2020. szeptember 20. vasárnap
Friderika
Holnap: Máté, Mirella napja lesz

Választási információk

Dabas Város Helyi Választási Bizottságának 1/2010. ( VIII. 9) számú határozata

Dabas Város Önkormányzata Helyi Választási Bizottsága ( a továbbiakban: HVB vagy Választási Bizottság) – a 2010. augusztus hó 9. napján tartott ülésén – a kisebbségi önkormányzati képviselők választásának időpontja kitűzése tárgyában meghozta a következő

HATÁROZATOT:

Dabas Város Önkormányzata Helyi Választási Bizottsága Dabas Városában a szlovák, a cigány és a ruszin kisebbségi önkormányzati képviselők megválasztására a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának időpontját 2010. október 3-ra ( vasárnapra ) tűzi ki.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Dabas Város Önkormányzat Helyi Választási Bizottságához kell benyújtani, (Dabas, Szent István tér 1/b) úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül – legkésőbb 2010. augusztus hó 11 napján 16 óráig – megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának a nevét, lakcímét ( székhelyét ) és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. Törvény 3. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását négyévenként, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani. Az 5. §. szerint a választást akkor kell kitűzni, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at.

A választási eljárásról szóló 1997. C. törvény ( a továbbiakban:  Ve) 115/C. §-ának első mondata akként rendelkezik, hogy a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a szavazást megelőző 55. napig kell kitűzni.

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját 2010. október 3-ra ( vasárnapra) tűzte ki.

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának időpontjának kitűzésére nyitva álló határidő 2010. augusztus 9. napján jár le.

A fentiekre tekintettel a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A választási Bizottság határkörét a Ve. 115/I. § ( 6) bekezdésének a) pontja alapozta meg.
A határozat a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken túl a köztársasági elnök 204/2010 ( VII. 16) KE határozatán, a Ve 79. §. (1) és (2) bekezdésén a 80.§. (1) (2), (4), (5), valamint a 4.§ (3) bekezdésén alapul.

Dabas, 2010. augusztus 9.

                                Dr. Misefay Tibor
                                      HVB elnök

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.