2020. március 30. hétfő
Zalán
Holnap: Árpád, Benő napja lesz

Választási információk 2014

Választás 2014

Mint Önök előtt is ismert, az országgyűlési képviselők általános választásának napja 2014. április 6. A választással kapcsolatos legfontosabb időpontokról és tudnivalókról havi rendszerességgel tájékoztatom a tisztelt olvasót.

A korábbiakhoz képest a legszembetűnőbb változás az, hogy a következő választás egyfordulós lesz, részvételi aránytól függetlenül az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapja. Fontos az is, hogy csökken a parlament létszáma a 199 főből 106 egyéni választókerületből kerül be, 93 fő pedig az országos listáról szerez mandátumot. Így a választáson két szavazólapot kap az állampolgár.

2014. január 1-jétől lehetőség van a központi névjegyzékben a dabasi lakcímmel rendelkező választópolgárok kérelemére az alábbi adatokat rögzíteni:

 • nemzetiségi hovatartozás
 • fogyatékosságra tekintettel segítség igénylése
 • személyes adatok kampánycélú kiadásának letiltása
 • európai parlamenti választásra az EU más tagállama állampolgárának
 • névjegyzékbe vétele (határideje 2014. március 29.)

E kérelmek benyújtására március 21-ig van lehetőség személyesen a hivatalban, levélben vagy ügyfélkapun keresztül. A 16.00 óra után beérkező kérelmeket a következő napon kell elbírálni!

Az eredeti elképzeléstől eltérően nem kell minden választani szándékozó polgárnak a névjegyzékbe vételét kérnie. Ebbe a magyarországi címmel rendelkezők automatikusan felvételt nyertek, tehát választási regisztráció nincs!

A névjegyzékbe csak a fent említett „megjegyzések” bejegyeztetésére van lehetőség. A kérelemnyomtatványt központilag mindenki lakcímére
megküldték, vagy letölthető a www.valasztas.hu oldalról.

A nemzetiségi nyilatkozatokról érdemes szót ejteni. A nemzetiségi bejegyzést kérheti az a Magyarországon lakcímmel rendelkező állampolgár,
aki a 13 elismert nemzetiség valamelyikéhez tartozónak vallja magát. Ez a bejegyzés a feltétele annak, hogy a későbbiekben az önkormányzati választásokon nemzetiségi önkormányzat választására legyen lehetőség.

Aki azt a lehetőséget választja (b), hogy nyilatkozata az országgyűlési képviselők választására is kiterjed, az április 6-án pártlistára nem, csak nemzetiségi listára szavazhat az egyéni jelölt mellett. Aki e lehetőséget nem választja, csak az (a) pontot, nemzetiségi listára nem, hanem pártlistára szavazhat.

Fogyatékkal élő választópolgár milyen segítséget igényelhet a szavazás során ?

 • kérheti Braille-írással készült értesítő megküldését
 • kérheti könnyített formátumú tájékoztató anyag küldését
 • kérheti Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását
 • és akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételét (ez Dabason mindenütt biztosítva lesz)

Emellett továbbra is igénybe lehet venni a szavazáson az állampolgár által felkért segítőt.

A szavazóköri névjegyzék már csak az adott választáson választójoggal rendelkező, választásra jogosult állampolgárok adatait tartalmazza.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok február 7. és 17. között a legfontosabb tudnivalókról értesítőt kapnak. Aki nem kap, vagy elvesztette, jelentkezzen a HVI-nél. Természetesen a szavazóköri névjegyzékhez is lehet kérelmet benyújtani:

– mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt állampolgár továbbra is kérhet mozgóurnát. Az erre vonatkozó kérelmet a HVI bírálja el, és április 4-én 16.00 óráig kell a kérelmeket a hivatalba eljuttatni. A szavazás napján pedig az SZSZB-nél lehet igényelni 15.00 óráig.

Külképviseletben történő szavazásra is be lehet nyújtani kérelmet, ha a dabasi lakos a választás napján éppen külföldön tartózkodik. Ennek határideje március 29.

Átjelentkezéssel (régen igazolás) az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén a jelenlegitől eltérő szavazókörben tartózkodik (településen belül is előfordulhat). Az erre vonatkozó igényt legkésőbb április 4-én 16.00 óráig el kell juttatni a hivatalba.

Április 4-én 16.00 óra után a névjegyzék lezárásra és kinyomtatásra kerül, ezt követően abba választópolgárt sem felvenni, sem törölni nem
lehet.

Az állampolgár a központi névjegyzékbe, a saját adataiba betekinthet, arról másolatot kérhet a HVI-nél. A többi állampolgár adataiba történő
betekintésre nincs lehetőség.

A szavazóköri névjegyzék a korábbiakkal ellentétben nem kerül kifüggesztésre. Annak adataiból csak a választópolgárok nevének és címének megtekintésére van lehetőség monitoron keresztül. A megtekintés lehetősége nem terjed ki arra, hogy a betekintő másolatot kérjen
vagy feljegyzést készítsen!

A választások törvényességét a választási bizottságok felügyelik. Az OEVB megválasztására február 23-ig, az SZSZB tagjainak megválasztására március 17-ig kell sort keríteni. Mindkét bizottság mellé lehetőségük lesz a pártoknak megbízott tagot delegálni március 21-én 16.00 óráig.

Jelölő szervezet mindaz a párt vagy országos nemzetiségi önkormányzat, amelyet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vesz. Tehát civilszervezet nem lehet jelölő szervezet.

Egyéni jelölt lehet minden nagykorú állampolgár, aki az országgyűlési választáson választó és választható.

 • Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.
 • Nem választható az, akit belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt, akit közügyektől eltiltott, vagy aki kényszergyógykezelését vagy szabadságvesztés büntetését tölti.

Az egyéni jelölt lehet jelölő szervezet által támogatott vagy független jelölt.

A jelöltséghez 500 választópolgár ajánlása szükséges. A korábbi évekkel ellentétben az ajánlás nem kopogtatócédulán, hanem ajánlóíven történik február 17. és március 3-a között. Az ajánlóívet a polgárnak saját kezűleg kell aláírnia, de adatait más is rávezetheti. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Törvény szabályozza, hol nem lehet ajánlást gyűjteni:

 • sem az ajánló sem az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében vagy munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben
 • sem tömegközlekedési eszközön
 • sem állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségében, sem közoktatási, egészségügyi intézményben stb.

Az ajánlásért nem kérhető vagy adható előny. Ezen szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen. A jelöltet az OEVB-nél kell bejelenteni.

A választási kampány február 15-én kezdődik és április 6-án 19.00 óráig, a választás végéig tart. Kampánycsend nincs !

A kampány eszközei: a plakát, a jelölő szervezet vagy jelölt általi közvetlen megkeresés, a politikai reklám, politikai hirdetés, a választási gyűlés. Plakátot csak a vonatkozó jogszabályok és a közterület-használatról szóló rendelet előírásainak megfelelően lehet elhelyezni, és a választást követő 30 napon belül el kell távolítani.

A 11. számú Országos Egyéni Választókörzet (OEVK) székhelye Dabas. A választás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Országos Egyéni Választási Iroda (OEVI) látja el. Az OEVI ellátja a Helyi Választási Iroda (HVI) feladatait is. Vezetője Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző.

A választásokkal kapcsolatban további információ kérhető a 29/561-249, és az 561-220-as telefonszánom.

Rigóné dr. Rocsik Renáta
OEVI vezető

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.