Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2023. január 28. szombat
Károly, Karola
Holnap: Adél napja lesz

Archív híreink 2021

Szociális Munka Napja II.

Az advent legfontosabb üzenete: hit, remény, öröm, szeretet. Ezt testesítik meg azok a nagyszerű emberek, akik a közszférában dolgoznak. Őket ünnepeltük a szociális munka napján.

Az eseményen átadták a Rászorultakért és Elesettekért díjat, amelyet idén Fojta Péterné és a Dabasi Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai vehettek át.

Fojta Péterné, mindannyiunk Gizi nénije a Felsődabasi Katolikus Karitász Csoport alapítója és vezetője 2009-es megalakulása óta. A Karitász a keresztény ember meghívása az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek a gyakorlására. Ahogyan a Szentírás tanítja -éhes voltam, ennem adtál -szomjas voltam, innom adtál  -ruhátlan voltam és felruháztál – beteg voltam és meglátogattál...

Gizi néni vezetésével a karitász tagok, a segítő munkatársak számos rászorulóval tartják a kapcsolatot. Székhelyük Felsődabas, de tevékenységüket városszerte végzik. Munkájukra az önkormányzat már az alakulás után felfigyelt, hiszen 10 éve a csoport vehette át a Rászorultakért és Elesettekért kitüntetést. Az azóta eltelt időszakban a karitász csoport tevékenysége egyre bővült, az újabb és újabb feladatok felvállalásában, a szervező munkában Gizi néni oroszlánrészt vállalt és vitt. A csoport kezdetekben 20-30 családot segített, mára már a számuk meghaladja a 60-at. Gizike néni egész évben szervezi társaival a ruhaadományok, használt bútorok begyűjtését és osztását. Havonta egyszer szerveznek ruhaosztást, amelyet idéntől megújult raktárukban tehetnek. A nagyobb ünnepek, húsvét-pünkösd, karácsony, alkalmából élelmiszercsomagokat, fenyőfát juttatnak a rászorulóknak.

A nyár folyamán nyári karitász tábort szerveznek társaival a rászoruló családok gyermekeinek. Működésük pénzügyi feltételeit jótékonysági bálokkal, pályázatírással, és az egyházmegyével való folyamatos kapcsolattartás eredményeként teremti meg. A  fogyatékkal élők megsegítésére néhány éve elindította az Őrangyal programot. Az elmúlt 12 évben több olyan családnak is segíthettünk odafigyelése eredményeként, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, életmentő műtéteken estek át. Gizi néni a jó ügy  érdekében mindig őszintén, nyíltan emel szót, 2019 óta a Családügyi Esélyteremtési Bizottságban is külsős bizottsági tagként segíti a dabasi rászoruló családokat.

Évtizedes példaadása alapján, a dabasi rászoruló családok megsegítéséért méltán veheti át a Rászorultakért és Elesettekért díjat.

Fojta Péterné

A Dabasi Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központban szociális alapellátásokat, család- és gyermekjóléti szolgáltatást és család- és gyermekjóléti központot működtet a kistérség mikrotérségi társulása. Az intézmény a dabasi székhely mellett öt telephelyen látja el a családügyi, gyermekjóléti és szociális feladatokat. Sokrétű tevékenységükkel legfőbb céljuk, hogy a településeken élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességét megőrizzék, a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzzék, illetve megszüntessék. Szociális alapellátások közül a szociálisan rászorulók étkeztetését, az időskorúak és rászorulók házi segítségnyújtását végzik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással az otthonukban élő, szociálisan rászoruló személyek részére, a biztosítanak lehetőséget a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 24 órás szolgálat keretében. A közösségi pszichiátriai ellátás keretében pedig speciális alapellátási feladatot látnak el, amellyel a pszichiátriai betegek számára lakókörnyezetükben nyújtanak segítséget a család aktív részvételével. Az itt élő szociális, vagy mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetekbe került családok, egyének életvezetési képességének megőrzése érdekében Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatást nyújtanak. Céljuk a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban való nevelésének elősegítése.

Az intézmény Család- és Gyermekjóléti Központja a dabasi járás illetékességi területére kiterjedően a hatósági ügyekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, illetve a speciális szolgáltatásokat biztosítja. Ilyenek:

  • jogi tanácsadás
  • pszichológiai tanácsadás
  • gyógypedagógiai tanácsadás
  • családterápia, párterápia
  • mediáció
  • kapcsolatügyelet

Készenléti szolgálat keretében állandóan hívható telefonszámot biztosítanak, amelyen a krízishelyzetekben azonnal segítséget tudnak nyújtani. A szolgálat munkatársai valamennyien maximálisan helyet állnak az év 365 napján, munkájukat mély hivatástudattal, az ellátottak iránti alázattal, szeretettel, odafigyeléssel végzik, Kiváló kapcsolatot tartanak fenn a társszervek munkatársaival. Szolgálatukat az ellátottak és a helyi közösségek megelégedésére végzik feszített tempóban nagy leterheltséggel. Így volt ez főleg az elmúlt másfél évben, amikor a világjárvány teremtette új helyzethez alkalmazkodva az időskorúak mindennapi ellátását szervezték, a házikaranténban lévő fertőzöttek és karanténos családtagjaik ellátásán fáradoztak és mindemellett valamennyi korábbiakban felsorolt feladatukat is ellátták. Munkájukért nem lehet eléggé és elégszer köszönetet mondani, ezért is döntött úgy a képviselő-testület, hogy idén az intézmény munkaközösségének sokéves családsegítő, szociális szolgálatát a Rászorultakért és Elesettekért díj
odaítélésével ismeri el.

Köszönjük az elmúlt években a családokért végzett áldozatos szolgálatukat!

A díjhoz szívből gratulálunk!

Dabasi Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai

 

Az eseményen a jelenlévők egy perces néma csenddel adóztak Vas-Turcsányi Andrea emléke előtt, majd lánya, Oláh Ramóna közreműködésével átadták a róla elnevezett díjat.

Vas-Turcsányi Andrea-díj

Oravetz Anita szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus a Hernádi Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetője. Pályafutását tanítóként kezdte, több mint 15 évig dolgozott a Huszka Hermina Általános Iskolában, ahol a gyengébb tanulási képességekkel rendelkező gyermekek tanítói és fejlesztőpedagógiai munkáját végezte el. 2013-ban kezdett Hernádon családgondozóként, majd szociális előadóként dolgozni. 2017-ben a képviselő-testület az újonnan létrehozott Hernádi Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjének nevezte ki.

Aktívan közreműködött az új intézmény feladatellátásának kialakításában. Az Alapszolgáltatási Központ napjainkra a szociális alapellátás szinte valamennyi feladatát önállóan látja el Hernádon. Helyi igényeknek megfelelő ellátást nyújt a csecsemők 20 hetes korától az idős kor alkonyáig. Feladatai közé tartozik a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, bölcsődei ellátás biztosítása, és 2022. január 1-től a tanyagondnoki szolgáltatás. Anita szakmai hitvallása: „Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy munkásokkal fát gyűjtesz, szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” Intézményvezetőként, szociális szakemberként az emberi méltóság tisztelete, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, az egymást segítő, építő jellegű együttműködés jellemzi.

A fizikai segítségnyújtás mellett tudja, hogy a gondozottaknak, az intézményhez fordulóknak lelki feltöltődésre is szükségük van, ezért rendszeresen szervez lelki napot, egészségnapot, idős tornát, de már keresztrejtvényfejtő versenyen is megmérettek az érdeklődők. Az alapellátásban lévő gyermekek kézműves délutánokon, táborokban vehettek részt. Évek óta szervezi a karácsonyi „Adni Jó” adománygyűjtő programot. Hátrányos helyzetű gyermekek részére 9. éve bonyolítja le önkéntes segítőkkel az egy hetes „Serte Perte nyári napközis tábort. Kezdeményezésre indult el ebben az évben általános iskoláskorú gyermekek részére színházlátogatás és a „Magyaroszág Vár” programsorozat, melynek keretében természetjáró-felfedező kirándulásokat tesznek hazánkban. Szintén az ő szervezésében 53 gyermek vehetettrészt nyáron a Zánkai Erzsébet Táborban. Anita mindig mer nagyot álmodni és meg is tesz, megmozgat mindent és mindenkit annak érdekében, hogy az álom valóra is váljon. Szakmai elhivatottsága, munkabírása példaértékű, mindig képes a megújulásra, ugyanakkor az eredmények megőrzésére, az értékek- hagyományok tiszteletben tartására, a jó gyakorlatok tudatosításra törekszik. Közvetlen kollégái a szociális alapellátás széles területén dolgoznak, mégis példaértékű módon tartja össze kis közösségüket. Anitára és kollégáira mindig lehet számítani.

Nagyon jó kapcsolatot tart nemcsak a hernádi, hanem a járásban található intézményekkel, munkatársakkal. Széleskörű tapasztalattal, magas szintű szakmai tudással rendelkezik, szívesen fordulnak hozzá segítségért a környékbeli kollégái, ő pedig készségesen nyújt segítséget. Az élet minden területén hisz a segítő együttműködésben – ahogyan mondani szokta: mert együtt könnyebb.

Oravetz Anita

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.