2020. szeptember 20. vasárnap
Friderika
Holnap: Máté, Mirella napja lesz

Kitüntetettek

Gyóni Beton - Egekbe törő tempó, istenkísértő gyorsaság

A „gyóni beton”-  Egekbe törő tempó, istenkísértő gyorsaság Emléknap a transzkontinentális műút átadásának 75. évfordulójára

A 2009-es esztendőben a 75. évfordulóhoz érkezett a Soroksár-Kecskemét transzkontinentális műút átadása és a Dabas - Gyón között rendezett első motoros gyorsulási versenyek.

Az 1930-as évektől a magyar autó- és motorsport történetének színes, nemzetközi kitekintésben is jelentős fejezete kötődik Gyón községhez.

Az 5 kilométeres rekordpálya a Budapest-Belgrád nemzetközi főútvonal részeként létesült. A kivételes adottságú, nyílegyenes gyóni betonon kiváló eredmények születtek, sorra dőltek meg a hazai és a nemzetközi gyorsasági rekordok, a külföldi versenyzők Európa-szerte elvitték a gyóni pálya jó hírét. Az első hivatalos versenyre 1934. október 28-án vasárnap került sor. A megnyitóra a Nyugati pályaudvarról két különvonatot indítottak és autókból is több száz rajzott ki a fővárosból, összesen mintegy 5000 néző érkezett Gyónra. Ettől kezdve a kisfalu csendjét a versenyek, a tréningező külföldi versenyzők, a lőerők zaja váltotta fel, melyet még a Göbölyjárásban is jól hallhattak a földjeiken szorgoskodó gyóniak. A magyar és külföldi élversenyzők döntő többsége is visszatérő résztvevője volt a gyóni versenyeknek. A gyóni rekordpálya rövid időn belül az ország büszkeségévé vált és évekig az is maradt.

A neves angol motoros, Eric Fernihough az 1936-os rekordnapon járt itt először, de rendszeres visszajáróként egyéni keretek között küzdött Brough Superior JAP motorjával a világcsúcsokért. Azonban 1938. április 23-a balszerencsét hozott a sok magyarbarátot szerző nyurga angolnak, rekordkísérlete tragédiával végződött. Őt joggal nevezhetjük a gyóni pálya, a nemzetközi autó- és motorsport hősi halottjának.

Hetvenöt évvel az első verseny után, amikor már csak nagyon keveset tudunk a gyóni rekordpálya történetéről, a motorsportok szerelmeseinek, nekünk mai gyóniaknak-dabasiaknak, megmaradt az emlékezés lehetősége és felelőssége. Az akkori eredményekre, településünk múltjának erre a sajátos fejezetére most is büszkék lehetünk.

E gondolatok jegyében került megszervezésre 2009. október 10-én a GYÓNI BETON emléknap és veterán jármű kiállítás.

A rendezvény szervezését egy sokrétű csapat 2008. november 24-én kezdte el, majd az emléknap elérkezéséig minden hónapban találkozott, hogy legapróbb részleteiben körvonalazza, kidolgozza és megvalósítsa a veterán járműtalálkozóval egybekötött emlékműavatást.

A munkacsoport célja volt, hogy emléket állítson a 75 évvel ezelőtt felavatott útszakasznak, a gyorsasági versenyeknek, valamint annak az angol versenyzőnek, aki halált megvető bátorsággal döntötte meg az aktuális sebességi világrekordokat, majd egy szerencsétlen baleset áldozatául esett a legkiválóbb pályán, a gyóni betonon.

A munkacsoport működésében résztvevők érdeklődésüket tekintve közel állnak a veterán járművekhez, szemtanúi voltak a gyóni versenyeknek, kutatásaikkal biztos történelmi képet nyújtottak az évfordulós eseményről, vagy a rendezvény szervezését és koordinálását végezték.

Az első lépéseket, a téma megismertetését Zelenák András képviselő úr tette meg, aki cikkeiben emlékezett a versenyzőre, Eric Fernihough-ra.  Mindvégig figyelemmel kísérte a munkacsoport tevékenységét, javaslataival hozzájárult a közös munka eredményességéhez. Kapcsolatot épített az angol pilóta ma élő rokonaival, támogatta az emléktábla megvalósítását, segítette az alkotó, Varga Zoltán szobrászművész munkáját, valamint az emléktábla végleges helyének kiválasztását a gyóni London étterem főhomlokzatán.

Balogh Ferenc, a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub tagja, a versenyek egykori résztvevője visszaemlékezéseivel, javaslataival jelentős mértékben hozzájárult az események rekonstruálásához.

Valentyik Ferenc helytörténeti kutatónk egy év alatt olyan mennyiségű és minőségű anyagot gyűjtött össze és rendszerezett, amely páratlan módon tárja fel a sokáig kultúrpolitikai okokból elhallgatott versenyek történetét. Gazdag ismeretanyaga nem csupán hely, de technikatörténeti szempontból is páratlan. Az Egekbe törő tempó, istenkísértő gyorsaság című könyv bemutatja az út építésének gazdasági, politikai okait, az építkezés fázisait és a felhasznált technológiát. Az első versenynapot, és a legnagyobb négy magyar és külföldi versenyzőt. A könyv az alapja annak a tablókiállításnak, mely a veteránjármű kiállításon megtekinthető volt. Javaslata alapján zeneszám íródott az eseményről Betonút címmel a dabasi Groove 7 zenekar szerzeményeként, amely a kiállítás megnyitóján volt először hallható.

Dr. Kiss Miklós a történet örök optimistája, maga is veterán motoros, a rendezvényt támogató Fóti Motorbarátok Klubjának tagja.. Ő volt a rendezvény fő szervezője. A külföldi vendégek és a kiállítók szervezésében oroszlánrészt vállalt. Ötleteit, javaslatait, tapasztalatait és kapcsolatait latba vetve segítette a programok megvalósítását. Segített az emlékmű megvalósításában, a kiállítók és külföldi vendégek szabadidős programjának megszervezésében.

Mátyus Csaba szervezőként aktívan tevékenykedett az egykori versenyistállók mai képviselőivel való kapcsolat kiépítésében, a szponzorok megnyerésében. Gyakorlatias ötleteivel és aktív hozzáállásával hozzájárult a kiállítás, a találkozó megvalósításához és támogatta a dombormű létrejöttét. Ő volt a veterán Fernihough-emlékkör felvezetője. Napjainkban tovább folytatja a rendezvény és a hozzá kapcsolódó jövőben helyi motoros programok szervezését.
 
Mátyus Csaba és Dr. Kiss Miklós, különböző motorosklubok tagjai, így segítségükkel az összes magyarországi motoros- és autósklubhoz közel 1000 megkeresést, tájékoztató anyagot, plakátot, meghívót juttattunk el faxon, levélben és e-mail-en az emléknap tervezetéről és programjáról.

Rizmajer Antal szervező, az emlékérem ötletgazdája, a megvalósításban működött közre. Maga is veterán motoros, részt vett a járműkiállításon is. Ötleteivel, kapcsolataival maximálisan hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

László Milán szervező, veterán járműgyűjtő ismereteivel, kapcsolataival, segítette a rendezvény részleteinek kidolgozását, valamint a program megvalósítását.

Gogolák Mariann és Feldman László a Kabinetiroda munkatársaiként az egész folyamatot végigkövettük, munkánkkal segítettük a munkacsoport kapcsolattartását, bonyolítottuk a levelezéseket, kiadvány, reklám és sajtóanyagok szerkesztését, közreműködtünk a kiállítás eszközbeszerzési és kivitelezési munkálataiban, a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában.

  • A munkacsoport tagjainak munkája, az egy éves előkészítés eredményeként olyan rendezvény valósult meg, mely témájában, igényességében a külső szakértők szemében is elismerést váltott ki. Az eseményen jelen volt az angol veterán autós-motoros szövetség és a Magyar Veterán Automobil Szövetség elnöke is. S magyar és angol szaklapok egyaránt publikáltak az eseményről.
  • A rendezvényre emlékbélyegző és emléklap készült, amely csak ezen a napon volt gyűjthető.
  • A veterán jármű kiállítással minden korosztály figyelmébe ajánlottuk, a legkisebbeknek, múzeumpedagógus szakember vezetésével foglalkozásokat és tárlatvezetéseket szerveztünk.
  • a Rádió Dabas, Gyóni beton címmel szpotot szerkesztett a program széleskörű ismertetéséhez.
  • Közel 1 km hosszú volt a veterán és mai motorkerékpárok alkotta járműsor. A dabasi és az ország különböző pontjairól érkező motorosok bejárták a város egészét.


Az emléknap további támogatói:

A dombormű megvalósítását támogatók:
Valentyik Ferenc és családja, Zelenák András, Vadkerti Zsolt, Pálinkás János, MÉT Kft.,
D-Meat Kft., Kiss Árpád, Surman István, Dr. Doricsák János, Karsza János, Fóti Motorbarátok Klubja, Dabas Város Önkormányzata

A rendezvény megvalósítását támogatta:
Prohászka Csaba  és a Dabasi Sportcsarnok, munkatársai a kiállítási helyszín biztosításával     
Ambrus Imre és a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola, szálláshellyel biztosítása a kiállítók részére
D-PACK kartondobozok és infótáblák
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, szállítójármű 
I. sz. Napköziottohonos Óvoda, SÁRI és III. sz. Napköziotthonos Óvoda, GYÓN óvodai közösségei az útszakaszt jelző kiszászlók készítésével
Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület visszaemlékezései, a viseletbe öltözött fiatalok megszervezése
Kecskés Péter - kedvezményes veteránjármű szállítás
Vadkerti Zsolt - ingyenes szervizjelenlét
Mari Zoltán és felesége a London étterem tulajdonosai - a dombormű elhelyezéséhez falfelület   biztosítása
Vörös József és a Gyóni Polgárőr Egyesület - a rendezvény biztosítása
Podoba Péter - kedvezményes márványtábla
Kapui Ágota – a kiadvány és a szöveges anyagok lektorálása
Karlik Dóra -  plakátok, szórólapok tervezése, fotódokumentálás
DTV és MAG TV-  filmdokumentálás
reProcolor Kft -  szerkesztés, tördelés
Pressmann Nyomdaipari Bt. - nyomdai munkálatok
Birizdó Imre - külföldi vendég szálláshelye és kiállítási jármű
Balogh Zoltán -  kiállítás-rendezés
Dabas Város Önkormányzata -  rendezvény- és kiadvány-támogatás
Dabas Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya - helyszínek rendezésre
Dr. Kiss Miklós - kiállítók vendégül látása, szabadidős programok szervezése
MAVAMSZ  - hangtechnika, tolmács, járművek
Ocskay Zoltán, a Veterán újság szerkesztője - folyamatos tudósítás a rendezvény szervezéséről
Közlekedési Múzeum - történeti anyagok rendelkezésre bocsátása
30 veteránjármű tulajdonostól a  kiállítási járművek biztosítása

A 2009-es évben ez a rendezvény kiemelkedő volt a város kulturális életében. Igényes, magas színvonalú szervezői munka jellemzi, melynek eredményeképpen helyi és országos  eseményként is említhető. A kapott visszajelzések alapján sikeresnek ítélhetjük. A rendezvény kapcsolódik történelmi évforduló, jeles személyiség emlékének méltó megünnepléséhez.  Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének módosított 18/1999. ÖK. Rendelete 7/A §-a alapján a GYÓNI BETON az Év Kulturális Eseménye Dabason díjban részesült.

Képanyagok a rendezvényről megtekinthetőek IDE KATTINTVA.

Videoanyag a rendezvényről megtekinthető IDE KATTINTVA.

 

Print Friendly, PDF & Email

VÁROSHÁZA

hivatal01

Elérhetőségek:

Postacím:
2370 Dabas
Szent István tér 1/B.

Telefon:
29/561-201
Fax:
29/561-291
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13-16
Szerda: 8-16
Péntek: 8-12

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.