámogatással) kapcsolatos kormányzati döntésekkel összhangban kerül sor. A törvény több ponton módosítja a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszerét, a módosítás főbb elemeit az alábbiakban foglalom össze:

Print Friendly, PDF & Email

Üzletek éjszakai zárva tartása
Felhívom Tisztelt Üzemeltetők és Vendéglátósok figyelmét, hogy 2011. 05. 01.-én hatályba lépett Dabas Város Önkormányzata Képviselő- testületének 17/2011 (III. 2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról. A Rendelet célja a lakosság nyugalmának, pihenéshez való jogának biztosítása, és az ifjúság és a közrend védelme.

E rendelet kimondja, hogy Dabas város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek:

 • a) Hétfőtől–csütörtökig 22.00–05.00 óra között
 • b) Pénteken 24.00–05.00 óra között
 • c) Szombaton 02.00–05.00 óra között
 • d) Vasárnap 22.00–05.00 óra között
nem tarthatnak nyitva.

A tilalom alól mentes nap a december 31.-e.

Print Friendly, PDF & Email

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői és üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység
Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet be kell jelenteni a jegyzőnek, aki nyilvántartást vezet a szolgáltatás nyújtókról. Hasonlóképpen nyilvántartásban regisztrálják a gazdálkodó szervezeteket, illetve az egyéni vállalkozókat, ezért a nyilvántartásba vételhez minden esetben mindkét nyomtatvány kitöltendő.

Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet 2009. november 11-től be kell jelenteni a jegyzőnek.

A jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén a jegyző nyilvántartásba veszi a szolgáltatási tevékenység végzőjét.

Print Friendly, PDF & Email

Új szabálysértési törvény:

2012. április 15-én hatályba lépett a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. Az új törvény jelentősen megváltoztatta a korábbi gyakorlatot.

Dabas város jegyzőjének általános szabálysértési hatásköre megszűnt, így a fenti időponttól a Pest Megyei Kormányhivatal vette azt át. A rendőrség hatásköre változatlan marad. Szabálysértés észlelése esetén helyszíni bírság kiszabására jogosult a rendőrség mellett a közterület-felügyelő és a mezőőr is. A közterület-felügyelő széles jogkörben járhat el a közbiztonság és a közrend megóvása érdekében. Az alábbi tényállások esetében mezőőr is kiszabhat helyszíni bírságot:

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatban:
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatósáról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a kedvezménye 2017. augusztus 1-jén fennáll, ismételten Erzsébet utalványban részesül.

Az Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatása összege ez évben emelésre és differenciálásra került az alábbiak szerint: az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 6500 Ft differenciált összegű támogatásban, az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 6000 Ft alapösszegű támogatásban részesül.
Az utalványokat – a korábbi évekhez hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján augusztus 24-től átvehetik személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Kérdés esetén érdeklődhetnek a 06-29/561-268-as telefonszámon, vagy a Dabasi Polgármesteri Hivatal I. emelet 104-es hivatali helyiségében.

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.